Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Pliki do pobrania

Kategoria: Polityka społeczna [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Ogłoszenie do Programu Od zależności ku samodzielności.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
18-12-11 14:07
Zatylna Marta
9.01MB
Kategoria: Pliki do pobrania [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_doc Wniosek o dokonanie wpisu placówki zapewniającej miejsca noclegowe do Rejestru Wojewody Lubuskiego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 361
12-10-01 12:58
Chabowska Krystyna
47KB
format_doc wniosek o wpis do rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
14-01-28 09:55
Chabowska Krystyna
39.5KB
format_doc Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
12-09-25 10:33
Chabowska Krystyna
31KB
format_doc Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 372
12-09-25 10:38
Chabowska Krystyna
29.5KB
format_doc Wniosek o zezwolenie na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
12-09-25 10:40
Chabowska Krystyna
28.5KB
format_blank załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia dla placówki opiekuńczo-wychowawczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 437
14-05-08 16:42
Myczkowski Piotr
16.38KB
Kategoria: Poradnik klienta [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_doc wniosek o wpis do rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
14-01-28 09:48
Chabowska Krystyna
39.5KB
Kategoria: Wydawanie zezwoleń na prowadzenie DPS [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_doc wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
18-11-09 09:53
Zatylna Marta
30KB
Kategoria: Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_doc wzór wniosku - działalność gospodarcza - placówka całodobowa.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
18-11-09 09:54
Zatylna Marta
41.5KB
format_doc wzór wniosku - działalność statutowa - placówka całodobowa.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
18-11-09 09:54
Zatylna Marta
41KB
Kategoria: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank Baza danych Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy progr. korekcyjno - edukacyjnych 2018 r..png
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-11-08 12:33
Zatylna Marta
1.09MB
format_pdf Baza Ośrodków Interwencji Kryzysowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-11-08 12:33
Zatylna Marta
347.92KB
format_pdf Baza teleadresowa zespołów interdyscyplinarnych 2018.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-11-08 12:33
Zatylna Marta
553.7KB
format_pdf Dane teleadresowe dotyczące realizacji zadań Wojewódzkiego Koordynatora ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
18-11-13 10:45
Zatylna Marta
325.49KB
Kategoria: Przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Rejestr Centrum Integracji Społecznej woj. lubuskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
18-02-14 12:29
Mroczkowska Beata
295.42KB
Kategoria: Rejestry jednostek i placówek pomocy społecznej [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank Nowe przepisy dotyczące ogrzewalni, noclegowni, schronisk.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
17-02-09 12:41
Chabowska Krystyna
16.88KB
format_pdf Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych - stan na 1 marca 2018 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 335
18-03-02 10:39
Mach Monika
413.37KB
format_pdf Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę 09.2018.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
18-09-27 13:32
Mach Monika
233.17KB
format_pdf Rejestr Wojewody Lubuskiego jednostek specjalistycznego poradnictwa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
18-07-03 07:48
Mach Monika
512.65KB
format_pdf Rejestr Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
18-12-07 10:24
Mach Monika
1.25MB
format_pdf Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - stan na 30 września 2018 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
18-10-09 09:20
Mach Monika
416.71KB
format_blank Wniosek gminy o dokonanie wpisu MIEJSC tymczasowego schronienia do Rejestru Wojewody Lubuskiego.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 511
18-06-07 10:16
Mach Monika
23.18KB
format_doc Wniosek o dokonanie wpisu jednostki specjalistycznego poradnictwa do Rejestru Wojewody Lubuskiego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
15-11-24 13:03
Chabowska Krystyna
39.5KB
format_pdf Wojewódzki rejestr domów pomocy społecznej - stan na 01. VI.2018.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
18-07-03 13:30
Mach Monika
362.53KB
Kategoria: Sprawozdania i analizy [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2010 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
14-10-30 12:24
Szerwiński Michał
88KB
format_pdf Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
14-10-30 12:24
Szerwiński Michał
88.42KB
format_pdf Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
14-10-30 12:24
Szerwiński Michał
80.76KB
format_pdf Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
14-10-30 12:25
Szerwiński Michał
79.46KB
format_pdf Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
15-02-17 07:49
Chabowska Krystyna
85.68KB
format_pdf Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2015 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
16-02-29 11:20
Chabowska Krystyna
308.6KB
format_pdf Sprawozdanie roczne MPiPS-03 za I-XII 2016r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
17-03-01 13:54
Chabowska Krystyna
487.52KB
format_pdf Sprawozdanie roczne MPiPS-03 za I-XII 2017r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
18-04-11 13:49
Mach Monika
500.6KB
Kategoria: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf NOWE Zasady MSWiA - z 17 sierpnia 2017 r. - dotyczące uproszczonych procedur wypłaty zasiłków z tytułu zdarzeń klęskowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 443
17-08-18 14:36
Mach Monika
2.19MB
format_blank Załącznik do wniosku o wypłatę zasiłków celowych - klęski żywiołowe.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
17-10-11 14:57
Mach Monika
11.02KB
format_pdf ZASADY MSWiA - z dnia 24.06.2016r. - zasiłki do 6 tys. zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 422
16-07-05 08:30
Chabowska Krystyna
81.9KB
format_pdf Zmiana zasad udzielania pomocy finansowej w formie zasiłków celowych ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
17-08-30 15:18
Mach Monika
654.27KB
format_pdf Zmiana zasad udzielania pomocy finansowej ze środków na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
18-06-01 14:28
Mach Monika
289.76KB
Kategoria: Zezwolenie na pracę cudzoziemców [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Nowe przepisy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
18-05-24 22:19
Wilmińska Agnieszka
284.27KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 2543

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”