Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Pliki do pobrania

Kategoria: Polityka społeczna [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Ogłoszenie do Programu Od zależności ku samodzielności.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
18-12-11 14:07
Zatylna Marta
9.01MB
format_blank załącznik nr 1 zakres danych osobowych do przetwarzania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
20-09-11 08:36
Kędzior Joanna
47.02KB
format_blank ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ANEKSU aktualny z dnia 27.08.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
20-09-11 08:36
Kędzior Joanna
38.04KB
format_blank załącznik nr 3 upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
20-09-11 08:37
Kędzior Joanna
34.45KB
format_blank załącznik nr 4 odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-09-11 08:37
Kędzior Joanna
33.44KB
format_blank załącznik nr 5 obowiązki informacyjne samorządu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-09-11 08:38
Kędzior Joanna
770.51KB
format_blank Załącznik nr 6 do aneksu (upoważnie do SL 2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-09-11 08:38
Kędzior Joanna
40.67KB
Kategoria: Analizy i dane statystyczne [ 22 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Analiza - pomoc społeczna, wsparcie rodzin, rynek pracy osoby niepełnosprawne lata 2015-2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
19-03-25 13:05
Zatylna Marta
1.95MB
format_pdf Analiza - pomoc społeczna, wsparcie rodzin, rynek pracy, osoby niepełnosprawne lata 2016-2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
19-03-25 13:05
Zatylna Marta
1.99MB
format_pdf Analiza - pomoc społeczna, wsparcie rodzin, rynek pracy, osoby niepełnosprawne lata 2017-2018.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
19-09-19 11:07
Mach Monika
2.27MB
format_pdf Analiza - pomoc społeczna, wsparcie rodzin, rynek pracy, osoby niepełnosprawne lata 2018-2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-06-23 08:14
Zatylna Marta
2.12MB
format_pdf Analiza standardów ŚDS - stan na 31.12.2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
20-03-13 08:38
Zatylna Marta
717.28KB
format_pdf Analiza standardów ŚDS stan na 31.12.2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
19-03-25 13:05
Zatylna Marta
654.98KB
format_pdf Analiza standardów ŚDS stan na 30.06.2018 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
19-03-25 13:06
Zatylna Marta
721.94KB
format_pdf Analiza standardów ŚDS stan na 31.12.2018 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
19-04-25 12:38
Zatylna Marta
720.59KB
format_pdf Informacja o sytuacji osób starszych za 2016 r. - woj.lubuskie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
19-03-25 13:06
Zatylna Marta
634.75KB
format_pdf Informacja o sytuacji osób starszych za 2017 r. - woj.lubuskie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 367
19-03-25 13:06
Zatylna Marta
641.55KB
format_pdf Podsumowanie - Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych - woj. lubuskie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
19-03-27 10:17
Mach Monika
1.52MB
format_pdf Prezentacja - Międzypokoleniowy Dzień Aktywności - 25.02.2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
20-02-27 14:05
Zatylna Marta
1.88MB
format_pdf RAPORT - Readaptacja skazanych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
19-06-13 08:17
Zatylna Marta
609.51KB
format_pdf Raport - ustalanie wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących w woj. lubuskim.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1300
19-03-25 13:06
Zatylna Marta
1.05MB
format_pdf Raport dot. realizacji przez samorządy zadań związanych z udzielaniem pomocy najbardziej potrzebującym.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317
19-03-25 13:06
Zatylna Marta
789.84KB
format_pdf Raport z oceny sposobu planowania pomocy klientowi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 957
19-03-25 13:07
Zatylna Marta
1.36MB
format_pdf Raport z symulacji rozmów potencjalnego klienta pomocy społecznej z pracownikami ośrodków pomocy społecznej woj. lubuskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
19-03-25 13:07
Zatylna Marta
884.36KB
format_pdf Sprawozdanie roczne MPiPS-03 2015r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
19-03-25 13:07
Zatylna Marta
222.44KB
format_pdf Sprawozdanie roczne MPiPS-03 2016r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
19-03-25 13:07
Zatylna Marta
401.4KB
format_pdf Sprawozdanie roczne MRPiPS-03 2017r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 393
19-03-25 13:07
Zatylna Marta
413.44KB
format_pdf Sprawozdanie roczne MRPiPS-03 2018 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-06-03 09:16
Zatylna Marta
409.32KB
format_pdf Sprawozdanie roczne MRPiPS-03 2019 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-06-03 09:16
Zatylna Marta
411.97KB
Kategoria: Dobre praktyki [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf GCPR Gorzów Wlkp.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
19-12-12 11:13
Mach Monika
3.67MB
format_pdf MOPS Zielona Góra.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
20-05-15 07:16
Mach Monika
16.75MB
format_pdf OPS Sulęcin.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
19-12-12 11:14
Mach Monika
10.96MB
format_pdf PCPR Zielona Góra.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
19-12-12 11:15
Mach Monika
5.12MB
format_pdf ROPS Zielona Góra.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
19-12-12 11:27
Mach Monika
725KB
Kategoria: Jednostki organizacyjne pomocy społecznej [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Ośrodki Pomocy Społecznej - Centra Usług Społecznych - stan na dzień 06 października 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
20-10-08 12:23
Kędzior Joanna
81.05KB
format_pdf Placówki Senior+ działające w województwie lubuskim.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
20-02-28 12:51
Mach Monika
247.16KB
format_pdf Wolne miejsca w domach pomocy społecznej - stan na 31 października 2020 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-11-19 11:29
Mach Monika
409.37KB
format_pdf Wykaz domów pomocy społecznej - stan na 13.11.2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-11-16 08:46
Kędzior Joanna
254.48KB
format_pdf Wykaz placówek zapewniających całodobową opiekę - stan na 28.07.2020 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
20-07-29 11:09
Zatylna Marta
646.59KB
format_pdf Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie - stan na 07.01.2020 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 378
20-01-07 14:04
Mach Monika
41.75KB
format_pdf Wykaz środowiskowych domów samopomocy - stan na 03.11.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-11-04 11:23
Kędzior Joanna
279.6KB
Kategoria: Narady, spotkania, seminaria [ 14 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Konferencja dot. Społecznej readaptacji skazanych 13.02.2017 r. - Pomoc społeczna wobec osób opuszczających zakłady karne.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 944
19-04-18 11:49
Zatylna Marta
1.35MB
format_pdf Konferencja dot. Społecznej readaptacji skazanych 13.02.2017 r. - Program współpracy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
19-04-18 11:49
Zatylna Marta
1.15MB
format_pdf Program współpracy Wojewody Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi - 28.03.2017 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
19-04-18 11:49
Zatylna Marta
501.49KB
format_pdf Seminarium nt. Lubuska rodzina w dobie przemian 14.05.2018 r. - Wielodzietność przed i po 500+ w woj. lubuskim.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 411
19-04-18 11:50
Zatylna Marta
914.22KB
format_pdf Seminarium nt. Lubuska rodzina w dobie przemian 14.05.2018 r. - Senior w rodzinie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
19-04-18 11:50
Zatylna Marta
1.55MB
format_pdf Seminarium nt. Lubuska rodzina w dobie przemian 14.05.2018 r. - Rodzina w świetle danych statystycznych woj. lubuskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
19-04-18 11:50
Zatylna Marta
1.88MB
format_pdf Seminarium nt. Lubuska rodzina w dobie przemian 14.05.2018 r. - Wpływ uwarunkowań historycznych, społecznych i ekonomicznych oraz Rodzina wielokulturowa na pograniczu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
19-04-18 11:50
Zatylna Marta
3.51MB
format_pdf Seminarium nt. Lubuska rodzina w dobie przemian 14.05.2018 r. - Wsparcie systemu rodzinnego dziecka z niepełnosprawnością.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
19-04-18 11:50
Zatylna Marta
642.43KB
format_pdf Spotkanie dot. DPS 14.10.2016 r - Krajowy Mechanizm Prewencji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
19-04-18 11:51
Zatylna Marta
712.89KB
format_pdf Spotkanie dot. DPS 14.10.2016 r - Planowanie wspierania mieszkańca i dysponowanie jego środkami finansowymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
19-04-18 11:51
Zatylna Marta
2.17MB
format_pdf Spotkanie dot. DPS 14.10.2016 r. - Postępowanie kontrolne i dowody z kontroli.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
19-04-18 11:51
Zatylna Marta
2.26MB
format_pdf Spotkanie ŚDS - 17.12.2018r. - finansowanie śds.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
19-04-18 11:51
Zatylna Marta
1.11MB
format_pdf Spotkanie ŚDS - 17.12.2018r. - standardy śds.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
19-04-18 11:51
Zatylna Marta
2.35MB
format_pdf Spotkanie ŚDS - 17.12.2018r. - sytuacja śds w woj. lubuskim.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
19-04-18 11:52
Zatylna Marta
1.45MB
Kategoria: Pliki do pobrania [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_doc Wniosek o dokonanie wpisu placówki zapewniającej miejsca noclegowe do Rejestru Wojewody Lubuskiego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 480
12-10-01 12:58
Chabowska Krystyna
47KB
format_doc wniosek o wpis do rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
14-01-28 09:55
Chabowska Krystyna
39.5KB
format_doc Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
12-09-25 10:33
Chabowska Krystyna
31KB
format_doc Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 517
12-09-25 10:38
Chabowska Krystyna
29.5KB
format_doc Wniosek o zezwolenie na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
12-09-25 10:40
Chabowska Krystyna
28.5KB
format_blank wzór wniosku - działalność gospodarcza - placówka całodobowa.doc.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-11-05 11:28
Zatylna Marta
26.78KB
format_blank wzór wniosku - działalność statutowa - placówka całodobowa.doc.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-11-05 11:28
Zatylna Marta
21.95KB
format_blank załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia dla placówki opiekuńczo-wychowawczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 552
14-05-08 16:42
Myczkowski Piotr
16.38KB
Kategoria: Poradnik klienta [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_doc wniosek o wpis do rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
14-01-28 09:48
Chabowska Krystyna
39.5KB
Kategoria: Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_doc wniosek o wydanie zezwolenia dla placówki opiekuńczo-wychowawczej.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
19-04-02 14:48
Mach Monika
46.5KB
Kategoria: Wydawanie zezwoleń na prowadzenie DPS [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_doc wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 359
18-11-09 09:53
Zatylna Marta
30KB
Kategoria: Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank wzór wniosku - działalność gospodarcza - placówka całodobowa.doc.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-11-05 10:44
Zatylna Marta
26.78KB
format_blank wzór wniosku - działalność statutowa - placówka całodobowa.doc.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-11-05 10:44
Zatylna Marta
21.95KB
Kategoria: Przeciwdziałanie handlowi ludźmi [ 20 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Doświadczenia SG w identyfikacji ofiar HL - 2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
20-07-03 07:46
Mach Monika
324.18KB
format_pdf Efekty działań Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi - 2016r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-07-03 07:54
Mach Monika
1.67MB
format_pdf Handel ludźmi – aspekty ścigania, prewencji (...)- 2016r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
20-07-03 07:47
Mach Monika
0.97MB
format_pdf Handel ludźmi w Polsce - kompendium wiedzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 440
20-07-03 08:43
Mach Monika
7.17MB
format_pdf Kompetencje,zadania i doświadczenie Policji lubuskiej (...) -2015r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
20-07-03 07:48
Mach Monika
1.03MB
format_pdf Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2020-2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
20-08-13 06:57
Mach Monika
1.42MB
format_pdf MSWiA - Identyfikacja ofiar handlu ludźmi- prezentacja.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
20-07-03 07:48
Mach Monika
489.97KB
format_pdf Profil ofiar handlu ludźmi 8.10.2014.-J. Karpiński.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
20-07-03 07:49
Mach Monika
1.25MB
format_pdf Przeciwdziałanie handlowi ludźmi- opracowanie regionalne LUW.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
20-07-03 08:47
Mach Monika
3.19MB
format_pdf Przeciwdziałanie handlowi ludźmi-procedury współpracy pomiędzy służbami i instytucjami - 2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
20-07-03 07:49
Mach Monika
2.54MB
format_pdf Regulamin Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-07-03 07:56
Mach Monika
146.2KB
format_pdf Standardy bezpiecznego schronienia dla ofiar handlu ludźmi - 2014r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
20-07-03 07:49
Mach Monika
328.13KB
format_pdf Zarządzenie WL z 16.08.2016 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
20-07-03 08:33
Mach Monika
95.7KB
format_pdf Zarządzenie WL z 18.10.2019 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
20-07-03 08:35
Mach Monika
111.4KB
format_pdf Zarządzenie WL z 19.05.2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-07-03 08:30
Mach Monika
80.08KB
format_pdf Zarządzenie WL z 20.03.2017 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-07-03 08:33
Mach Monika
101.64KB
format_pdf Zarządzenie WL z 22.08.2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-07-03 08:31
Mach Monika
93.65KB
format_pdf zarządzenie WL z 28.06.2018 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
20-07-03 08:35
Mach Monika
102.54KB
format_pdf Zjawisko handlu ludźmi w Polsce-2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
20-07-03 07:47
Mach Monika
1.25MB
format_pdf Zjawisko handlu ludźmi w Polsce. Wybrane zagadnienia - P. Mierecki.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
20-07-03 07:48
Mach Monika
1.65MB
Kategoria: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Baza Ośrodków Interwencji Kryzysowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
19-09-06 11:23
Mach Monika
130.99KB
format_pdf Baza poradnictwa specjalistycznego świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
20-06-30 11:45
Mach Monika
793.38KB
format_pdf Baza teleadresowa SOW i realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-06-30 11:46
Mach Monika
104.86KB
format_pdf Baza teleadresowa zespołów interdyscyplinarnych 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
20-06-30 11:47
Mach Monika
474.13KB
format_pdf Dane teleadresowe osób realizujących w LUW zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2020 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
20-06-30 11:48
Mach Monika
374.07KB
Kategoria: Rejestry [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę - 28.07.2020r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
20-07-28 14:12
Zatylna Marta
453.02KB
format_pdf Rejestr Wojewody Lubuskiego jednostek specjalistycznego poradnictwa - stan na 25.06.2020 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-06-29 09:09
Mach Monika
380.71KB
format_pdf Rejestr Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia - stan na 30.10.2020r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-11-04 07:37
Kędzior Joanna
298.87KB
format_pdf Wojewódzki rejestr domów pomocy społecznej – stan na 16.06.2020 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
20-07-01 12:21
Mach Monika
198.91KB
Kategoria: Rejestry placówek [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych - stan na 1 września 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
20-09-03 08:50
Kędzior Joanna
446.45KB
format_pdf Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - stan na 30 października 2020 r .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
20-11-16 10:45
Mach Monika
414.31KB
format_pdf Średnie miesięczne wydatki na wychowanka placówek opiekuńczo-wychowawczych 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-07-13 13:51
Mach Monika
810.8KB
Kategoria: Sprawozdania i analizy [ 17 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Najważniejsze wskazówki do sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
19-10-10 08:01
Mach Monika
52.57KB
format_pdf Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2010 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
14-10-30 12:24
Szerwiński Michał
88KB
format_pdf Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 410
14-10-30 12:24
Szerwiński Michał
88.42KB
format_pdf Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
14-10-30 12:24
Szerwiński Michał
80.76KB
format_pdf Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
14-10-30 12:25
Szerwiński Michał
79.46KB
format_pdf Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
15-02-17 07:49
Chabowska Krystyna
85.68KB
format_pdf Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2015 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 442
16-02-29 11:20
Chabowska Krystyna
308.6KB
format_pdf Sprawozdanie roczne MPiPS-03 za I-XII 2016r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 553
17-03-01 13:54
Chabowska Krystyna
487.52KB
format_pdf Sprawozdanie roczne MPiPS-03 za I-XII 2017r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
18-04-11 13:49
Mach Monika
500.6KB
format_pdf Sprawozdanie rzeczowo finansowe - gminy - I półrocze 2019 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
19-10-22 11:22
Mach Monika
71.31KB
format_pdf Sprawozdanie rzeczowo-finansowe - gminy - I półrocze 2018 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
19-10-22 11:43
Mach Monika
71.44KB
format_pdf Sprawozdanie rzeczowo-finansowe - gminy - II półrocze 2018 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
19-10-22 11:36
Mach Monika
71.37KB
format_pdf sprawozdanie rzeczowo-finansowe - gminy - II półrocze 2019 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
20-05-08 09:02
Mach Monika
71.25KB
format_pdf Sprawozdanie rzeczowo-finansowe - powiaty - I półrocze 2018 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
19-10-22 11:43
Mach Monika
229.46KB
format_pdf Sprawozdanie rzeczowo-finansowe - powiaty - I półrocze 2019 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
19-10-22 11:22
Mach Monika
229.24KB
format_pdf Sprawozdanie rzeczowo-finansowe - powiaty - II półrocze 2018 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
19-10-22 11:36
Mach Monika
229.63KB
format_pdf sprawozdanie rzeczowo-finansowe - powiaty - II półrocze 2019 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
20-05-08 10:08
Mach Monika
238.41KB
Kategoria: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf NOWE Zasady MSWiA - z 17 sierpnia 2017 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
19-03-26 12:23
Mach Monika
2.19MB
format_pdf ZASADY MSWiA - z dnia 24.06.2016r. - zasiłki do 6 tys. zł.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
19-03-26 12:24
Mach Monika
81.91KB
format_pdf Zmiana zasad udzielania pomocy finansowej w formie zasiłków celowych ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
19-03-26 12:24
Mach Monika
655.3KB
format_pdf Zmiana zasad udzielania pomocy finansowej ze środków na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
19-03-26 12:25
Mach Monika
289.77KB
Kategoria: Wpis do Rejestru Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_doc Wzór wniosku - Wpis do Rejestru Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
20-01-08 12:18
Mach Monika
52KB
format_blank Załącznik nr 1 - Standardy ogrzewalni, noclegowni, schroniska.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 349
19-05-23 09:49
Zatylna Marta
19.89KB
format_blank Załącznik nr 2 - Standardy schroniska z usługami opiekuńczymi.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
19-05-23 09:50
Zatylna Marta
19.64KB
Kategoria: Zezwolenie na pracę cudzoziemców [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Nowe przepisy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
18-05-24 22:19
Wilmińska Agnieszka
284.27KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 4903

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”