Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Pliki do pobrania

Kategoria: Polityka społeczna [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Ogłoszenie do Programu Od zależności ku samodzielności.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
18-12-11 14:07
Zatylna Marta
9.01MB
Kategoria: Analizy i dane statystyczne [ 17 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf 2018 Prezentacja - wybrane dane statystyczne z zakresu zabezpieczenia spolecznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
19-09-19 11:07
Mach Monika
2.27MB
format_pdf Analiza - pomoc społeczna, wsparcie rodzin, rynek pracy osoby niepełnosprawne lata 2015-2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
19-03-25 13:05
Zatylna Marta
1.95MB
format_pdf Analiza - pomoc społeczna, wsparcie rodzin, rynek pracy, osoby niepełnosprawne lata 2016-2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
19-03-25 13:05
Zatylna Marta
1.99MB
format_pdf Analiza standardów ŚDS stan na 31.12.2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
19-03-25 13:05
Zatylna Marta
654.98KB
format_pdf Analiza standardów ŚDS stan na 30.06.2018 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-03-25 13:06
Zatylna Marta
721.94KB
format_pdf Analiza standardów ŚDS stan na 31.12.2018 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
19-04-25 12:38
Zatylna Marta
720.59KB
format_pdf Informacja o sytuacji osób starszych za 2016 r. - woj.lubuskie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
19-03-25 13:06
Zatylna Marta
634.75KB
format_pdf Informacja o sytuacji osób starszych za 2017 r. - woj.lubuskie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
19-03-25 13:06
Zatylna Marta
641.55KB
format_pdf Podsumowanie - Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych - woj. lubuskie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
19-03-27 10:17
Mach Monika
1.52MB
format_pdf RAPORT - Readaptacja skazanych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
19-06-13 08:17
Zatylna Marta
609.51KB
format_pdf Raport - ustalanie wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących w woj. lubuskim.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
19-03-25 13:06
Zatylna Marta
1.05MB
format_pdf Raport dot. realizacji przez samorządy zadań związanych z udzielaniem pomocy najbardziej potrzebującym.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
19-03-25 13:06
Zatylna Marta
789.84KB
format_pdf Raport z oceny sposobu planowania pomocy klientowi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
19-03-25 13:07
Zatylna Marta
1.36MB
format_pdf Raport z symulacji rozmów potencjalnego klienta pomocy społecznej z pracownikami ośrodków pomocy społecznej woj. lubuskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
19-03-25 13:07
Zatylna Marta
884.36KB
format_pdf Sprawozdanie roczne MPiPS-03 2015r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-03-25 13:07
Zatylna Marta
222.44KB
format_pdf Sprawozdanie roczne MPiPS-03 2016r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
19-03-25 13:07
Zatylna Marta
401.4KB
format_pdf Sprawozdanie roczne MRPiPS-03 2017r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
19-03-25 13:07
Zatylna Marta
413.44KB
Kategoria: Dobre praktyki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf GCPR Gorzów Wlkp.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
19-12-12 11:13
Mach Monika
3.67MB
format_pdf OPS Sulęcin.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
19-12-12 11:14
Mach Monika
10.96MB
format_pdf PCPR Zielona Góra.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
19-12-12 11:15
Mach Monika
5.12MB
format_pdf ROPS Zielona Góra.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
19-12-12 11:27
Mach Monika
725KB
Kategoria: Jednostki organizacyjne pomocy społecznej [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Placówki Senior+ działające w województwie lubuskim.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
19-12-04 08:06
Mach Monika
411.9KB
format_pdf Placówki Senior+ w województwie lubuskim, dofinansowane w edycji 2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
19-12-03 13:51
Mach Monika
431.34KB
format_pdf Wykaz domów pomocy społecznej - stan na 20.02.2020 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-02-21 11:27
Mach Monika
252.25KB
format_pdf Wykaz ośrodków pomocy społecznej - stan na 06.02.2020 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-02-10 11:57
Mach Monika
68.21KB
format_pdf Wykaz placówek zapewniających całodobową opiekę - stan na 30.09.2019 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
19-10-23 07:43
Mach Monika
545.72KB
format_pdf Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie - stan na 07.01.2020 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-01-07 14:04
Mach Monika
41.75KB
format_pdf Wykaz środowiskowych domów samopomocy - stan na 06.02.2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-02-07 11:41
Kędzior Joanna
503.14KB
format_pdf Wykaz wolnych miejsc w domach pomocy społecznej - stan na 31.01.2020 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
20-02-17 07:46
Mach Monika
129.18KB
Kategoria: Narady, spotkania, seminaria [ 14 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Konferencja dot. Społecznej readaptacji skazanych 13.02.2017 r. - Pomoc społeczna wobec osób opuszczających zakłady karne.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 408
19-04-18 11:49
Zatylna Marta
1.35MB
format_pdf Konferencja dot. Społecznej readaptacji skazanych 13.02.2017 r. - Program współpracy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
19-04-18 11:49
Zatylna Marta
1.15MB
format_pdf Program współpracy Wojewody Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi - 28.03.2017 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
19-04-18 11:49
Zatylna Marta
501.49KB
format_pdf Seminarium nt. Lubuska rodzina w dobie przemian 14.05.2018 r. - Wielodzietność przed i po 500+ w woj. lubuskim.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
19-04-18 11:50
Zatylna Marta
914.22KB
format_pdf Seminarium nt. Lubuska rodzina w dobie przemian 14.05.2018 r. - Senior w rodzinie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
19-04-18 11:50
Zatylna Marta
1.55MB
format_pdf Seminarium nt. Lubuska rodzina w dobie przemian 14.05.2018 r. - Rodzina w świetle danych statystycznych woj. lubuskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
19-04-18 11:50
Zatylna Marta
1.88MB
format_pdf Seminarium nt. Lubuska rodzina w dobie przemian 14.05.2018 r. - Wpływ uwarunkowań historycznych, społecznych i ekonomicznych oraz Rodzina wielokulturowa na pograniczu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
19-04-18 11:50
Zatylna Marta
3.51MB
format_pdf Seminarium nt. Lubuska rodzina w dobie przemian 14.05.2018 r. - Wsparcie systemu rodzinnego dziecka z niepełnosprawnością.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
19-04-18 11:50
Zatylna Marta
642.43KB
format_pdf Spotkanie dot. DPS 14.10.2016 r - Krajowy Mechanizm Prewencji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
19-04-18 11:51
Zatylna Marta
712.89KB
format_pdf Spotkanie dot. DPS 14.10.2016 r - Planowanie wspierania mieszkańca i dysponowanie jego środkami finansowymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
19-04-18 11:51
Zatylna Marta
2.17MB
format_pdf Spotkanie dot. DPS 14.10.2016 r. - Postępowanie kontrolne i dowody z kontroli.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
19-04-18 11:51
Zatylna Marta
2.26MB
format_pdf Spotkanie ŚDS - 17.12.2018r. - finansowanie śds.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
19-04-18 11:51
Zatylna Marta
1.11MB
format_pdf Spotkanie ŚDS - 17.12.2018r. - standardy śds.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
19-04-18 11:51
Zatylna Marta
2.35MB
format_pdf Spotkanie ŚDS - 17.12.2018r. - sytuacja śds w woj. lubuskim.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
19-04-18 11:52
Zatylna Marta
1.45MB
Kategoria: Pliki do pobrania [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_doc Wniosek o dokonanie wpisu placówki zapewniającej miejsca noclegowe do Rejestru Wojewody Lubuskiego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 414
12-10-01 12:58
Chabowska Krystyna
47KB
format_doc wniosek o wpis do rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
14-01-28 09:55
Chabowska Krystyna
39.5KB
format_doc Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
12-09-25 10:33
Chabowska Krystyna
31KB
format_doc Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 462
12-09-25 10:38
Chabowska Krystyna
29.5KB
format_doc Wniosek o zezwolenie na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
12-09-25 10:40
Chabowska Krystyna
28.5KB
format_blank załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia dla placówki opiekuńczo-wychowawczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 499
14-05-08 16:42
Myczkowski Piotr
16.38KB
Kategoria: Poradnik klienta [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_doc wniosek o wpis do rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
14-01-28 09:48
Chabowska Krystyna
39.5KB
Kategoria: Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_doc wniosek o wydanie zezwolenia dla placówki opiekuńczo-wychowawczej.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-04-02 14:48
Mach Monika
46.5KB
Kategoria: Wydawanie zezwoleń na prowadzenie DPS [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_doc wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
18-11-09 09:53
Zatylna Marta
30KB
Kategoria: Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_doc wzór wniosku - działalność gospodarcza - placówka całodobowa.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
18-11-09 09:54
Zatylna Marta
41.5KB
format_doc wzór wniosku - działalność statutowa - placówka całodobowa.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
18-11-09 09:54
Zatylna Marta
41KB
Kategoria: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Baza Ośrodków Interwencji Kryzysowej 2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
19-09-06 11:23
Mach Monika
130.99KB
format_pdf Baza teleadresowa SOW-y i podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne w 2019 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
19-04-25 14:18
Zatylna Marta
653.7KB
format_pdf Baza teleadresowa zespołów interdyscyplinarnych - stan na 26 czerwca 2019 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
19-06-28 07:32
Mach Monika
104.75KB
format_pdf Dane teleadresowe dotyczące realizacji zadań Wojewódzkiego Koordynatora ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
19-06-28 07:31
Mach Monika
143.37KB
Kategoria: Przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf rejestr Centrów Integracji Społecznej w woj. lubuskim na dzień 04.11.2019 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-11-05 10:04
Zatylna Marta
284.95KB
format_pdf rejestr Centrów Integracji Społecznej w woj. lubuskim.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
19-10-14 11:56
Zatylna Marta
285.15KB
format_pdf rejestr Centrów Integracji Społecznej w woj. lubuskim.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
19-12-03 13:15
Zatylna Marta
284.96KB
Kategoria: Rejestry [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę - 30.09.2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
19-10-01 08:26
Mach Monika
636.29KB
format_pdf Rejestr Wojewody Lubuskiego jednostek specjalistycznego poradnictwa - stan na 12 grudnia 2019 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-12-12 10:10
Mach Monika
137.96KB
format_pdf Rejestr Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia - stan na 07.01.2020 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
20-01-08 11:03
Mach Monika
1.51MB
format_pdf Wojewódzki rejestr domów pomocy społecznej - stan na 26.06.2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
19-06-28 07:24
Mach Monika
130.6KB
Kategoria: Rejestry placówek [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych - stan na 6 maja 2019 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
19-05-07 09:15
Mach Monika
394.21KB
format_pdf Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - stan na 31 grudnia 2019 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-01-15 13:00
Mach Monika
349.66KB
Kategoria: Sprawozdania i analizy [ 15 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Najważniejsze wskazówki do sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
19-10-10 08:01
Mach Monika
52.57KB
format_pdf Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2010 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
14-10-30 12:24
Szerwiński Michał
88KB
format_pdf Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 354
14-10-30 12:24
Szerwiński Michał
88.42KB
format_pdf Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
14-10-30 12:24
Szerwiński Michał
80.76KB
format_pdf Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
14-10-30 12:25
Szerwiński Michał
79.46KB
format_pdf Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
15-02-17 07:49
Chabowska Krystyna
85.68KB
format_pdf Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2015 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
16-02-29 11:20
Chabowska Krystyna
308.6KB
format_pdf Sprawozdanie roczne MPiPS-03 za I-XII 2016r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 482
17-03-01 13:54
Chabowska Krystyna
487.52KB
format_pdf Sprawozdanie roczne MPiPS-03 za I-XII 2017r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
18-04-11 13:49
Mach Monika
500.6KB
format_pdf Sprawozdanie rzeczowo finansowe - gminy - I półrocze 2019 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
19-10-22 11:22
Mach Monika
71.31KB
format_pdf Sprawozdanie rzeczowo-finansowe - gminy - I półrocze 2018 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
19-10-22 11:43
Mach Monika
71.44KB
format_pdf Sprawozdanie rzeczowo-finansowe - gminy - II półrocze 2018 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-10-22 11:36
Mach Monika
71.37KB
format_pdf Sprawozdanie rzeczowo-finansowe - powiaty - I półrocze 2018 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
19-10-22 11:43
Mach Monika
229.46KB
format_pdf Sprawozdanie rzeczowo-finansowe - powiaty - I półrocze 2019 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
19-10-22 11:22
Mach Monika
229.24KB
format_pdf Sprawozdanie rzeczowo-finansowe - powiaty - II półrocze 2018 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-10-22 11:36
Mach Monika
229.63KB
Kategoria: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf NOWE Zasady MSWiA - z 17 sierpnia 2017 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
19-03-26 12:23
Mach Monika
2.19MB
format_pdf ZASADY MSWiA - z dnia 24.06.2016r. - zasiłki do 6 tys. zł.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
19-03-26 12:24
Mach Monika
81.91KB
format_pdf Zmiana zasad udzielania pomocy finansowej w formie zasiłków celowych ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-03-26 12:24
Mach Monika
655.3KB
format_pdf Zmiana zasad udzielania pomocy finansowej ze środków na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
19-03-26 12:25
Mach Monika
289.77KB
Kategoria: Wpis do Rejestru Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_doc Wzór wniosku - Wpis do Rejestru Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
20-01-08 12:18
Mach Monika
52KB
format_blank Załącznik nr 1 - Standardy ogrzewalni, noclegowni, schroniska.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
19-05-23 09:49
Zatylna Marta
19.89KB
format_blank Załącznik nr 2 - Standardy schroniska z usługami opiekuńczymi.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
19-05-23 09:50
Zatylna Marta
19.64KB
Kategoria: Zezwolenie na pracę cudzoziemców [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Nowe przepisy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
18-05-24 22:19
Wilmińska Agnieszka
284.27KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 3627

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Obwieszczenie - NZA/ 2612 /KPR-4b-070-38/2020 Centralny Port Komunikacyjny           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”