Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Lista ofert pracy
Nr ogłoszenia Stanowisko Wymiar etatu Termin składania dokumentów Wyniki naborów
46220 Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy w Wydziale Polityki Społecznej (46220) 1 2019-04-23 nabór w toku
43219 Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy w Wydziale Polityki Społecznej (43219) 1 2019-04-19 nabór w toku
45588 Inspektor ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (45588) 1 2019-04-15 nabór w toku
44325 Inspektor ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (44325) 1 2019-03-18 nabór w toku
43820 Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy w Wydziale Polityki Społecznej (43820) 1 2019-03-12 nie zgłosił się żaden kandydat
43733 Inspektor wojewódzki ds. pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej (43733) 1 2019-03-11 nabór w toku
43582 Inspektor ds. obywatelskich w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (43582) 1 2019-03-11 nabór zakończony
43581 Inspektor ds. obsługi klientów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (43581) 1 2019-03-11 nabór zakończony
43576 Inspektor wojewódzki ds. orzekania w zakresie świdczeń z tytułu bezrobocia w Wydziale Polityki Społecznej (43576) 1 2019-03-11 nabór zakończony
43343 Inspektor wojewódzki ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Infrastruktury (43343) 1 2019-03-04 nabór w toku
43098 Inspektor wojewódzki ds. budżetu pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej (43098) 1 2019-02-25 nabór w toku
42185 Inspektor ds. rekompensat w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (42185) 1 2019-02-15 nie wyłoniono najlepszego kandydata
OK-II.210.2.2019 Operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.2.2019) 1 2019-06-30 nabór w toku
OK-II.210.1.2019 Operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.1.2019) 1 2019-06-30 nabór w toku
39634 Inspektor ds. obywatelskich w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (39634) 1 2018-12-24 nabór zakończony
Drukuj Liczba odwiedzin: 310857

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”