Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Lista ofert pracy
Nr ogłoszenia Stanowisko Wymiar etatu Termin składania dokumentów Wyniki naborów
25893 Inspektor ds. obsługi klientów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Paszportów w Delegaturze (25893) 1 2018-04-30 nabór w toku
25820 Inspektor ds. rachunkowości i sprawozdawczości wydatków budżetu wojewody w Wydziale Budżetu i Finansów (25820) 1 2018-04-30 nabór w toku
25624 Starszy inspektor ds. organizacji i nadzoru nad systemem ratownictwa medycznego w Wydziale Zdrowia (25624) 1 2018-04-24 nabór w toku
25529 Starszy inspektor ds. orzecznictwa administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Infrastruktury (25529) 1 2018-04-20 nabór w toku
25379 Inspektor Wojewódzki ds. kontroli wspierania rodziny i pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej (25379) 1 2018-04-23 nabór w toku
25346 Inspektor ds gospodarki przestrzennej w Wydziale Infrastruktury (25346) 1 2018-04-23 nabór w toku
25344 Inspektor ds orzecznictwa, analiz i opiniowania w Wydziale Infrastruktury (25344) 1 2018-04-23 nabór w toku
25340 Inspektor wojewódzki ds. nadzoru zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (25340) 1 2018-04-23 nabór w toku
24707 Inspektor wojewódzki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej (24707) 1 2018-04-09 nabór w toku
24705 Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli ośrodków pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej (24705) 1 2018-04-09 nabór w toku
24244 Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu w Wydziale Budżetu i Finansów (24244) 1 2018-04-03 nabór zakończony
24032 Inspektor ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (24032) 1 2018-03-26 nabór zakończony
23883 Inspektor ds orzecznictwa, analiz i opiniowania w Wydziale Infrastruktury (23883) 1 2018-03-23 kandydat zrezygnował z objęcia stanowiska
23863 Inspektor ds gospodarki przestrzennej w Wydziale Infrastruktury (23863) 1 2018-03-23 kandydat zrezygnował z objęcia stanowiska
23382 Inspektor ds. rachunkowości i sprawozdawczości wydatków budżetu wojewody w Wydziale Budżetu i Finansów (23382) 1 2018-03-13 nie wyłoniono najlepszego kandydata
21842 Starszy specjalista ds. ninależnie pobranych świdczeń w Wydziale Polityki Społecznej (21842) 1 2018-02-16 nabór zakończony
21838 Inspektor wojewódzki ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych w Wydziale Polityki Społecznej (21838) 1 2018-02-16 nabór zakończony
21823 Inspektor wojewódzki ds. orzecznictwa administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Infrastruktury (21823) 1 2018-02-16 nie zgłosił się żaden kandydat
21750 Inspektor wojewódzki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej (21750) 1 2018-02-13 żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych
21192 Inspektor ds gospodarki przestrzennej w Wydziale Infrastruktury (21192) 1 2018-01-31 nabór zakończony
21191 Inspektor ds orzecznictwa, analiz i opiniowania w Wydziale Infrastruktury (21191) 1 2018-01-31 nie wyłoniono najlepszego kandydata
20618 Starszy specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (20618) 3/4 2018-01-22 nabór zakończony
20457 Inspektor wojewódzki ds. administracji architektoniczno - budowlanej w Wydziale Infrastruktury (20457) 1 2018-01-22 anulowano nabór
20325 Inspektor wojewódzki ds. orzekania w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia w Wydziale Polityki Społecznej (20325) 1 2018-01-22 nabór zakończony
20315 Inspektor wojewódzki ds. budżetu i programów w Wydziale Polityki Społecznej (20315) 1 2018-01-22 nabór zakończony
20306 Inspektor wojewódzki ds. kontroli świadczeń w Wydziale Polityki Społecznej (20306) 1 2018-01-22 nabór zakończony
20204 Inspektor wojewódzki ds. umów i kontroli w Wydziale Polityki Społecznej (20204) 1 2018-01-12 kandydat zrezygnował z objęcia stanowiska
20203 Starszy specjalista ds. wspierania rodziny w Wydziale Polityki Społecznej (20203) 1 2018-01-19 nabór zakończony
20202 Inspektor wojewódzki ds. kontroli wspierania rodziny i pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej (20202) 1 2018-01-19 nabór zakończony
20071 Inspektor ds. Archiwum Zakładowego w Gorzowie Wlkp. (20071) 1 2018-01-12 nabór zakończony
20067 Inspektor ds. rekompensat w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (20067) 1 2018-01-10 nabór zakończony
20066 Inspektor ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (20066) 1 2018-01-12 nabór zakończony
20065 Inspektor ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (20065) 1 2018-01-12 nabór zakończony
20062 Inspektor ds. zezwoleń na pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (20062) 1 2018-01-12 nabór zakończony
19984 Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli ośrodków pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej (19984) 1 2018-01-12 kandydat zrezygnował z objęcia stanowiska
OK-II.210.44.2017 Lekarz koordynator ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.44.2017) 1 2018-06-30 nabór w toku
17877 Inspektor ds. obsługi sekretariatu i współpracy zagranicznej Dyrektora Generalnego Urzedu w Biurze Organizacji i Kadr (17877) 1 2017-11-20 nabór zakończony
Drukuj Liczba odwiedzin: 258923

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. poszukuje lekarzy chętnych do współpracy           Konkurs ofert - „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"           INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI