Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Lista ofert pracy
Nr ogłoszenia Stanowisko Wymiar etatu Termin składania dokumentów Wyniki naborów
71639 Psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (71639) 0,6 2020-12-10 nabór w toku
OK-II.210.47.2020 Operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego (OK-II.210.47.2020) 1 2020-12-31 nabór w toku
71131 Starszy inspektor ds. finansowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (71131) 1 2020-11-23 nabór w toku
69268 Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu w Wydziale Budżetu i Finansów (69268) 1 2020-10-06 nabór w toku
69205 Inspektor ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (69205) 1 2020-09-30 nabór zakończony
69075 Inspektor ds. zezwoleń na pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (69075) 1 2020-09-30 nabór zakończony
68952 Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli ośrodków pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej (68952) 1 2020-09-25 żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych
68941 Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Wydziale Infrastruktury (68941) 1 2020-09-30 anulowano nabór
68596 Inspektor wojewódzki ds. infrastruktury, komunikacji i transportu (68596) 1 2020-09-22 nabór zakończony - bez wyboru kandydatów
67681 Radca prawny ds. świadczenia pomocy prawnej w Wydziale Nadzoru i Kontroli (67681) 1 2020-09-04 nabór zakończony
67091 Inspektor wojewódzki do spraw: kontroli i nadzoru zasobu geodezyjnego i kartograficznego w delegaturze Urzędu (67091) 1 2020-08-21 nie zgłosił się żaden kandydat
67086 Inspektor wojewódzki do spraw: kontroli i nadzoru zasobu geodezyjnego i kartograficznego (67086) 1 2020-08-21 nie zgłosił się żaden kandydat
66544 Kierownik Oddziału Administracyjnego w Biurze Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych (66544) 1 2020-08-10 nabór zakończony - bez wyboru kandydatów
Ok-II.210.35.2020 Operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego (Ok-II.210.35.2020) 1 2020-12-31 nabór w toku
65432 inspektor wojewódzki do spraw: administracji architektoniczno-budowlanej (65432) 1 (zastępstwo) 2020-07-14 nabór zakończony
65352 inspektor wojewódzki do spraw: kontroli świadczeń (65352) 1 2020-07-20 nabór zakończony
65114 inspektor wojewódzki do spraw: kontroli i nadzoru zasobu geodezyjnego i kartograficznego (65114) 1 2020-07-13 nie zgłosił się żaden kandydat
65093 Kierownik Oddziału Administracyjnego (65093) 1 2020-07-13 nabór zakończony - bez wyboru kandydatów
65082 inspektor wojewódzki do spraw: desygnacji i planowania budżetowego - koordynator (65082) 1 2020-07-13 anulowano nabór
65074 Dyżurny Operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - wieloosobowe stanowisko (65074) 1 2020-07-13 nabór zakończony
OK-II.210.28.2020 Operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego (OK-II.210.28.2020) 1 2020-12-31 nabór w toku
OK-II.210.27.2020 WOJEWÓDZKI KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.27.2020) 1 2020-12-31 nabór w toku
62410 Inspektor ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (62410) 1 2020-03-23 nabór zakończony
62408 Inspektor ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (62408) 1 2020-03-23 nabór zakończony
OK-II.210.9.2020 WOJEWÓDZKI KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.9.2020) 1 2020-06-30 nabór w toku
59525 Starszy inspektor ds. finansowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (59525) 1 2020-01-21 nabór zakończony
Drukuj Liczba odwiedzin: 391230

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”