Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Lista ofert pracy
Nr ogłoszenia Stanowisko Wymiar etatu Termin składania dokumentów Wyniki naborów
OK-II.210.51.2019 Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi technicznej - ADMINISTRATOR SYSTEMU w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.51.2019) 1 2019-12-31 nabór w toku
55593 Inspektor wojewódzki ds. Punktu Obsługi Klienta w Biurze Organizacji i Kadr (55593) 1 2019-10-25 nabór w toku
55590 Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu w Wydziale Zdrowia (55590) 1 2019-10-16 nabór w toku
55225 Inspektor wojewódzki ds. administracji architektoniczno - budowlanej w Wydziale Infrastruktury (55225) 1 2019-10-14 nabór w toku
55201 Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (55201) 1 2019-10-14 nabór w toku
54754 Inspektor wojewódzki ds. programów w Wydziale Polityki Społecznej (54754) 1 2019-10-07 nabór w toku
54605 Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy w Wydziale Polityki Społecznej (54605) 1 2019-09-30 nabór w toku
OK-II.210.44.2019 Ekspert ds. opieki psychologicznej w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.44.2019) 3/4 2019-10-31 anulowano nabór
54101 Inspektor ds. zamówień publicznych w Biurze Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych (54101) 1 2019-09-23 nabór w toku
54044 Inspektor wojewódzki ds. Archiwum Zakładowego w Biurze Organizacji i Kadr (54044) 1 2019-09-23 nabór w toku
54041 Inspektor wojewódzki ds. budżetu pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej (54041) 1 2019-09-16 nabór w toku
53503 Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy w Wydziale Polityki Społecznej (53503) 1 2019-09-13 nabór zakończony
53285 Inspektor wojewódzki ds. rejestru i nadzoru podmiotów leczniczych w Wydziale Zdrowia (53285) 1 2019-09-09 nabór w toku
53187 Starszy inspektor ds. infrastruktury, komunikacji i transportu w Wydziale Infrastruktury (53187) 1 2019-09-09 nabór w toku
OK-II.210.38.2019 WOJEWÓDZKI KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.38.2019) 1 2019-12-31 nabór w toku
OK-II.210.37.2019 Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi technicznej - ADMINISTRATOR SYSTEMU w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.37.2019) 1 2019-09-30 nabór w toku
52329 Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy w Wydziale Polityki Społecznej (52329) 1 2019-08-19 nabór zakończony
51692 Inspektor ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (51692) 1 2019-08-06 nabór zakończony
51262 Inspektor wojewódzki ds. budżetu pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej (51262) 1 2019-07-29 nabór zakończony
OK-II.210.28.2019 Ekspert ds. opieki psychologicznej w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.28.2019) 3/4 2019-08-09 nabór zakończony
OK-II.210.27.2019 WOJEWÓDZKI KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.27.2019) 1 2019-07-31 nabór w toku
OK-II.210.26.2019 OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.26.2019) 1 2019-12-31 nabór w toku
OK-II.210.25.2019 Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi technicznej - ADMINISTRATOR SYSTEMU w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.25.2019) 1 2019-07-31 nabór w toku
50459 Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy w Wydziale Polityki Społecznej (50459) 1 2019-07-15 nabór zakończony
50447 Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy w Wydziale Polityki Społecznej (50447) 1 2019-07-15 nabór zakończony
49729 Inspektor wojewódzki ds. kontroli świdczeń w Wydziale Polityki Społecznej (49729) 1 2019-07-01 nabór w toku
Drukuj Liczba odwiedzin: 333361

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2019 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – nabór uzupełniający wniosków o objęcie dopłatą           Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2019 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży