Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Lista ofert pracy
Nr ogłoszenia Stanowisko Wymiar etatu Termin składania dokumentów Wyniki naborów
14163 Inspektor Wojewódzki ds. kontroli wspierania rodziny i pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej (14163) 1 2017-08-21 nabór w toku
13632 Inspektor wojewódzki ds. rachunkowości i sprawozdawczości dochodów budżetu państwa oraz wydatków budżetu środków europejskich w Wydziale Budżetu i Finansów (13632) 1 2017-08-07 nabór w toku
13614 Inspektor wojewódzki ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Infrastruktury (13614) 1 2017-08-11 nabór zakończony
13148 Inspektor ds. obsługi Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych i spraw obronnych w Wydziale Zdrowia (13148) 1 2017-07-24 nabór zakończony
13002 Inspektor wojewódzki ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Infrastruktury (13002) 1 2017-07-24 nie zgłosił się żaden kandydat
12898 Inspektor wojewódzki ds. kontroli finansowej w Wydziale Budżetu i Finansów (12898) 1 2017-07-13 nabór zakończony
12152 Inspektor wojewódzki ds. rachunkowości i sprawozdawczości dochodów budżetu państwa oraz wydatków budżetu środków europejskich w Wydziale Budżetu i Finansów (12152) 1 2017-06-30 nie wyłoniono najlepszego kandydata
12092 Inspektor wojewódzki w Biurze Wojewody (12092) 1 2017-06-20 nabór zakończony
12080 Specjalista ds. administracyjnych i transportu w Biurze Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych (12080) 1 2017-06-26 nabór zakończony
11942 Inspektor ds. monitorowania oraz analizy danych systemów informatycznych w zarzadzaniu kryzysowym w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (11942) 1 2017-06-20 anulowano nabór
11918 Inspektor wojewódzki ds. kontroli finansowej w Wydziale Budżetu i Finansów (11918) 1 2017-06-20 nie zgłosił się żaden kandydat
11626 Inspektor wojewódzki ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Infrastruktury (11626) 1 2017-06-12 żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych
11496 Inspektor wojewódzki ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Infrastruktury (11496) 1 2017-06-12 kandydat zrezygnował z objęcia stanowiska
11015 Specjalista ds. administracyjnych i transportu (11015) 1 2017-05-30 nie wyłoniono najlepszego kandydata
Drukuj Liczba odwiedzin: 231539

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI           Rozstrzygnięcie konkursu grantowgo dla organizacji pozarządowych województwa lubuskiego w 2017 roku           Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji