Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Lista ofert pracy
Nr ogłoszenia Stanowisko Wymiar etatu Termin składania dokumentów Wyniki naborów
20618 Starszy specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (20618) 3/4 2018-01-22 nabór w toku
20457 Inspektor wojewódzki ds. administracji architektoniczno - budowlanej w Wydziale Infrastruktury (20457) 1 2018-01-22 nabór w toku
20325 Inspektor wojewódzki ds. orzekania w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia w Wydziale Polityki Społecznej (20325) 1 2018-01-22 nabór w toku
20315 Inspektor wojewódzki ds. budżetu i programów w Wydziale Polityki Społecznej (20315) 1 2018-01-22 nabór w toku
20306 Inspektor wojewódzki ds. kontroli świadczeń w Wydziale Polityki Społecznej (20306) 1 2018-01-22 nabór w toku
20204 Inspektor wojewódzki ds. umów i kontroli w Wydziale Polityki Społecznej (20204) 1 2018-01-12 nabór w toku
20203 Starszy specjalista ds. wspierania rodziny w Wydziale Polityki Społecznej (20203) 1 2018-01-19 nabór w toku
20202 Inspektor wojewódzki ds. kontroli wspierania rodziny i pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej (20202) 1 2018-01-19 nabór w toku
20071 Inspektor ds. Archiwum Zakładowego w Gorzowie Wlkp. (20071) 1 2018-01-12 nabór w toku
20067 Inspektor ds. rekompensat w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (20067) 1 2018-01-10 nabór w toku
20066 Inspektor ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (20066) 1 2018-01-12 nabór w toku
20065 Inspektor ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (20065) 1 2018-01-12 nabór w toku
20062 Inspektor ds. zezwoleń na pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (20062) 1 2018-01-12 nabór w toku
19984 Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli ośrodków pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej (19984) 1 2018-01-12 nabór w toku
19503 Inspektor wojewódzki ds. umów i kontroli w Wydziale Polityki Społecznej (19503) 1 2017-12-20 nabór w toku
19495 Inspektor wojewódzki ds. administracji architektoniczno - budowlanej w Wydziale Infrastruktury (19495) 1 2017-12-27 nabór w toku
19212 Inspektor wojewódzki ds. nadzoru zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (19212) 1 2017-12-19 nabór w toku
OK-II.210.46.2017 Operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.46.2017) 1 2017-12-04 nabór w toku
OK-II.210.45.2017 Operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.45.2017) 1 2017-12-04 nabór w toku
OK-II.210.44.2017 Lekarz koordynator ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.44.2017) 1 2018-06-30 nabór w toku
17877 Inspektor ds. obsługi sekretariatu i współpracy zagranicznej Dyrektora Generalnego Urzedu w Biurze Organizacji i Kadr (17877) 1 2017-11-20 nabór zakończony
17296 Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli ośrodków pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej (17296) 1 2017-11-07 nie zgłosił się żaden kandydat
16921 Inspektor wojewódzki ds. rachunkowości i sprawozdawczości dochodów budżetu państwa oraz wydatków budżetu środków europejskich w Wydziale Budżetu i Finansów (16921) 1 2017-10-31 nabór zakończony
16861 Inspektor wojewódzki ds. umów i kontroli w Wydziale Polityki Społecznej (16861) 1 2017-10-30 nie wyłoniono najlepszego kandydata
16767 Inspektor ds. gospodarki wodnej i melioracji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (16767) 1 2017-10-30 nabór zakończony
16289 Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli ośrodków pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej (16289) 1 2017-10-16 żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych
Drukuj Liczba odwiedzin: 246562

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. poszukuje lekarzy chętnych do współpracy           Konkurs ofert - „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"           INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI