Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Lista ofert pracy
Nr ogłoszenia Stanowisko Wymiar etatu Termin składania dokumentów Wyniki naborów
36444 Inspektor - Dyżurny Operacyjny w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (36444) 1 2018-10-31 nabór w toku
35121 Inspektor ds. gospodarowania majątkiem w Biurze Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych (35121) 1 2018-10-09 nabór w toku
34818 Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli ośrodków pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej (34818) 1 2018-10-05 nabór w toku
34742 Inspektor wojewódzki ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych w Wydziale Polityki Społecznej (34742) 1 2018-10-05 nabór w toku
34640 Starszy inspektor ds. orzecznictwa administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Infrastruktury (34640) 1 2018-10-01 nabór w toku
34633 Inspektor ds. planowania przestrzennego w Wydziale Inrastruktury (34633) 1 2018-10-01 nabór w toku
34562 Inspektor ds. Archiwum Zakładowego w Biurze Organizacji i Kadr (34562) 1 2018-10-02 nabór w toku
OK-II.210.74.2018 Administrator systemu w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.74.2018) 1 2018-10-31 nabór w toku
34203 Inspektor ds. kontroli w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych (34203) 1 2018-09-21 nabór w toku
34040 Inspektor ds. rekompensat w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (34040) 1 2018-09-24 nabór w toku
33560 Inspektor ds. obsługi bankowej Urzędu w Biurze Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych (33560) 1 2018-09-17 nabór w toku
32528 Inspektor wojewódzki ds. obsługi organizacyjnej i reprezentacyjnej wojewody i wicewojewody oraz protokołu dyplomatycznego w Biurze Wojewody (32528) 1 2018-08-27 nabór zakończony
32440 Inspektor ds. obsługi organizacyjnej i reprezentacyjnej wojewody i wicewojewody oraz protokołu dyplomatycznego w Biurze Wojewody (32440) 1 2018-08-31 nabór zakończony
32290 Inspektor ds. planowania wydatków w Biurze Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych (32290) 1 2018-08-31 nabór zakończony
32099 Inspektor ds. planowania przestrzennego w Wydziale Inrastruktury (32099) 1 2018-08-31 kandydat zrezygnował z objęcia stanowiska
OK-II.210.66.2018 Administrator systemu w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.66.2018) 1 2018-09-09 nie zgłosił się żaden kandydat
31775 - zastępstwo Starszy inspektor ds. orzecznictwa administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Infrastruktury (31775 - zastępstwo) 1 2018-08-14 żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych
31772 Inspektor wojewódzki ds. administracji architektoniczno - budowlanej w Wydziale Infrastruktury (31772) 1 2018-08-14 nabór zakończony
31273 - zastępstwo Inspektor ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (31273 - zastępstwo) 1 2018-08-17 nabór zakończony
31270 Inspektor ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (31270) 1 2018-08-17 nabór zakończony
30907 Inspektor ds. rachunkowości i sprawozdawczości wydatków budżetu wojewody w Wydziale Budżetu i Finansów (30907) 1 2018-08-22 nabór zakończony
30905 Inspektor wojewódzki ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych w Wydziale Polityki Społecznej (30905) 1 2018-07-30 nabór zakończony
30901 Inspektor wojewódzki ds. pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej (30901) 1 2018-07-30 nabór w toku
30733 Radca prawny ds. świadczenia pomocy prawnej w Wydziale Nadzoru i Kontroli (30733) 1 2018-07-27 nabór zakończony
30484 Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli ośrodków pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej (30484) 1 2018-07-23 nie zgłosił się żaden kandydat
OK-II.210.55.2018 wieloosobowe stanowisko ds. obsługi technicznej - administrator systemu w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.55.2018) 1 2018-07-17 nabór w toku
30230 Inspektor ds. planowania wydatków w Biurze Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych (30230) 1 2018-07-17 nie wyłoniono najlepszego kandydata
OK-II.210.53.2018 Lekarz koordynator ratownictwa medycznego (OK-II.210.53.2018) 1 2018-12-31 nabór w toku
30013 Inspektor ds. obsługi sekretariatu Dyrektora Generalnego Urzędu (30013) 1 2018-07-14 nabór zakończony
30005 Inspektor wojewódzki ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych w Wydziale Polityki Społecznej (30005) 1 2018-07-09 nabór zakończony
OK-II.210.50.2018 Operator numerów alarmowych w centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.50.2018) 1 2018-12-31 nabór w toku
29499 Inspektor wojewódzki ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych w Wydziale Polityki Społecznej (29499) 1 2018-07-02 anulowano nabór
29464 Inspektor ds. rachunkowości i sprawozdawczości wydatków budżetu wojewody w Wydziale Budżetu i Finansów (29464) 1 2018-07-03 żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych
29207 Inspektor wojewódzki ds. administracji architektoniczno - budowlanej w Wydziale Infrastruktury (29207) 1 2018-07-02 kandydat zrezygnował z objęcia stanowiska
29121 Inspektor wojewódzki ds. administracji architektoniczno - budowlanej w Wydziale Infrastruktury (29121) 1 2018-06-29 kandydat zrezygnował z objęcia stanowiska
28762 Inspektor ds. koordynacji obsługi i promocji punktu informacyjnego Europe Direct w Biurze Wojewody (28762) 1 2018-06-17 nabór zakończony
OK-II.210.42.2018 Operator numerów alarmowych w centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.42.2018) 1 2018-06-15 nabór w toku
OK-II.210.41.2018 Operator numerów alarmowych w centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.41.2018) 1 2018-06-15 nabór w toku
20325 Inspektor wojewódzki ds. orzekania w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia w Wydziale Polityki Społecznej (20325) 1 2018-01-22 nabór zakończony
20315 Inspektor wojewódzki ds. budżetu i programów w Wydziale Polityki Społecznej (20315) 1 2018-01-22 nabór zakończony
20306 Inspektor wojewódzki ds. kontroli świadczeń w Wydziale Polityki Społecznej (20306) 1 2018-01-22 nabór zakończony
20204 Inspektor wojewódzki ds. umów i kontroli w Wydziale Polityki Społecznej (20204) 1 2018-01-12 kandydat zrezygnował z objęcia stanowiska
20203 Starszy specjalista ds. wspierania rodziny w Wydziale Polityki Społecznej (20203) 1 2018-01-19 nabór zakończony
20202 Inspektor wojewódzki ds. kontroli wspierania rodziny i pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej (20202) 1 2018-01-19 nabór zakończony
Drukuj Liczba odwiedzin: 287724

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert – ograniczanie uzależnień behawioralnych           Stwierdzenie nieważność decyzji Starosty Wschowskiego z dnia 31.08.2015 r. znak: GK.6853.21.2015           Nabór uzupełniający na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych