Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Lista ofert pracy
Nr ogłoszenia Stanowisko Wymiar etatu Termin składania dokumentów Wyniki naborów
OK-II.210.92.2018 Operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.92.2018) 1 2018-12-31 nabór w toku
OK-II.210.91.2018 Stanowisko ds. obsługi technicznej - administrator systemu w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.91.2018) 1 2018-12-31 nabór w toku
38781 Inspektor wojewódzki ds. kontroli świadczeń w Wydziale Polityki Społecznej (38781) 1 2018-12-10 nabór w toku
38262 Inspektor ds. rekompensat w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (38262) 1 2018-12-03 nabór w toku
38218 Inspektor ds. rekompensat w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (38218) 1 2018-12-03 anulowano nabór
37367 Inspektor ds. zezwoleń na pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (37367) 1 2018-11-16 nabór zakończony
37308 Inspektor ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Infrastruktury (37308) 1 2018-11-12 nabór zakończony
36444 Inspektor - Dyżurny Operacyjny w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (36444) 1 2018-10-31 nabór zakończony
35121 Inspektor ds. gospodarowania majątkiem w Biurze Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych (35121) 1 2018-10-09 nabór zakończony
34818 Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli ośrodków pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej (34818) 1 2018-10-05 nabór zakończony
34742 Inspektor wojewódzki ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych w Wydziale Polityki Społecznej (34742) 1 2018-10-05 nabór zakończony
34640 Starszy inspektor ds. orzecznictwa administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Infrastruktury (34640) 1 2018-10-01 nabór zakończony
34633 Inspektor ds. planowania przestrzennego w Wydziale Inrastruktury (34633) 1 2018-10-01 żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych
34562 Inspektor ds. Archiwum Zakładowego w Biurze Organizacji i Kadr (34562) 1 2018-10-02 nabór zakończony
OK-II.210.74.2018 Administrator systemu w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.74.2018) 1 2018-10-31 nie zgłosił się żaden kandydat
34203 Inspektor ds. kontroli w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych (34203) 1 2018-09-21 nabór zakończony
34040 Inspektor ds. rekompensat w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (34040) 1 2018-09-24 nabór zakończony
33560 Inspektor ds. obsługi bankowej Urzędu w Biurze Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych (33560) 1 2018-09-17 nabór zakończony
32528 Inspektor wojewódzki ds. obsługi organizacyjnej i reprezentacyjnej wojewody i wicewojewody oraz protokołu dyplomatycznego w Biurze Wojewody (32528) 1 2018-08-27 nabór zakończony
32440 Inspektor ds. obsługi organizacyjnej i reprezentacyjnej wojewody i wicewojewody oraz protokołu dyplomatycznego w Biurze Wojewody (32440) 1 2018-08-31 nabór zakończony
32290 Inspektor ds. planowania wydatków w Biurze Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych (32290) 1 2018-08-31 nabór zakończony
32099 Inspektor ds. planowania przestrzennego w Wydziale Inrastruktury (32099) 1 2018-08-31 kandydat zrezygnował z objęcia stanowiska
OK-II.210.66.2018 Administrator systemu w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.66.2018) 1 2018-09-09 nie zgłosił się żaden kandydat
31775 - zastępstwo Starszy inspektor ds. orzecznictwa administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Infrastruktury (31775 - zastępstwo) 1 2018-08-14 żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych
31772 Inspektor wojewódzki ds. administracji architektoniczno - budowlanej w Wydziale Infrastruktury (31772) 1 2018-08-14 nabór zakończony
31273 - zastępstwo Inspektor ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (31273 - zastępstwo) 1 2018-08-17 nabór zakończony
31270 Inspektor ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (31270) 1 2018-08-17 nabór zakończony
30907 Inspektor ds. rachunkowości i sprawozdawczości wydatków budżetu wojewody w Wydziale Budżetu i Finansów (30907) 1 2018-08-22 nabór zakończony
OK-II.210.53.2018 Lekarz koordynator ratownictwa medycznego (OK-II.210.53.2018) 1 2018-12-31 nabór w toku
OK-II.210.50.2018 Operator numerów alarmowych w centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.50.2018) 1 2018-12-31 nabór w toku
28762 Inspektor ds. koordynacji obsługi i promocji punktu informacyjnego Europe Direct w Biurze Wojewody (28762) 1 2018-06-17 nabór zakończony
20325 Inspektor wojewódzki ds. orzekania w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia w Wydziale Polityki Społecznej (20325) 1 2018-01-22 nabór zakończony
20315 Inspektor wojewódzki ds. budżetu i programów w Wydziale Polityki Społecznej (20315) 1 2018-01-22 nabór zakończony
20306 Inspektor wojewódzki ds. kontroli świadczeń w Wydziale Polityki Społecznej (20306) 1 2018-01-22 nabór zakończony
20204 Inspektor wojewódzki ds. umów i kontroli w Wydziale Polityki Społecznej (20204) 1 2018-01-12 kandydat zrezygnował z objęcia stanowiska
20203 Starszy specjalista ds. wspierania rodziny w Wydziale Polityki Społecznej (20203) 1 2018-01-19 nabór zakończony
20202 Inspektor wojewódzki ds. kontroli wspierania rodziny i pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej (20202) 1 2018-01-19 nabór zakończony
Drukuj Liczba odwiedzin: 293741

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert – ograniczanie uzależnień behawioralnych           Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadnia publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym