Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Lista ofert pracy
Nr ogłoszenia Stanowisko Wymiar etatu Termin składania dokumentów Wyniki naborów
49729 Inspektor wojewódzki ds. kontroli świdczeń w Wydziale Polityki Społecznej (49729) 1 2019-07-01 nabór w toku
49725 Inspektor ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (49725) 1 2019-06-25 nabór w toku
48320 Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy w Wydziale Polityki Społecznej (48320) 1 2019-06-10 nabór w toku
46797 Inspektor wojewódzki ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Infrastruktury (46797) 1 2019-05-06 nabór w toku
46220 Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy w Wydziale Polityki Społecznej (46220) 1 2019-04-23 nabór zakończony
46219 Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy w Wydziale Polityki Społecznej (46219) 1 2019-04-19 nabór zakończony
45588 Inspektor ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (45588) 1 2019-04-15 nabór zakończony
44325 Inspektor ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (44325) 1 2019-03-18 nabór zakończony
43820 Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy w Wydziale Polityki Społecznej (43820) 1 2019-03-12 nie zgłosił się żaden kandydat
43733 Inspektor wojewódzki ds. pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej (43733) 1 2019-03-11 nabór zakończony
43582 Inspektor ds. obywatelskich w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (43582) 1 2019-03-11 nabór zakończony
43581 Inspektor ds. obsługi klientów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (43581) 1 2019-03-11 nabór zakończony
43576 Inspektor wojewódzki ds. orzekania w zakresie świdczeń z tytułu bezrobocia w Wydziale Polityki Społecznej (43576) 1 2019-03-11 nabór zakończony
43343 Inspektor wojewódzki ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Infrastruktury (43343) 1 2019-03-04 nabór zakończony
43098 Inspektor wojewódzki ds. budżetu pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej (43098) 1 2019-02-25 nabór w toku
OK-II.210.2.2019 Operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.2.2019) 1 2019-06-30 nabór w toku
OK-II.210.1.2019 Operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.1.2019) 1 2019-06-30 nabór w toku
Drukuj Liczba odwiedzin: 318584

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA OFERT - Konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego.           Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”