Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Lista ofert pracy
Nr ogłoszenia Stanowisko Wymiar etatu Termin składania dokumentów Wyniki naborów
OK-II.210.44.2017 Lekarz koordynator ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.44.2017) 1 2018-06-30 nabór w toku
17877 Inspektor ds. obsługi sekretariatu i współpracy zagranicznej Dyrektora Generalnego Urzedu w Biurze Organizacji i Kadr (17877) 1 2017-11-20 nabór w toku
17296 Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli ośrodków pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej (17296) 1 2017-11-07 nabór w toku
16921 Inspektor wojewódzki ds. rachunkowości i sprawozdawczości dochodów budżetu państwa oraz wydatków budżetu środków europejskich w Wydziale Budżetu i Finansów (16921) 1 2017-10-31 nabór w toku
16861 Inspektor wojewódzki ds. umów i kontroli w Wydziale Polityki Społecznej (16861) 1 2017-10-30 nabór w toku
16767 Inspektor ds. gospodarki wodnej i melioracji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (16767) 1 2017-10-30 nabór w toku
16289 Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli ośrodków pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej (16289) 1 2017-10-16 żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych
15963 Inspektor wojewódzki ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Infrastruktury (15963) 1 2017-10-09 nabór w toku
OK-II.210.36.2017 Operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.36.2017) 1 2017-10-06 nabór w toku
OK-II.210.35.2017 Operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.35.2017) 1 2017-10-09 nabór w toku
14163 Inspektor Wojewódzki ds. kontroli wspierania rodziny i pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej (14163) 1 2017-08-21 nabór zakończony
13632 Inspektor wojewódzki ds. rachunkowości i sprawozdawczości dochodów budżetu państwa oraz wydatków budżetu środków europejskich w Wydziale Budżetu i Finansów (13632) 1 2017-08-07 kandydat zrezygnował z objęcia stanowiska
13614 Inspektor wojewódzki ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Infrastruktury (13614) 1 2017-08-11 nabór zakończony
13148 Inspektor ds. obsługi Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych i spraw obronnych w Wydziale Zdrowia (13148) 1 2017-07-24 nabór zakończony
13002 Inspektor wojewódzki ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Infrastruktury (13002) 1 2017-07-24 nie zgłosił się żaden kandydat
11015 Specjalista ds. administracyjnych i transportu (11015) 1 2017-05-30 nie wyłoniono najlepszego kandydata
Drukuj Liczba odwiedzin: 237824

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI           Rozstrzygnięcie konkursu grantowgo dla organizacji pozarządowych województwa lubuskiego w 2017 roku           Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji