Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Lista ofert pracy
Nr ogłoszenia Stanowisko Wymiar etatu Termin składania dokumentów Wyniki naborów
65114 inspektor wojewódzki do spraw: kontroli i nadzoru zasobu geodezyjnego i kartograficznego (65114) 1 2020-07-13 nabór w toku
65093 Kierownik Oddziału Administracyjnego (65093) 1 2020-07-13 nabór w toku
65082 inspektor wojewódzki do spraw: desygnacji i planowania budżetowego - koordynator (65082) 1 2020-07-13 nabór w toku
65074 Dyżurny Operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - wieloosobowe stanowisko (65074) 1 2020-07-13 nabór w toku
OK-II.210.28.2020 Operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego (OK-II.210.28.2020) 1 2020-12-31 nabór w toku
OK-II.210.27.2020 WOJEWÓDZKI KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.27.2020) 1 2020-12-31 nabór w toku
64396 Inspektor ds. obsługi organizacyjnej i reprezentacyjnej Wojewody i Wicewojewody oraz protokołu dyplomatycznego (64396) 1 2020-06-29 nabór w toku
BDG.111.4.1.2020 Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (BDG.111.4.1.2020) 1 2020-07-03 nabór w toku
64211 Starszy inspektor ds. organizacji i planowania systemu ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (64211) 1 2020-06-26 nabór w toku
64203 Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (64203) 1 2020-06-26 nabór w toku
63922 Inspektor wojewódzki ds. administracji architektoniczno - budowlanej w Wydziale Infrastruktury (63922) 1 2020-06-16 nabór w toku
63908 Inspektor wojewódzki ds. odszkodowań za nieruchomosci w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (63908) 1 2020-06-15 nabór w toku
63871 Inspektor ds. rekompensat w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (63871) 1 2020-06-15 nabór w toku
63185 Inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad systemem ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (63185) 1 2020-05-18 nabór w toku
OK-II.210.18.2020 Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi technicznej - ADMINISTRATOR SYSTEMU w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.18.2020) 1 2020-06-30 nabór zakończony
62410 Inspektor ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (62410) 1 2020-03-23 nabór zakończony
62408 Inspektor ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (62408) 1 2020-03-23 nabór zakończony
62333 Inspektor wojewódzki ds. kontroli świadczeń w Wydziale Polityki Społecznej (62333) 1 2020-03-23 nabór w toku
61550 Starszy inspektor wojewódzki ds. desygnacji i planowania budżetowego - koordynator w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych (61550) 1 2020-03-06 nabór w toku
OK-II.210.9.2020 WOJEWÓDZKI KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.9.2020) 1 2020-06-30 nabór w toku
59525 Starszy inspektor ds. finansowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (59525) 1 2020-01-21 nabór zakończony
OK-II.210.1.2020 Operator Numerów Alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OK-II.210.1.2020) 1 2020-06-30 nabór w toku
Drukuj Liczba odwiedzin: 373118

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”