Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Praktyki studenckie

Zasady dotyczące organizacji studenckich praktyk zawodowych

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim organizuje studenckie praktyki zawodowe dla studentów wyższych uczelni.

1. Osoba ubiegająca się o praktykę studencką składa podanie skierowane do Dyrektora Generalnego Urzędu. Wzór podania zamieszczony poniżej.

2. Podanie należy złożyć najpóźniej miesiąc przed planowanym terminem odbycia praktyki w siedzibie Urzędu, w kancelarii lub przesłać pocztą na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

3. Dyrektor Generalny Urzędu podejmie decyzję o zorganizowaniu praktyki studenckiej po zasięgnięciu opinii Dyrektorów Wydziałów LUW.

4. O ostatecznej decyzji aplikujący zostaje poinformowany telefonicznie lub na adres wskazany w podaniu.

5. W przypadku braku ogólnego porozumienia zawartego pomiędzy uczelnią a Urzędem o odbywaniu praktyk, po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego, uczelnia zobowiązana jest do jego zawarcia wskazując imiennie studenta skierowanego na praktykę.

6. Student zobowiązany jest przedłożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki:

  • skierowanie na praktykę studencką wystawione przez uczelnię na podstawie zawartego porozumienia,
  • potwierdzenie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7. Nadzór nad przebiegiem praktyk sprawuje opiekun.

8. Po zakończeniu praktyk student otrzymuje zaświadczenie o odbyciu praktyk.

 

Osobą do kontaktu z ramienia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie organizacji praktyk studenckich
jest Pani Agata Iwko w Biurze Organizacji i Kadr

piętro XI, pokój 1106, tel. 95 7851625,
e-mail: agata.iwko[at]lubuskie.uw.gov.pl

 

Kategoria: Praktyki - pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_doc Wniosek o przyjęcie na praktykę studencką
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 466
18-06-13 13:25
Szerwiński Michał
27KB
format_doc Wzór porozumiena w sprawie praktyk studenckich.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
17-09-11 15:03
Szerwiński Michał
57KB

Redakcja strony: Praktyki studenckieRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5858

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”