Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Staż w LUW

Zasady odbywania przez bezrobotnych staży w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

O staż w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim mogą ubiegać się osoby, które są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz spełniają warunki określone w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przyjęcie na staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

Warunkiem skierowania osoby bezrobotnej na staż jest posiadanie środków finansowych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Osoba skierowana do odbycia stażu świadczy pracę w pełnym wymiarze godzin, zgodnie z określonym w umowie programem stażu, który uwzględnia predyspozycje, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu.
Po zakończeniu realizacji programu pracodawca wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych przez niego pozyskanych

Szczegółowe zasady odbywania stażu określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2009 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy I polityki Społecznej  z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.

 

Dodatkowe informacje na temat zasad odbywania stażu w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., można uzyskać kierując zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: agnieszka.mroz[at]lubuskie.uw.gov.pl, pod nr tel. (95) 7851620 oraz bezpośrednio w siedzibie Urzędu, ul. Kazimierza Jagiellończyka 8, pok. 1102 lub 1101.

 

 

Redakcja strony: Staż w LUWRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7095

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”