Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Bezpieczna +

Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel programu „Bezpieczna+”. Program będzie realizowany w latach 2015-2018 i jest komplementarnym działaniem w stosunku do realizowanego już rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.

Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.

Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:

  • bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
  • kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
  • poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,
  • tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

„Bezpieczna+” przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

Celem programu jest także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych;

Działania będą prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.

Informujemy, że Zespół powołany zgodnie z §6 i §7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu "Bezpieczna+", zakończył formalną weryfikację złożonych wniosków.

Wyniki weryfikacji tj. wykaz organów prowadzących szkoły, które otrzymają dotację (wraz z kwotami wsparcia) stanowi załącznik

Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach Rządowego Programu Bezpieczna+

Zgodnie z § 10 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – "Bezpieczna+" Organy prowadzące (…) do dnia 15 stycznia roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, przedkładają wojewodzie sprawozdanie dotyczące realizacji Programu (…).

W związku z powyższym poniżej do pobrania wzór sprawozdania z realizacji ww. zadania wraz z załącznikami.

Kategoria: Dokumenty - Bezpieczna+ 2017 [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank Informacja o naborze w ramach Bezpieczna + 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 338
17-05-18 14:49
Włodarczak Jacek
30.9KB
format_pdf Lista podmiotów którym przyznano wsparcie w roku 2017 w ramach Programu Bezpieczna+
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
17-06-22 13:02
Włodarczak Jacek
163.08KB
format_blank Nabór wniosków w ramach Programu Bezpieczna + 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
17-05-10 10:42
Włodarczak Jacek
16.66KB
format_pdf Rozporządzenie Bezpieczna+
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 384
17-05-18 14:39
Włodarczak Jacek
734.6KB
format_pdf Uchwała Bezpieczna+
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
17-05-18 14:41
Włodarczak Jacek
192.61KB
format_doc WNIOSEK o udzielenie wsparcia finansowego - Bezpieczna+ 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
17-05-18 14:49
Włodarczak Jacek
124KB
format_doc WNIOSEK o udzielenie wsparcia finansowego - Bezpieczna+ 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
17-05-10 10:39
Włodarczak Jacek
124KB
format_pdf Zalacznik do uchwały - program
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
17-05-18 14:52
Włodarczak Jacek
248.42KB
format_blank Załącznik nr 2 do Umowy Zestawienie dokumentów księgowych Bezpieczna plus 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
17-09-05 11:59
Włodarczak Jacek
12.62KB
format_blank Załącznik nr 3 do Umowy Sprawozdanie z realizacji Programu Bezpieczna plus oraz wykorzystania dotacji 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
17-09-05 12:00
Włodarczak Jacek
31.66KB
format_blank Załączniki do Sprawozdania z realizacji Programu Bezpieczna plus 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
17-09-05 12:01
Włodarczak Jacek
21.44KB
Kategoria: Podstawowe dane i wytyczne [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf OGŁOSZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO o otwartym konkursie wniosków na udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach rządowego programu ”BEZPIECZNA+” w 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 580
15-08-31 14:49
Włodarczak Jacek
196.03KB
format_doc Program Bezpieczna+ nabór wniosków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1359
16-05-20 13:58
Włodarczak Jacek
72.5KB
format_pdf ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 411
15-08-31 14:53
Włodarczak Jacek
721.66KB
format_pdf UCHWAŁA RADY MINISTRÓW z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
15-08-31 14:56
Włodarczak Jacek
192.62KB
format_doc Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego - Bezpieczna+ 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 376
17-04-11 13:06
Włodarczak Jacek
124.5KB
format_blank Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+" w 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2409
15-08-31 14:58
Włodarczak Jacek
28.76KB
format_blank Wniosek Program Bezpieczna+ 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 520
16-05-20 13:59
Włodarczak Jacek
29.11KB
Kategoria: Wyniki weryfikacji 2015 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_doc sprawozdanie Bezpieczna+
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 507
15-11-10 13:22
Włodarczak Jacek
103.5KB
format_pdf tabela zestawienie Bezpieczna+
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 362
15-11-10 13:24
Włodarczak Jacek
64.99KB
Kategoria: Wyniki weryfikacji 2016 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank Lista organów prowadzących którym przyznano wsparcie w roku 2016 r. w ramach Programu Bezpieczna+
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 465
16-06-20 14:03
Włodarczak Jacek
6.93KB
format_blank Sprawozdanie Bezpieczna+ - cel szczegółowy nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 874
16-09-23 12:34
Włodarczak Jacek
31.64KB
format_blank Załączniki do Sprawozdania Bezpieczna+ - cel szczegółowy nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 387
16-09-23 12:34
Włodarczak Jacek
21.43KB

Redakcja strony: Bezpieczna +Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5398

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”