Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Lista wnioskow zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

26 października 2018 roku Wojewoda Lubuski zatwierdził Listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz listę wniosków odrzuconych formalnie w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".  Zgodnie z  harmonogramem Programu, do 3 listopada 2018 roku wnioskodawcy mają czas na zgłaszanie zastrzeżeń do listy wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej. W związku z tym, że 3 listopada 2018 roku wypada w sobotę, termin składania zastrzeżeń zostaje przesunięty do dnia 5 listopada 2018 roku (o dacie złożenia zastrzeżeń decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego).

Po rozstrzygnięciu zastrzeżeń do listy wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej nastąpi ocena merytoryczna wniosków, na podstawie której Komisja ustali wstępną listę rankingową wniosków w ramach Programu. Ogłoszenie wstępnej listy rankingowej wniosków nastąpi do dnia 13 listopada 2018 roku.

Kategoria: lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz wniosków odrzuconych formalnie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1188
18-10-26 14:42
Zając Katarzyna
115.19KB

Redakcja strony: Lista wnioskow zakwalifikowanych do oceny merytorycznejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1304

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”