Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz lista wniosków odrzuconych formalnie

ZATWIERDZONA LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ ORAZ LISTA WNIOSKÓW ODRZUCONYCH FORMALNIE

W dniu 27 października 2017 roku Wojewoda Lubuski zatwierdził Listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz listę wniosków odrzuconych formalnie w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".  Zgodnie z  harmonogramem Programu, do 3 listopada 2017 roku wnioskodawcy mają czas na zgłaszanie zastrzeżeń do list wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej (o dacie złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego).

Kategoria: Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz lista wniosków odrzuconych formalnie [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz lista wniosków odrzucownych formalnie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1240
17-10-27 12:01
Ladowski Adam
462KB

Redakcja strony: Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz lista wniosków odrzuconych formalnieRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1955

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”