Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Lista zmieniona nr 1 zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania w 2018 r

14 listopada 2018 roku Wojewoda Lubuski zatwierdził Listę zmienioną nr 1 zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności poprzez Wspieranie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Po zakończeniu procedur przetargowych oraz rezygnacji z dotacji trzech jednostek 
z listy podstawowej realizujących inwestycje w ramach Programu wystąpiły oszczędności. Lista zadań rezerwowych obejmowała osiem zadań. Wobec rezygnacji pięciu jednostek, dofinansowaniem objęto trzy zadania, których wykonanie jednostki zadeklarowały jeszcze
w 2018 r.

Mając na uwadze pełne wykorzystanie dotacji przyznanej dla województwa lubuskiego w kwocie 21 647 865 zł, Wojewoda Lubuski podjął decyzję o zwiększeniu poziomu udziału dotacji celowej z budżetu państwa w kosztach realizacji zgłoszonych zadań do 79,3% wartości zadania z listy podstawowej - Lista zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania w ramach Programu, z wyjątkiem zadań których wartość uległa zmniejszeniu w wyniku postępowania przetargowego (wówczas poziom dofinansowania liczony jest od wartości poprzetargowej).

 Zasada ta nie dotyczy jednostek, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub wyższy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich jednostek. Dotacja w tym przypadku wynosi 60% wartości zadania z listy podstawowej lub 60% wartości zadania pomniejszonej w wyniku postępowania przetargowego.

Maksymalna kwota wsparcia z dotacji celowej budżetu państwa na jedno zadanie nie uległa zmianie i wynosi 3 mln zł.

Kategoria: Lista zmieniona nr 1 zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Lista zmieniona nr 1 .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 382
18-11-14 09:28
Dotka Maciej
109.11KB

Redakcja strony: Lista zmieniona nr 1 zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania w 2018 rRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 948

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”