Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

MALUCH+ edycja 2021

PROGRAM MALUCH+ 2021 – nabór ofert od 7 września 2020 r.

W dniu 29 lipca br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.), ogłosił konkurs ofert  w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021

Na Program przeznaczono w 2021 r. kwotę do 450 mln zł.

O dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się  jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

Program „MALUCH+” składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobki, kluby dziecięce i miejsca u dziennych opiekunów:

 • Moduł 1a (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • Moduł 1b (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 6 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);
 • Moduł 2 (dla jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji Programu (również edycji 2020);
 • Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc;
 • Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki. 

W pierwszej kolejności środki będą przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

Harmonogram składania ofert:
moduł 1 – od 7 września do 16 października 2020 r.
moduły 2, 3 i 4 – od 7 września do 6 listopada 2020 r.

Oferty można składać w formie pisemnej do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Liczy się data wpływu do urzędu.

UWAGA! Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu, Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.

Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w następujących terminach:

moduł 1 – do 27 listopada 2020 r.,
moduły 2, 3 i 4 – do 15 stycznia 2021 r.

Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2021 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2026 r.

Osoby do kontaktu:
Anna Michałuszko     tel.  95 7 851 914
Kamila Arendarska   tel.  95 7 851 911
Joanna Wysocka       tel.  95 7 851 917

Kategoria: Dokumenty ogólne [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank KLAUZULA INFORMACYJNA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-08-07 13:06
Włodarczak Jacek
22.07KB
format_pdf Prezentacja Maluch + 2021 Moduł 1 i 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
20-08-27 14:06
Włodarczak Jacek
702.12KB
format_pdf Prezentacja Maluch + 2021 moduł 3 i 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
20-08-27 14:06
Włodarczak Jacek
700.28KB
format_blank Program Maluch+ 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
20-08-07 13:07
Włodarczak Jacek
118.37KB
format_blank Pytania i odpowiedzi Maluch+ 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
20-08-07 13:08
Włodarczak Jacek
45.56KB
Kategoria: Moduł 1 [ 13 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank Informacja o rezygnacji z udziału w Programie.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-09-04 12:07
Rzepecka Marta
14.05KB
format_blank kalkulacja kosztów - moduł 1a, 1b.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
20-09-04 11:56
Rzepecka Marta
19.35KB
format_blank oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
20-09-04 11:55
Rzepecka Marta
12.42KB
format_blank wymagane dokumenty do oferty konkursowej moduł 1a i 1b.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
20-09-04 11:55
Rzepecka Marta
15.17KB
format_blank Zał_10_program_inwestycji_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
20-08-07 13:13
Włodarczak Jacek
28.74KB
format_doc Zał_11_-_m1a_-_oświadczenie_o_braku_instytucji_na_terenie_gminy_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-08-07 13:13
Włodarczak Jacek
25KB
format_doc Zał_13_-_m1a_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-08-07 13:14
Włodarczak Jacek
33KB
format_doc Zał_14_-_m1a_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-08-07 13:14
Włodarczak Jacek
30KB
format_doc Zał_15_-_m1b_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-08-07 13:14
Włodarczak Jacek
33KB
format_doc Zał_16_-_m1b_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-08-07 13:14
Włodarczak Jacek
30KB
format_xls Zał_1a_oferta_konkursowa_dla_jst_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-08-07 13:12
Włodarczak Jacek
44KB
format_xls Zał_1b_oferta_konkursowa_dla_jst_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
20-08-07 13:12
Włodarczak Jacek
46KB
format_blank Zał_23_-_m1_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-08-07 13:15
Włodarczak Jacek
20.11KB
Kategoria: Moduł 2 [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank Informacja o rezygnacji z udziału w Programie.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-09-04 12:07
Rzepecka Marta
14.05KB
format_xls Kalkulacja kosztow-moduł 2.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
20-09-04 11:58
Rzepecka Marta
49.5KB
format_blank oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
20-09-04 11:58
Rzepecka Marta
12.36KB
format_blank Wymagane dokumenty do oferty konkursowej moduł 2.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
20-09-04 11:57
Rzepecka Marta
14.58KB
format_doc Zał_12_-_m2_gminy_-_oświadczenie_o_liczbie_dotowanych_dzieci_ w_niepubl_żłobkach_i_klubach_2021 (1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-09-29 12:37
Włodarczak Jacek
33.5KB
format_doc Zał_17_-_m2_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-08-07 13:18
Włodarczak Jacek
31.5KB
format_doc Zał_18_-_m2_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-08-07 13:18
Włodarczak Jacek
30KB
format_xls Zał_2_oferta_konkursowa_dla_jst_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
20-08-07 13:17
Włodarczak Jacek
39KB
format_blank Zał_24_-_m2_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-08-07 13:18
Włodarczak Jacek
20.09KB
Kategoria: Moduł 3 [ 15 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank INFORMACJA O CELACH PRZETWARZANIA DANYCH art. 14 MALUCH 2020.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-09-04 12:03
Rzepecka Marta
14.69KB
format_blank Informacja o rezygnacji z udziału w Programie.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-09-04 12:07
Rzepecka Marta
14.05KB
format_blank kalkulacja kosztów - moduł 3.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
20-09-04 12:02
Rzepecka Marta
17.44KB
format_blank MALUCH + 2020 - KLAUZULA RODO.odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-09-04 12:03
Rzepecka Marta
9.44KB
format_blank Oświadczenie dot. informacji o celach przetwarzania danych.odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-09-04 12:01
Rzepecka Marta
7.3KB
format_blank Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-09-04 12:03
Rzepecka Marta
6.84KB
format_blank oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych - podmiot niegminny Moduł 3.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-09-04 12:01
Rzepecka Marta
12.68KB
format_blank Wymagane dokumenty do oferty konkursowej moduł 3.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
20-09-04 12:02
Rzepecka Marta
15.39KB
format_blank Zał_10_program_inwestycji_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-08-07 13:21
Włodarczak Jacek
28.74KB
format_doc Zał_19_-_m3_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-08-07 13:21
Włodarczak Jacek
32KB
format_doc Zał_20_-_m3_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-08-07 13:21
Włodarczak Jacek
30KB
format_blank Zał_25_-_m3_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-08-07 13:22
Włodarczak Jacek
20KB
format_blank Zał_27_zbiorcza_tabela_do_potwierdzeń _przelewów_dokumentujących _obniżenie_opłat_rodziców_(moduł_3_i_4)_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
20-08-07 13:22
Włodarczak Jacek
207.35KB
format_doc Zał_28_oświadczenie_o_zapoznaniu_się_ z_klauzulą_informacyjną_RODO_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-08-07 13:24
Włodarczak Jacek
28.5KB
format_xls Zał_3_oferta_konkursowa_dla_podm_pryw_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
20-08-07 13:21
Włodarczak Jacek
43KB
Kategoria: Moduł 4 [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank INFORMACJA O CELACH PRZETWARZANIA DANYCH art. 14 MALUCH 2020.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
20-09-04 12:06
Rzepecka Marta
14.69KB
format_blank Informacja o rezygnacji z udziału w Programie.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-09-04 12:08
Rzepecka Marta
14.05KB
format_blank MALUCH + 2020 - KLAUZULA RODO.odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
20-09-04 12:05
Rzepecka Marta
9.44KB
format_blank Oświadczenie dot. informacji o celach przetwarzania danych.odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
20-10-06 09:00
Rzepecka Marta
7.29KB
format_blank Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
20-10-06 09:01
Rzepecka Marta
6.84KB
format_blank oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych - podmiot niegminny Moduł 4.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
20-09-04 12:05
Rzepecka Marta
12.82KB
format_blank Wymagane dokumenty do oferty konkursowej moduł 4.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
20-09-04 12:04
Rzepecka Marta
14.67KB
format_doc Zał_21_-_m4_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-08-07 13:26
Włodarczak Jacek
30.5KB
format_doc Zał_22_-_m4_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-08-07 13:26
Włodarczak Jacek
30KB
format_blank Zał_27_zbiorcza_tabela_do_potwierdzeń_przelewów _dokumentujących_obniżenie_opłat _rodziców_(moduł_3_i_4)_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-08-07 13:27
Włodarczak Jacek
207.35KB
format_doc Zał_28_oświadczenie_o_zapoznaniu_się_ z_klauzulą_informacyjną_RODO_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
20-08-07 13:27
Włodarczak Jacek
28.5KB
format_xls Zał_4_oferta_konkursowa_dla_podm_pryw_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
20-08-07 13:26
Włodarczak Jacek
36KB

Redakcja strony: MALUCH+ edycja 2021Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 945

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”