Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Resortowy program opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch”

Program „MALUCH” realizowany jest przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej od 2011 roku na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Celem Programu jest realizacja polityki rodzinnej rządu odnoszącej się do wspierania rodziny w działaniach opiekuńczych nad małymi dziećmi poprzez:

 • stworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci w wieku do lat 3 (w wyjątkowych przypadkach do lat 4),
 • poprawę standardów funkcjonowania instytucji opieki nad małymi dziećmi oraz podniesienie jakości oferowanych usług,
 • umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcie aktywności zawodowej (a w szczególności ułatwienie kobietom powrotu na rynek pracy po urlopie macierzyńskim),
 • wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji opiekuńczo - edukacyjnych dla małych dzieci, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności,
 • zapewnienie dzieciom w wieku do lat 3 miejsc w instytucji opieki do czasu osiągnięcia poziomu rozwoju i umiejętności niezbędnych do edukacji przedszkolnej.


Program ten wpisuje się w zadania wynikające ze Strategii Rozwoju Kraju 2020 jaki i Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego (przyjętą przez RM w 2013r.), które to zakładają, że w 2020 r. instytucjonalną opieką nad dziećmi w wieku do lat 3 objętych będzie 33% dzieci.

Poniżej zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych edycji Programu:

Redakcja strony: Resortowy program opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch”Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2269

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – nabór uzupełniający wniosków o objęcie dopłatą           Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2019 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego