Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r., uregulowano szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa będzie realizowany w latach 2016-2020.

W latach 2016-2020 na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) zostanie przeznaczone 150 mln zł z budżetu państwa.

Zgodnie z rozporządzeniem, wsparcie finansowe z budżetu państwa otrzymają organy prowadzące szkoły (nie tylko podstawowe i artystyczne, jak było to w przypadku programu „Książki naszych marzeń”, ale także gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne) i biblioteki pedagogiczne z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).

Wielkość środków przyznanych szkołom i bibliotekom pedagogicznym na zakup książek zależeć będzie od liczby uczniów uprawnionych do korzystania z bibliotek. Maksymalne wyniesie:

  • 2 480 zł dla małych szkół (do 70 uczniów);
  • 4 000 zł dla średnich szkół (od 71 do 170 uczniów);
  • 12 000 zł dla dużych szkół (od 170 uczniów);
  • 4 600 zł dla bibliotek pedagogicznych.

Warunkiem przyznania wsparcia będzie zapewnienie przez organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne co najmniej 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów.

Ważne! Dotację z programu każda szkoła może otrzymać tylko raz przez cały okres jego trwania.

Wojewoda Lubuski przyznał dotację organom prowadzącym szkoły w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Wsparcie finansowe otrzymają 25 podmioty będące organami prowadzącymi dla 44 szkół. Wysokość dotacji wynosi od 2 480, 00 zł do 12 000,00 zł, w zależności od ilości uczniów uczęszczających do danej szkoły. Łączna wysokość dotacji przyznanej przez Wojewodę Lubuskiego wynosi ponad 406 880 tys. zł.

Zgodnie z  zapisami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2016 – 2020, organ prowadzący może otrzymać jednokrotne wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół. W przypadku nieuzyskania przez organ prowadzący w danym roku wsparcia finansowego w odniesieniu do danej szkoły, organ ten może ponownie złożyć wniosek w latach następnych, w odniesieniu do szkoły która nie uzyskała wsparcia.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest programem wieloletnim realizowanym od 2016 roku. Od początku realizacji Programu, tj. w latach 2016-2018  dofinansowanie otrzymało 226 szkół na łączną kwotę 2.031.069,21 zł.

Ostatni raz dotacje na ten cel zostaną przyznane w 2020 roku. Do 31 października br. dyrektor szkoły składa do organu prowadzącego wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na 2020 rok, natomiast do dnia 20 listopada br. organ prowadzący występuje z odpowiednim wnioskiem do Wojewody.

Protokół z przeprowadzonej oceny merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” wraz
z listami wniosków:

 
Więcej informacji: https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa
Kategoria: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_xls 2019 r - załączniki 1-4 do Sprawozdania z NPRC.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
19-05-09 10:17
Rzepecka Marta
59.5KB
format_doc 2019 r - Formularz sprawozdania z realizacji NPRC.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
19-05-09 10:18
Rzepecka Marta
115.5KB
format_pdf 2019 r. Załącznik do Protokołu nr 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
19-03-04 10:23
Rzepecka Marta
565.42KB
format_pdf 2019 r. Załącznik do Protokołu nr 1A.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
19-03-04 10:24
Rzepecka Marta
567.62KB
format_pdf 2019 r. Załącznik do Protokołu nr 2.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
19-03-04 10:24
Rzepecka Marta
522.57KB
format_pdf 2019 r. Załącznik do Protokołu nr 3.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
19-03-04 10:25
Rzepecka Marta
516.3KB
format_pdf Protokół z przeprowadzonej oceny merytorycznej wniosków w ramach NPRCz na rok 2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
19-03-04 10:21
Rzepecka Marta
343.59KB
Kategoria: Podstawowe dane i wytyczne dot. Programu [ 16 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf 2018 r. - Protokół z oceny wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - dofinansowanie na 2018 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 374
18-03-01 12:51
Szerwiński Michał
232.75KB
format_pdf 2018 r. - Załącznik nr 1 Wnioski rekomendowane wg. punktacji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
18-03-01 12:51
Szerwiński Michał
262.22KB
format_pdf 2018 r. - Załącznik nr 1A Wnioski rekomendowane wg. Organów prowadzących.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
18-03-01 12:51
Szerwiński Michał
257.8KB
format_pdf 2018 r. - Załącznik nr 2 Wnioski, które nie otrzymały dotacji z powodu braku środków.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
18-03-01 12:52
Szerwiński Michał
232.65KB
format_pdf 2018 r. - Załącznik nr 3 Wnioski pozostawione bez rekomendacji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
18-03-01 12:52
Szerwiński Michał
231.31KB
format_blank Lista jednostek dofinansowanych w 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 413
16-10-06 07:58
Włodarczak Jacek
22.82KB
format_pdf NPRC Protokół z oceny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 760
16-04-12 08:51
Włodarczak Jacek
1.08MB
format_pdf Protokół z oceny wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wraz z załącznikami na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 540
17-02-20 11:49
Włodarczak Jacek
2.27MB
format_pdf ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 października 2015 r. w sprawie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 586
15-11-24 12:32
Włodarczak Jacek
733.37KB
format_pdf UCHWAŁA NR 180/2015 RADY MINISTRÓW z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
15-11-24 12:35
Włodarczak Jacek
2.45MB
format_doc Wniosek dyrektora szkoły/biblioteki pedagogicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 386
16-10-06 07:59
Włodarczak Jacek
76KB
format_doc Wniosek organu prowadzącego szkołę/bibliotekę pedagogiczną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
16-10-06 08:00
Włodarczak Jacek
68KB
format_pdf Wnioski rekomendowane do dofinansowania w 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
17-02-20 11:48
Włodarczak Jacek
347.99KB
format_xls Zestawienie bibliotek pedagogicznych wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
15-11-24 12:38
Włodarczak Jacek
33KB
format_xls Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 550
15-11-24 12:39
Włodarczak Jacek
33KB
format_pdf Zestawienie wniosków w ramach NPRC
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 849
16-01-04 09:36
Włodarczak Jacek
344.42KB

Redakcja strony: Narodowy Program Rozwoju CzytelnictwaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 8069

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”