Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r., uregulowano szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa będzie realizowany w latach 2016-2020.

W latach 2016-2020 na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) zostanie przeznaczone 150 mln zł z budżetu państwa.

Zgodnie z rozporządzeniem, wsparcie finansowe z budżetu państwa otrzymają organy prowadzące szkoły (nie tylko podstawowe i artystyczne, jak było to w przypadku programu „Książki naszych marzeń”, ale także gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne) i biblioteki pedagogiczne z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).

Wielkość środków przyznanych szkołom i bibliotekom pedagogicznym na zakup książek zależeć będzie od liczby uczniów uprawnionych do korzystania z bibliotek. Maksymalne wyniesie:

  • 2 480 zł dla małych szkół (do 70 uczniów);
  • 4 000 zł dla średnich szkół (od 71 do 170 uczniów);
  • 12 000 zł dla dużych szkół (od 170 uczniów);
  • 4 600 zł dla bibliotek pedagogicznych.

Warunkiem przyznania wsparcia będzie zapewnienie przez organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne co najmniej 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów.

Ważne! Dotację z programu każda szkoła może otrzymać tylko raz przez cały okres jego trwania.

Wojewoda Lubuski przyznał dotację organom prowadzącym szkoły w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Wsparcie finansowe otrzymają 37 podmioty będące organami prowadzącymi dla 67 szkół. Wysokość dotacji wynosi od 2 480,00 zł do 12 000,00 zł, w zależności od ilości uczniów uczęszczających do danej szkoły.

Łączna wysokość dotacji przyznanej przez Wojewodę Lubuskiego wynosi 551.920 tys. zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest programem wieloletnim realizowanym od 2016 roku. Od początku realizacji Programu, tj. w latach 2016-2019 dofinansowanie otrzymało 288 szkół na łączną kwotę 2.422.552 zł w ramach której zakupiono ponad 130 tysięcy książek.

Protokół z przeprowadzonej oceny merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” wraz z listami wniosków:

 
Więcej informacji: https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa
Kategoria: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_xls 2019 r - załączniki 1-4 do Sprawozdania z NPRC.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
19-05-09 10:17
Rzepecka Marta
59.5KB
format_doc 2019 r - Formularz sprawozdania z realizacji NPRC.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
19-05-09 10:18
Rzepecka Marta
115.5KB
format_pdf 2019 r. Załącznik do Protokołu nr 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
19-03-04 10:23
Rzepecka Marta
565.42KB
format_pdf 2019 r. Załącznik do Protokołu nr 1A.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
19-03-04 10:24
Rzepecka Marta
567.62KB
format_pdf 2019 r. Załącznik do Protokołu nr 2.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
19-03-04 10:24
Rzepecka Marta
522.57KB
format_pdf 2019 r. Załącznik do Protokołu nr 3.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
19-03-04 10:25
Rzepecka Marta
516.3KB
format_blank 2020 Formularz_organ_prowadzący_szkołę MEN.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
20-06-17 09:55
Rzepecka Marta
18.85KB
format_xls 2020 r - załączniki 1-4 do Sprawozdania z NPRC.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
20-06-17 09:56
Rzepecka Marta
59.5KB
format_doc 2020 r - Formularz sprawozdania z realizacji NPRC.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-06-17 09:56
Rzepecka Marta
117KB
format_pdf Protokół z przeprowadzonej oceny merytorycznej wniosków w ramach NPRCz na rok 2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
19-03-04 10:21
Rzepecka Marta
343.59KB
format_pdf Protokół z przeprowadzonej oceny wniosków w ramach NPRCz 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
20-05-12 14:46
Włodarczak Jacek
145.93KB
format_pdf Załączniki do Protokołu oceny Wniosków w ramach NPRCz 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
20-05-12 14:47
Włodarczak Jacek
197.85KB
Kategoria: Podstawowe dane i wytyczne dot. Programu [ 16 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf 2018 r. - Protokół z oceny wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - dofinansowanie na 2018 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 441
18-03-01 12:51
Szerwiński Michał
232.75KB
format_pdf 2018 r. - Załącznik nr 1 Wnioski rekomendowane wg. punktacji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 364
18-03-01 12:51
Szerwiński Michał
262.22KB
format_pdf 2018 r. - Załącznik nr 1A Wnioski rekomendowane wg. Organów prowadzących.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 326
18-03-01 12:51
Szerwiński Michał
257.8KB
format_pdf 2018 r. - Załącznik nr 2 Wnioski, które nie otrzymały dotacji z powodu braku środków.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
18-03-01 12:52
Szerwiński Michał
232.65KB
format_pdf 2018 r. - Załącznik nr 3 Wnioski pozostawione bez rekomendacji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
18-03-01 12:52
Szerwiński Michał
231.31KB
format_blank Lista jednostek dofinansowanych w 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 480
16-10-06 07:58
Włodarczak Jacek
22.82KB
format_pdf NPRC Protokół z oceny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 805
16-04-12 08:51
Włodarczak Jacek
1.08MB
format_pdf Protokół z oceny wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wraz z załącznikami na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 580
17-02-20 11:49
Włodarczak Jacek
2.27MB
format_pdf ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 października 2015 r. w sprawie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 652
15-11-24 12:32
Włodarczak Jacek
733.37KB
format_pdf UCHWAŁA NR 180/2015 RADY MINISTRÓW z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 348
15-11-24 12:35
Włodarczak Jacek
2.45MB
format_doc Wniosek dyrektora szkoły/biblioteki pedagogicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 436
16-10-06 07:59
Włodarczak Jacek
76KB
format_doc Wniosek organu prowadzącego szkołę/bibliotekę pedagogiczną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
16-10-06 08:00
Włodarczak Jacek
68KB
format_pdf Wnioski rekomendowane do dofinansowania w 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
17-02-20 11:48
Włodarczak Jacek
347.99KB
format_xls Zestawienie bibliotek pedagogicznych wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
15-11-24 12:38
Włodarczak Jacek
33KB
format_xls Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 644
15-11-24 12:39
Włodarczak Jacek
33KB
format_pdf Zestawienie wniosków w ramach NPRC
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 920
16-01-04 09:36
Włodarczak Jacek
344.42KB

Redakcja strony: Narodowy Program Rozwoju CzytelnictwaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 8950

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”