Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki naboru wniosków w województwie lubuskim edycja 2012/2013

Zatwierdzona lista zakwalifikowanych wniosków

Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Lubuskiego Listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań z budżetu państwa w 2013 roku w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. W 2013 roku dotacje w wysokości 21.310.000 zł otrzyma:

  • 10 powiatów na kwotę 10.655.000 zł,
  • 9 gmin na kwotę 10.655.000 zł.

 

Komunikat dotyczący oceny wniosków zgłoszonych w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

 

Wojewoda Lubuski ogłasza wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II  Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Do Wojewody Lubuskiego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych
- Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, wpłynęło 38 wniosków, w tym
11 wniosków złożonych przez powiaty, 3 wnioski przez miasta na prawach powiatu oraz
24 wnioski przez gminy. W dniu 30 października 2012 roku Komisja Wojewódzka zakończyła ocenę formalną i merytoryczną wniosków. Komisja oceniła pozytywnie
36 wniosków, odrzucając 2 wnioski, które nie spełniały wymogów formalnych.
Zgodnie z obowiązującym Programem dla województwa lubuskiego do podziału jest kwota 42.620.000 zł (w równych proporcjach na gminy i powiaty tj. po 21.310.000 zł z ogólnej kwoty), przy dofinansowaniu dotacją z budżetu państwa w wysokości 30% i nie większym niż 3 mln zł.
Ogólna kwota wnioskowanej dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego wynosi 23.973.367 mln zł, w tym:
- dotacja dla powiatów 10.041.617 zł,
- dotacja dla gmin 13.931.750 zł.
Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu, wnioskodawcy mogą zgłosić zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniosków w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. do 14 listopada 2012 roku.

Do 30 listopada 2012 roku nastąpi rozpatrzenie zastrzeżeń przez Komisję oraz ogłoszenie przez Wojewodę Lubuskiego ostatecznej listy rankingowej wniosków i przedłożenie listy zakwalifikowanych wniosków do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

 

 

 

 

Kategoria: ocena merytoryczna [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf 01 Lista_rankingowa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 971
12-10-31 14:54
Kuszpit Tatiana
52.68KB
format_pdf 02 ostateczna lista rankingowa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 634
13-01-17 14:12
Kuszpit Tatiana
53.27KB
format_pdf 03 Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań z budżetu państwa w 2013 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 352
13-02-01 14:14
Podsiadło-Orzeł Monika
161.97KB
format_pdf 04 Lista zmieniona Nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań z budżetu państwa w 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
13-06-10 07:57
Kuszpit Tatiana
2.19MB
format_pdf 05 Lista zmieniona Nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań z budżetu państwa w 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 477
13-09-13 13:09
Kuszpit Tatiana
110.01KB
format_pdf 06 Lista zmieniona Nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań z budżetu państwa w 2013 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
13-11-06 10:23
Ladowski Adam
117.45KB

Redakcja strony: Wyniki naboru wniosków w województwie lubuskim edycja 2012/2013Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2755

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”