Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Edycja 2019

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących osobistą, bezpośrednia opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Program realizowany będzie w trzech modułach:

 1. I. świadczenie opieki wytchnieniowej (w formie pobytu dziennego) skierowane będzie do opiekunów, którzy nie korzystają z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej;
 2. II. rozszerzenie usług opiekuńczych w formie pobytu całodobowego: w ośrodkach wsparcia posiadających miejsca całodobowego pobytu; w mieszkaniach chronionych;
 3. III. zapewnienie opiekunom możliwości skorzystania z poradnictwa specjalistycznego oraz nauki w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Moduł I i II może być realizowany przez gminy we współpracy z powiatami, Moduł III realizowany będzie przez powiaty.

Program realizuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności:

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w wykonywaniu obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Adresatami Programugminy i powiaty, w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego oraz w formie specjalistycznego poradnictwa oraz poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Program zakłada:
wsparcie finansowe gmin i powiatów, w których istnieje potrzeba świadczenia usług opieki wytchnieniowej.

W ramach programu gmina/ powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej do 80% kosztów realizacji zadania.

Sposób organizacji programu
Tryb naboru wniosków.

Ogłoszenie o naborze wniosków:

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłasza  nabór wniosków w ramach ww. Programu

Nabór wniosków o przystąpienie do Programu prowadzi Wojewoda.
Terminy naboru wniosków:
Gmina/Powiat składa wniosek w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. (wzór wniosku stanowi załącznik do Programu).

Wnioski składamy na adres:
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski
lub przesyłamy poprzez epuap:  /43emu4tg7l/skrytka

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Kategoria: Edycja 2019 [ 13 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank Ogłoszenie o naborze 2019.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 609
19-04-04 12:00
Mach Monika
16.41KB
format_blank Zał 1A_pobyt_dzienny.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
19-04-04 10:33
Mach Monika
14.19KB
format_blank Zał 1B pobyt_całodobowy.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
19-04-04 10:34
Mach Monika
13.1KB
format_blank Zał 1C specjalistyczne_poradnictwo.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
19-04-04 10:34
Mach Monika
13.63KB
format_blank Zał 2A pobyt_dzienny.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
19-04-04 10:35
Mach Monika
13.11KB
format_blank Zał 2B pobyt_całodobowy.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
19-04-04 10:39
Mach Monika
12.45KB
format_blank Zał 2C_specjalistyczne_poradnictwo.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
19-04-04 10:40
Mach Monika
12.64KB
format_blank Zał 4A_pobyt_dzienny.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
19-04-04 10:41
Mach Monika
13.03KB
format_blank Zał 4B_pobyt_całodobowy.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
19-04-04 10:42
Mach Monika
12.67KB
format_blank Zał 4C_specjalistyczne_poradnictwo.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
19-04-04 10:44
Mach Monika
12.65KB
format_blank Zał 5A_pobyt_dzienny.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
19-04-04 10:47
Mach Monika
13.37KB
format_blank Zał 5B_pobyt_całodobowy.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
19-04-04 10:48
Mach Monika
16.02KB
format_blank Zał 5C_specjalistyczne_poradnictwo.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
19-04-04 10:48
Mach Monika
16.17KB

Redakcja strony: Edycja 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 373

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”