Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Ostateczna lista rankingowa wniosków

WOJEWODA OGŁASZA OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ WNIOSKÓW

 

Na posiedzeniu w dniu 25.11.2013 roku i w dniu 26.11.2013 roku Komisja do oceny wniosków, rozpatrzyła wniesione przez osiem jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z obowiązującym terminem, zastrzeżenia do Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”. Po ponownym i wnikliwym przeanalizowaniu wniesionych zastrzeżeń, Komisja w jednym przypadku zastrzeżenie uwzględniła, natomiast w pozostałych siedmiu, dotyczących punktacji, nie znalazła argumentów do ich zmiany. O wynikach rozpatrzonych zastrzeżeń wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.

Komisja ustaliła ostateczną Listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”, którą w dniu 28 listopada 2013 roku zatwierdził Wojewoda Lubuski.

W dniu 29 listopada 2013 roku Wojewoda Lubuski przedłożył do zatwierdzenia Ministrowi Administracji i Cyfryzacji Listę zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w 2014 roku w ramach Programu.

Kategoria: Ostateczna lista rankingowa wnioskow 2013 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf ostateczna lista rankingowa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 917
13-11-29 15:39
Ladowski Adam
60.79KB

Redakcja strony: Ostateczna lista rankingowa wnioskówRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2386

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”