Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Ostateczna lista rankingowa wniosków

ZATWIERDZONA OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW

W dniu 20 grudnia 2016 roku Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Lubuskiego ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Na tej podstawie, zgodnie z przyjętym w uchwale Rady Ministrów harmonogramem, do dnia 31 grudnia 2016 roku nastąpi zatwierdzenie i ogłoszenie przez Wojewodę Lubuskiego listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2017 roku w ramach dostępnego limitu środków przyznanych dla województwa lubuskiego.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW PRZEKAZANA DO ZATWIERDZENIA MINISTROWI

W dniu 28 listopada 2016 roku Wojewoda Lubuski podpisał ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, która przekazana została do zatwierdzenia przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu zatwierdzenie przez Ministra ostatecznej listy rankingowej wniosków nastąpi do dnia 20 grudnia 2016 roku.

 

Kategoria: Ostateczna lista rankingowa 2016-2017 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w 2017 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 670
16-12-20 15:09
Ladowski Adam
375.17KB

Redakcja strony: Ostateczna lista rankingowa wnioskówRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1568

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”