Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2019

 Konkurs ofert - „Od zależności ku samodzielności" – edycja 2019r.

 

Wojewoda Lubuski zachęca do udziału w otwartym Konkursie ofert - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - który dotyczy realizacji założeń Programu „Od zależności ku samodzielności”.

 

Wnioski mogą składać następujące podmioty:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r., poz. 450 ze zm.)
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,  które prowadzą działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

 

Oferty konkursowe należy przekazać do Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8, w terminie do 4 stycznia 2019r. (obowiązuje data stempla pocztowego).

 

W bieżącym roku - na realizację konkursu - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3.000.000 zł. Ministerstwo zakłada, że w 2019 roku, wsparcie uzyska około 50 projektów wyłonionych w Konkursie.  

 

Poniżej link do Treści Programu o otwartym konkursie ofert:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-program-pn-od-wykluczenia-do-aktywizacji-program-pomocy-osobom-wykluczonym-spolecznie-i-zawodowo

Ogłoszenie do Programu Od zależności ku samodzielności.pdf

 

 

 

 

Redakcja strony: Otwarty konkurs "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1180

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”