Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Pliki do pobrania

Kategoria: 00 Dokumenty wykonawcze „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - edycja 2018-2019 [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank 01. Wzór_wniosku_o_dofinansowanie_R-Wniosek.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
18-08-17 09:07
Zając Katarzyna
59.03KB
format_blank 02. Wzór_wniosku_o_dofinansowanie_PRBWniosek.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
18-08-17 09:07
Zając Katarzyna
84.17KB
format_blank 03. Instrukcja_wypeniania_wniosku_o_dofinansowanie.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 375
18-08-17 09:07
Zając Katarzyna
235.26KB
format_blank 04. Zakres_informacji_na_tablicy_informacyjn.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
18-08-17 09:08
Zając Katarzyna
39.59KB
format_blank 05. Instrukcja_oceny_przez_Komisję_wniosków.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
18-08-17 09:08
Zając Katarzyna
80.87KB
format_blank 06. Karta_oceny_formalnej.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
18-08-17 09:08
Zając Katarzyna
30.41KB
format_blank 07. Karta_oceny_merytorycznejPRB.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
18-08-17 09:08
Zając Katarzyna
26.11KB
format_blank 08. Karta_oceny_merytorycznejR.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
18-08-17 09:09
Zając Katarzyna
26.64KB
format_blank 09. Zbiorcza_karta_oceny_merytorycznej.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
18-08-17 09:09
Zając Katarzyna
16.08KB
format_blank 10. Wzór_wstępnej_ostatecznej_listy_rankingowej.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
18-08-17 09:09
Zając Katarzyna
24.11KB
format_blank 11. Wzór_wstępnej_ostatecznej_Listy_ponadlimitowych_wniosków.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
18-08-17 09:09
Zając Katarzyna
24.24KB
Kategoria: 00 Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej – akty prawne - edycja 2018-2019 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Rozpo_RM_zdn_26.07.2018_ws_udzielenia_dotacji_celowych_dla_jst.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
18-08-17 08:59
Zając Katarzyna
243.25KB
Kategoria: 01 Dokumenty wykonawcze „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - edycja 2017/2018 [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf 00. Zasady punktowania zadań w ramach kryteriów oceny wniosków.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 418
17-09-19 13:25
Ladowski Adam
366.77KB
format_blank 01. Wzór wniosku o dofinansowanie R-WNIOSEK 2017.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 393
17-08-04 08:22
Ladowski Adam
59.8KB
format_blank 02. Wzór wniosku o dofinansowanie PRB-WNIOSEK 2017.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 483
17-08-04 08:22
Ladowski Adam
84.89KB
format_pdf 03. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 768
17-08-04 08:22
Ladowski Adam
498.1KB
format_pdf 04. Zakres informacji na tablicę informacyjną 2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 460
17-08-04 08:23
Ladowski Adam
238.68KB
format_pdf 05. Instrukcja oceny wniosków przez Komisję 2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 535
17-08-04 08:23
Ladowski Adam
777.95KB
format_pdf 06. Wzór karty oceny formalnej 2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
17-08-04 08:23
Ladowski Adam
227.89KB
format_pdf 07. Wzór karty oceny merytorycznej - PRB 2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 329
17-08-04 08:29
Ladowski Adam
201.71KB
format_pdf 08. Wzór karty oceny merytorycznej - R 2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
17-08-04 08:29
Ladowski Adam
200.36KB
format_pdf 09. Wzór zbiorczej karty oceny merytorycznej 2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
17-08-04 08:24
Ladowski Adam
273.12KB
format_pdf 10. Wzór wstepnej - ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie 2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
17-08-04 08:24
Ladowski Adam
301.46KB
format_pdf 11. Wzór wstepnej-ostatecznej listy rankingowej ponadlimitowych wniosków o dofinansowanie 2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
17-08-04 08:25
Ladowski Adam
301.56KB
Kategoria: 02 Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej – akty prawne - edycja 2017-2018 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z 2.08.2017 w spr. udzielania dotacji celowych dla jst.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 419
17-08-03 15:06
Ladowski Adam
259.28KB
format_pdf Uchwała Rady Ministrów nr 120 z 1.08.2017 r. zm. Program rozwoju infrastruktury drogowej 2016-2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
17-08-04 11:07
Ladowski Adam
3.79MB
Kategoria: 03 Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej - załączniki do umowy - edycja 2017/2018 [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank Załącznik nr 10 - wniosek o akceptację zmian w zakresie rzeczowym zadania.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
18-03-14 09:23
Zając Katarzyna
16.13KB
format_doc Załącznik nr 2 - powiadomienie o podpisaniu umów z wykonawcą i inspektorem nadzoru inwestorskiego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
18-03-14 09:14
Zając Katarzyna
31.5KB
format_doc Załącznik nr 3 - oświadczenie Jednostki o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania zadania.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
18-03-14 09:15
Zając Katarzyna
39.5KB
format_doc Załącznik nr 4 - oświadczenie Jednostki o możliwości odzyskiwania podatku VAT.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
18-03-14 09:16
Zając Katarzyna
30KB
format_doc Załącznik nr 5 - oświadczenie Jednostki o spełnieniu założeń Programu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
18-03-14 09:18
Zając Katarzyna
24.5KB
format_doc Załącznik nr 6 - wniosek o wypłatę dotacji.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 618
18-03-14 09:20
Zając Katarzyna
35KB
format_xls Załącznik nr 7 - sprawozdanie kwartalne o zaawansowaniu realizacji zadania.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
18-03-14 09:21
Zając Katarzyna
264KB
format_doc Załącznik nr 8 - sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
18-03-14 09:21
Zając Katarzyna
35KB
format_xls Załącznik nr 9 - końcowe rozliczenie finansowe na dzień 31.12.2018 r..xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
18-03-14 09:22
Zając Katarzyna
41KB
Kategoria: Dokumenty wykonawcze „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - edycja 2016/2017 [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_xls 01 R-Wniosek 2016.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 358
16-08-19 13:39
Ladowski Adam
111KB
format_blank 02 PRB-Wniosek 2016.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 448
16-08-19 13:55
Ladowski Adam
90.76KB
format_pdf 03 Instrukcja wypełniania wniosku - 2016 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 718
16-06-24 13:24
Ladowski Adam
388.42KB
format_pdf 04 Instrukcja oceny przez Komisję - 2016 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 602
16-06-24 13:25
Ladowski Adam
357.13KB
format_doc 05 wzór karty oceny formalnej-2016.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 382
16-06-24 13:25
Ladowski Adam
77.5KB
format_blank 06 Karta oceny merytorycznej PRB.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 514
16-06-24 13:25
Ladowski Adam
27.54KB
format_blank 07 Karta oceny merytorycznej-R.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
16-06-24 13:25
Ladowski Adam
26.72KB
format_blank 08 ZBIORCZA KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ.ods
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 471
16-06-24 13:25
Ladowski Adam
7.99KB
format_blank 09 lista rankingowa.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
16-06-24 13:26
Ladowski Adam
25.02KB
Kategoria: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej - załączniki do umowy - edycja 2016/2017 [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_doc Załącznik nr 2 - Powiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
16-03-22 15:07
Ladowski Adam
32KB
format_doc Załącznik nr 3 - Oświadczenie Jednostki o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania zadania.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
16-03-22 15:08
Ladowski Adam
39.5KB
format_doc Załącznik nr 4 - Oświadczenie Jednostki o możliwości odzyskiwania podatku VAT.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
16-03-22 15:08
Ladowski Adam
30KB
format_doc Załącznik nr 5 - Oświadczenie Jednostki o spełnieniu założeń Programu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
16-03-22 15:08
Ladowski Adam
24.5KB
format_doc Załącznik nr 6 - Wniosek o wypłatę dotacji.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
16-03-22 15:08
Ladowski Adam
36KB
format_doc Załącznik nr 7 - Sprawozdanie kwartalne i końcowe z realizacji projektu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
16-03-22 15:08
Ladowski Adam
35KB
format_xls Załącznik nr 8 - Końcowe rozliczenie finansowe na dzień 31 grudnia 2016 r..xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
16-03-22 15:08
Ladowski Adam
41.5KB
Kategoria: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej – 1 wniosek [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_xls 01 wzór wniosku o dofinansowanie 3.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 692
15-10-06 11:55
Ladowski Adam
110KB
format_pdf 02 instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 616
15-09-30 10:23
Ladowski Adam
351.66KB
Kategoria: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej – akty prawne [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf 01 uchwała Nr 154 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 535
15-09-30 10:09
Ladowski Adam
4.81MB
format_pdf 02 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 690
15-09-30 10:13
Ladowski Adam
472.75KB
format_pdf 03 akt zatwierdzenia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
15-09-30 10:14
Ladowski Adam
172.89KB
Kategoria: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej – instrukcje, oceny, listy [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf 00 Zasady wykorzystania oszczędności w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
16-05-12 14:19
Ladowski Adam
184.17KB
format_pdf 01 instrukcja oceny przez Komisję wniosków o dofinansowanie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 467
15-09-30 10:21
Ladowski Adam
435.64KB
format_pdf 02 wzór karty oceny formalnej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 354
15-09-30 10:22
Ladowski Adam
290.44KB
format_pdf 03 wzór karty oceny merytorycznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
15-09-30 10:22
Ladowski Adam
352.69KB
format_pdf 04 wzór zbiorczej karty oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
15-09-30 10:23
Ladowski Adam
278.23KB
format_pdf 05 wzór wstępnej, ostatecznej lisy rankingowej wniosków o dofinansowanie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 315
15-09-30 10:23
Ladowski Adam
302.37KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 7712

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”