Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 5 sierpnia 2015 r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 poz. 2030 ze zm.), od dnia 1 stycznia 2016 r. w każdym powiecie zapewniony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci, weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

Co obejmuje?

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Nie ma rejonizacji, co oznacza, że osoba w sporze ze swoim urzędem gminy, chcąc mieć pewność obiektywnej porady, może udać się do punktu w innej miejscowości. W przypadku zdarzenia losowego, wypadku, po poradę można się udać w miejscu aktualnego a nie stałego pobytu.

Szczegółowe informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się na stronie https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl
Na stronie tej można znaleźć m.in. informacje o punktach, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna 
https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/mapa-punktow

Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

Zgodnie z informacją Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącą realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej w województwie lubuskim, w 2018 roku zaplanowano funkcjonowanie 41 punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną (art. 20 ust. 4 ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - Dz.U. z 2017, poz. 2030 ze zm.).

 

Wysokość dotacji dla powiatów województwa lubuskiego na rok 2018


powiat

kwota dotacji

w tym:

liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

wynagrodzenia z tyt. umów

koszty obsługi organizacyjno-technicznej

gorzowski

187 812

182 177,64

5 634,36

3

krośnieński

125 208

121 451,76

3 756,24

2

międzyrzecki

125 208

121 451,76

3 756,24

2

nowosolski

187 812

182 177,64

5 634,36

3

słubicki

125 208

121 451,76

3 756,24

2

strzelecko-drezdenecki

125 208

121 451,76

3 756,24

2

sulęciński

125 208

121 451,76

3 756,24

2

świebodziński

125 208

121 451,76

3 756,24

2

wschowski

125 208

121 451,76

3 756,24

2

zielonogórski

187 812

182 177,64

5 634,36

3

żagański

187 812

182 177,64

5 634,36

3

żarski

250 416

242 903,52

7 512,48

4

miasto Gorzów Wlkp.

313 020

303 629,40

9 390,60

5

miasto Zielona Góra

375 624

364 355,28

11 268,72

6

ogółem

2 566 764

2 489 761,08

77 002,92

41


Kategoria: Pomoc_Prawna [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf 1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-29 14:18
Jasiczak Katarzyna
303.72KB
format_pdf 2. USTAWA z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-29 14:20
Jasiczak Katarzyna
370.74KB
format_pdf 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
18-10-29 14:18
Jasiczak Katarzyna
425.84KB
format_pdf 4. Harmonogram prac punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w województwie lubuskim w 2018 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-10-29 14:17
Jasiczak Katarzyna
504.91KB

Redakcja strony: Nieodpłatna Pomoc PrawnaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 168

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert – ograniczanie uzależnień behawioralnych           Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadnia publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym