Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Program Kolej Plus

W dniu 26 maja 2020 r. ruszył nabór projektów do przyjętego Uchwałą nr 151/2019 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2019 r. Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 r. Celem programu jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. osób, które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskiej z miastami wojewódzkimi oraz poprawę wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno - gospodarczej regionów Polski przy wykorzystaniu środków publicznych.

Przedmiotowy Program skierowany jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego, które byłyby zainteresowane rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie, przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców.

Możliwe jest, przy uwzględnieniu warunków Programu, aby w jego ramach zrealizowano zarówno inwestycje liniowe obejmujące poszczególne linie kolejowe bądź inwestycje punktowe, jak np. budowa przystanków osobowych.

Wszelkie działania konieczne do realizacji przedsięwzięć, jak pozyskanie dokumentacji budowlanej, aż po etap prac budowlanych mogą uzyskać dofinansowanie ze środków Programu w wysokości maksymalnie do 85% kosztów kwalifikujących się do wsparcia przy jednoczesnym zapewnieniu przez jednostki samorządu terytorialnego minimum 15% kosztów kwalifikowanych i 100% kosztów niekwalifikowanych (gdy takowe wystąpią).

Wszelkie szczegółowe informacje nt. Programu, a także niezbędne dokumenty do zgłaszania projektów są dostepne pod linkiem: 

https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus/

Redakcja strony: Program Kolej PlusRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 343

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”