Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Program Rządowy "Ksiażki naszych marzeń"

W ramach programu wsparcie finansowe na zakup książek będzie przysługiwać organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Warunkiem udzielenia wsparcia będzie zapewnienie przez organy prowadzące szkoły 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów.

Wielkość środków przyznanych szkołom na zakup książek do bibliotek szkolnych będzie zależeć od liczby uczniów. Maksymalne wyniesie:

  • 1000 zł dla 4 517 szkół liczących do 70 uczniów;
  • 1 300 zł dla 4 433 szkół liczących od 71 do 170 uczniów;
  • 2 170 zł dla 4 476 szkół liczących więcej niż 170 uczniów.

W ramach programu przewidziana jest także współpraca bibliotek szkolnych z  bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi. Biblioteki szkolne, w miarę możliwości, powinny konsultować zakupy nowości z pozostałymi bibliotekami publicznymi, aby gromadzone zbiory się uzupełniały. Biblioteki mają także wspólnie organizować wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa. Mogą to być np. spotkania z twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej, spotkania z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci.

Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.

Program „Książki naszych marzeń” poprzedzi Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który w latach 2016-2020 będą wspólnie realizować ministerstwa: edukacji narodowej oraz kultury i dziedzictwa narodowego.

"Informujemy, że komisja powołana zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego Programu „Książki naszych marzeń”, zakończyła formalną weryfikację złożonych wniosków.

Wyniki weryfikacji tj. protokół z prac zespołu i wykaz organów prowadzących szkoły, które otrzymają dotację (wraz z kwotami wsparcia) stanowią załączniki."

Kategoria: Podstawowe dane i wytyczne dot. Programu [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank Formularz sprawozdania organ prowadzący
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
16-05-06 08:51
Włodarczak Jacek
17.8KB
format_blank Formularz sprawozdania szkoła
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
16-05-06 08:51
Włodarczak Jacek
17.79KB
format_ppt Harmonogram programu - prezentacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
15-07-23 15:21
Włodarczak Jacek
679KB
format_ppt Prezentacja programu "Ksiażki naszych marzeń"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 446
15-07-23 15:22
Włodarczak Jacek
0.97MB
format_pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. - "Książki naszych marzeń"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 336
15-07-23 15:02
Włodarczak Jacek
120.51KB
format_doc Sprawozdanie z realizacji zadań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
16-03-29 14:33
Włodarczak Jacek
113KB
format_pdf Uchwała Rady Ministrów nr 77/2015 z dnia 26 maja 2015 r. - „Książki naszych marzeń”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
15-07-23 15:13
Włodarczak Jacek
467.66KB
format_doc WZÓR SPRAWOZDANIA Książki naszych marzeń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 490
15-10-20 09:03
Włodarczak Jacek
81KB
format_xls Zał. 1 Zasięg działań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
16-03-29 14:33
Włodarczak Jacek
41.5KB
format_xls Zał. 2 Rozliczenie dotacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
16-03-29 14:34
Włodarczak Jacek
30KB
format_blank Zał. 3 Zestawienie ilościowo- wartościowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
16-03-29 14:34
Włodarczak Jacek
11.38KB
format_pdf Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 07 lipca 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
15-07-23 15:20
Włodarczak Jacek
93.79KB
Kategoria: Wyniki weryfikacji 2015 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Protokół z przeprowadzonej weryfikacji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
15-08-13 00:16
Szerwiński Michał
193.51KB
format_pdf Tabela zestawienie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
15-08-13 00:15
Szerwiński Michał
159.83KB

Redakcja strony: Program Rządowy "Ksiażki naszych marzeń"Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2695

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego           Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”