Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020

Program realizuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Cel Programu: aktywne uczestnictwo seniorów, w życiu społecznym poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +”.

Program zakłada:

 • tworzenie nowych, dziennych placówek „Senior+”;
 • zwiększenie liczby miejsc w placówkach „Senior+”.

Placówki „Senior+” zapewniają następujące usługi:

 • aktywizację społeczną;
 • ofertę prozdrowotną: usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii;
 • ofertę edukacyjną;
 • ofertę kulturalną;
 • ofertę rekreacyjną;
 • ofertę opiekuńczą;
 • aktywne spędzanie wolnego czasu;
 • aktywizację i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Program wspiera samorządy w tworzeniu nowych placówek „Senior+”:

 • Dziennych Domów „Senior+”
 • Klubów „Senior+”.

Adresatami Programu są osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+.

Realizatorami programu są jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne są na stronie: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20160001254/O/M20161254.pdf

 
 
 

Redakcja strony: Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2129

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”