• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Programy rządowe/Program wspieraj seniora na rok 2020/Program Wspieraj Seniora podstawowe informacje

Program Wspieraj Seniora podstawowe informacje

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy      w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

1)      osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,

2)      w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia. 

Środki z programu mogą być przeznaczone na organizację i realizację w szczególności dostarczenia zakupów w formie artykułów spożywczych, środków higieny osobistej dla osób w wieku 70 lat i więcej poprzez:

  • zatrudnianie osób do realizacji zadania,
  • przyznania dodatków zadaniowych dla pracowników,
  • zlecanie zadania organizacjom pozarządowym na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zgodnie z art. 15zzm, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organ administracji publicznej może zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 tej ustawy,
  • zakup usługi od podmiotów sektora prywatnego,
  • współpracę z wolontariuszami harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczej straży pożarnej.

wspieraj seniora_logo.png

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kędzior Joanna 2020-10-29 13:01
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry