Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Edycja 2017-2018

Edycja 2016-2017

Edycja 2015-2016

Pliki do pobrania

 

ZASADY PUNKTOWANIA ZADAŃ

W dniu 15 września 2017 r. roku Wojewoda Lubuski zatwierdził "Zasady punktowania zadań w ramach kryteriów oceny wniosków nr 2, 3, 4, 5 i 6 - obowiązujące w edycji 2017/2018, będące załącznikiem do Regulaminu działania Komisji powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Dokument znajduje się w zakładce pliki do pobrania.

KOMUNIKAT WOJEWODY LUBUSKIEGO

W związku z pojawieniem się na rynku szkoleń dot. programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (m.in. wypełniania i oceny wniosków) informuję, że osoby szkolące realizują własne założenia programu szkolenia, które nie gwarantują jednakowej oceny wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego w poszczególnych województwach. Informacje przekazane w trakcie tych szkoleń nie mają charakteru wiążącego dla służb Wojewody i Komisji powołanej przez Wojewodę do oceny wniosków w ramach tego Programu oraz nie gwarantują uzyskania dofinansowania.

 

Punkt informacyjny

Lubuski Urząd Wojewódzki,
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski (pokój 1209)

Osoba wyznaczona do udzielania informacji i wyjaśnień:

Bożena Jankowska
tel: +48 95 711 54 66

Redakcja strony: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 10536

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI           Rozstrzygnięcie konkursu grantowgo dla organizacji pozarządowych województwa lubuskiego w 2017 roku           Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji