Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wstępna lista rankingowa wniosków

WOJEWODA OGŁASZA WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ WNIOSKÓW

W dniu dzisiejszym Wojewoda Lubuski podpisał Wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 29 października br. województwo lubuskie otrzymało kwotę 10.655.000 zł do równego podziału na powiaty i gminy.

Na podstawie harmonogramu Programu wnioskodawcy będą mogli do dnia 14 listopada br. zgłaszać zastrzeżenia do Wstępnej listy rankingowej wniosków.

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń przez Komisję Wojewódzką Wojewoda do dnia 30 listopada br. ogłosi Ostateczną listę rankingową wniosków i na tej podstawie przedłoży Ministrowi Administracji i Cyfryzacji do zatwierdzenia Listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w 2014 roku.

Zastrzeżenia można składać do dnia 14 listopada br. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8, Kancelaria Ogólna (VII piętro, pokój 724), w godzinach pracy Urzędu.

Osobą do kontaktu jest Bożena Jankowska, tel. 95 7115 466, pokój 1109, XI piętro,

 

Kategoria: Wstępna lista rankingowa wniosków 2013 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Arkusz oceny merytorycznej wniosków GMINY.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 924
13-10-31 14:09
Ladowski Adam
48.32KB
format_pdf Arkusz oceny merytorycznej wniosków POWIATY.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 633
13-10-31 14:09
Ladowski Adam
42.82KB
format_pdf Wstępna lista rankingowa 2013.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2006
13-10-31 14:09
Ladowski Adam
58.92KB

Redakcja strony: Wstępna lista rankingowa wnioskówRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3292

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”