Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki naboru uzupełniającego

Zatwierdzona lista zakwalifikowanych wniosków!

Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Lubuskiego Listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań z budżetu państwa w 2013 roku w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. W 2013 roku dotacje w wysokości 21.310.000 zł otrzyma:

  • 10 powiatów na kwotę 10.655.000 zł,
  • 9 gmin na kwotę 10.655.000 zł.


Wojewoda Lubuski ogłasza wstępną uzupełnioną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II  Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Wojewoda Lubuski zakończył uzupełniający nabór wniosków  do  edycji  2012/2013 Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".   Nabór, który został zakończony  19 grudnia  2012 r., dotyczył nowych wniosków, jak i zmiany wniosków złożonych w ramach naboru regularnego w formie aneksu  do wniosku o dofinansowanie zadania.

Do Wojewody Lubuskiego w ramach uzupełniającego naboru wniosków , wpłynęło 9 wniosków, w tym 4 wnioski złożone przez powiaty i 5 wniosków złożonych przez gminy. W dniu 27 grudnia 2012 roku Komisja zakończyła ocenę formalną i merytoryczną wniosków. Komisja oceniła pozytywnie 8 wniosków, odrzucając 1 wniosek, który nie spełniał wymogów formalnych. Zgodnie z obowiązującym Programem dla województwa lubuskiego na dofinansowanie realizacji zadań przyznana jest kwota 21.310 tys. zł do równego podziału na powiaty i gminy po 10.655 tys. zł.

Wnioskodawcy, którzy zgłosili wnioski w naborze uzupełniającym,  mogą zgłosić zastrzeżenia do wstępnej uzupełnionej listy rankingowej wniosków w terminie do 10 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. do 7 stycznia 2013 roku. Zastrzeżenia należy składać w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8, w Kancelarii Ogólnej (VII piętro pokój 724) do dnia 7 stycznia 2013 roku do godziny 15.30. Osobą do kontaktu jest Bożena Jankowska, tel. 095 7115 466, pokój 1109, 11 piętro, .

Do 15 stycznia 2013 roku nastąpi ogłoszenie przez Wojewodę Lubuskiego ostatecznej listy rankingowej wniosków  i przedłożenie listy zakwalifikowanych wniosków do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Kategoria: Wyniki naboru uzupełniającego [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf lista nabór uzupełniający.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 780
12-12-28 13:14
Kuszpit Tatiana
53.04KB

Redakcja strony: Wyniki naboru uzupełniającegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1895

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”