Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Aktywna tablica

Aktywna tablica – dotacje przyznane na 2018 rok

W dniu 15 maja 2018 r. Wojewoda Lubuski podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym  szkoły na łączną kwotę 543.000,00 zł.

Dotacje zostały przyznane w ramach w ramach  Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno - komunikacyjnych  - "Aktywna tablica".

Zespół powołany do kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych przez organy prowadzące dokonał ich kwalifikacji i przedstawił do zatwierdzenia Wojewodzie wykaz 39 szkół wskazanych do wsparcia.

Przy ocenie wniosków uwzględniano następujące kryteria:

 • terminowość wpływu wniosku,
 • kompletność wniosku,
 • ocena warunków organizacyjnych szkoły wskazanej do wsparcia (wymagane technologie, sprzęt, oprogramowanie),
 • ocena warunków finansowania (stosunek wkładu własnego do wnioskowanej kwoty wsparcia).

Dostępne środki finansowe pozwalają na sfinansowanie wszystkich zadań zatwierdzonych do realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu.

 

19 lipca br.  Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Na realizację programu przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Zadaniem programu jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych).

O środki na zakup pomocy dydaktycznych będą mogły sięstarać organy prowadzące szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.

Na zakup pomocy dydaktycznychszkoła może otrzymać maksymalnie kwotę 14 tys. zł. Przy czym organ prowadzący szkołę będzie miał obowiązek wnieść minimalny wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł.

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wojewoda Lubuski porozumieniem z dnia 11 sierpnia 2017 r. powierzył realizacjęzadań wynikających z ww. Programu Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty.

 

Edycja 2017

Do Wojewody Lubuskiego wpłynęło 179 wniosków od 83 organów prowadzących szkoły o udzielenie wsparcia finansowego w ramach  Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  - "Aktywna tablica", na kwotę 2.422.023,50 zł.

Limit środków przyznanych dla województwa lubuskiego na rok 2017 wynosi 2.546.250 zł.

Zespół powołany do kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych przez organy prowadzące dokonał ich kwalifikacji i przedstawił do zatwierdzenia Wojewodzie wykaz 163 szkół wskazanych do wsparcia.

Przy ocenie wniosków uwzględniano następujące kryteria:

 • terminowość złożenia wniosku,
 • kompletność wniosku,
 • ocena warunków organizacyjnych szkoły wskazanej do wsparcia (wymagane technologie, sprzęt, oprogramowanie),
 • ocena warunków finansowania (stosunek wkładu własnego do wnioskowanej kwoty wsparcia).

W dniu 26 września 2017 r. Wojewoda Lubuski podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym  szkoły na łączną kwotę 2.228.826,50 zł.

Dostępne środki finansowe pozwalają na sfinansowanie wszystkich zakwalifikowanych wniosków.

Kategoria: Aktywna tablica [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank Aktywna tablica - informacja do rozliczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 548
17-12-11 08:24
Włodarczak Jacek
21.09KB
format_pdf AKTYWNA TABLICA - Wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
17-11-20 11:33
Włodarczak Jacek
476.52KB
format_pdf Wnioski zakwalifikowane do dofinansowania w ramach programu Aktywna tablica w 2018 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 321
18-05-18 07:23
Rzepecka Marta
235.29KB
format_xls Zał. 1 - wzór sprawozdania finansowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 742
17-12-11 08:24
Włodarczak Jacek
39KB

Redakcja strony: Aktywna tablicaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3058

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”