Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych -"Cyfrowa szkola"

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła"

 W dniu 3 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła", który będzie realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. Program ten jest programem pilotażowym dla planowanego wieloletniego programu rządowego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.

 Dzięki udziałowi w programie szkoły uzyskają możliwość unowocześnienia bazy technologicznej, a nauczyciele zdobędą nowe umiejętności i kompetencje pozwalające w sposób bardziej interesujący prowadzić zajęcia z uczniami.

 W programie mogą uczestniczyć publiczne szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia, dla których organem prowadzącym jest samorząd.

 Organy samorządu terytorialnego mogą otrzymać wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych w formie dotacji celowej. Wielkość dotacji zależy od wielkości szkoły:

  •  „szkoły małe” , w których liczba uczniów wynosi 1 do 100 mogą otrzymać maksymalnie 90 000 zł,
  • „szkoły średnie”, w których liczba uczniów wynosi 101 do 300 mogą otrzymać maksymalnie 140 000 zł,
  • „szkoły duże”, w których liczba uczniów wynosi 301 i więcej mogą otrzymać maksymalnie 200 000 zł.

 Samorząd zobowiązany jest wnieść wkład własny stanowiący co najmniej 20 % wartości zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. Jeżeli wydatki na zakup danego rodzaju pomocy dydaktycznych są wydatkami inwestycyjnymi kwota wkładu własnego wynosi co najmniej 50% kosztów zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych.

 

Koordynatorem Rządowego programu „Cyfrowa szkoła” jest pracownik Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Pani Krystyna Brodowska – telefon kontaktowy (95) 7115427;

 

W Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. utworzony został wojewódzki punkt konsultacyjny. Wyjaśnień na temat programu udzielają konsultanci:

 

Pani Wiesława Luftman - tel. (95) 7255000

Pani Mirosława Pietkun - tel. (95) 7255002

 

Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej – zakładka CYFROWA SZKOŁA, link do strony

 

http://www.cyfrowaszkola.men.gov.pl/

 

 

Kategoria: Cyfrowa szkoła [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf wniosek PSP w Niedoradzu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 379
13-03-25 13:26
Jędrzejewska Justyna
435.82KB
format_pdf wniosek PSP w Strzelcach Krajeńskich.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 398
13-03-25 13:26
Jędrzejewska Justyna
238.23KB
format_pdf wniosek SP nr 15 Gorzów Wlkp..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 673
13-03-25 13:27
Jędrzejewska Justyna
495.48KB
format_pdf wniosek SP w Mirocinie Dolnym.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 380
13-03-25 13:27
Jędrzejewska Justyna
452.2KB
format_pdf wniosek SP w Niegosławiu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 414
13-03-25 13:27
Jędrzejewska Justyna
408.97KB
format_pdf wniosek SP w Smogórach.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 379
13-03-25 13:28
Jędrzejewska Justyna
360.66KB
format_pdf wniosek ZS w Grabicach.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 442
13-03-25 13:28
Jędrzejewska Justyna
275.64KB
format_pdf wniosek ZS w Otyniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1054
13-03-25 13:29
Jędrzejewska Justyna
259.59KB
format_pdf wniosek ZS w Tomaszowie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 480
13-03-25 13:29
Jędrzejewska Justyna
388.03KB
format_pdf wniosek ZS w Żaganiu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 425
13-03-25 13:29
Jędrzejewska Justyna
443.55KB
format_pdf Wykaz szkół zakwalifikowanych do programu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
12-10-03 13:07
Jędrzejewska Justyna
26.6KB

Redakcja strony: Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych -"Cyfrowa szkola"Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3088

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”