Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Program „Posiłek w szkole i w domu”

1 stycznia 2019 r. ruszył program „Posiłek w szkole i w domu” ustanowiony uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku. Realizowany będzie w latach 2019-2023 i zastąpił program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu.

Program wspiera również organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe (w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej) w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. To poprawa standardu już funkcjonujących stołówek, ale także doposażenie nowych miejsc.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;

2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH;

3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW

W SZKOŁACH.

Program przewiduje możliwość zwiększenia przez wojewodę proponowanej kwoty dotacji w wysokości do 5% dla gmin, które realizują posiłek w bezpośrednio prowadzonych przez siebie stołówkach w ramach modułów 1 i 2.

Wojewoda może także wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji do 5% z przeznaczeniem na dowóz posiłków w gminie, w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych.

Zakłada się, że w zakresie modułów 1 i 2 wsparcie finansowe dla gmin z Programu będzie realizowane na podstawie art. 115 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, a w zakresie modułu 3 na podstawie art. 90 u ust. 4 pkt 5 ustawy o systemie oświaty.

Moduł III w województwie lubuskim realizowany jest przez Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

http://monitorpolski.gov.pl/M2018000100701.pdf

Kategoria: Program "Posiłek w szkole i w domu" [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Wyniki naboru - Program Posiłek w szkole i w domu 2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 394
19-05-31 14:51
Kędzior Joanna
356.38KB
format_pdf Wyniki naboru 2019 - pismo Lubuskiego Kuratora Oświaty.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
19-06-05 07:35
Kędzior Joanna
61.49KB
Kategoria: Wyniki naboru 2020 - pismo Lubuskiego Kuratora Oświaty [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf ogłoszenie wyników - Program posiłek w szkole 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
20-06-01 12:53
Kędzior Joanna
44.77KB

Redakcja strony: Program „Posiłek w szkole i w domu”Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 8336

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”