Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Edycja 2019

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” zapewnia wsparcie społeczne w formie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Program realizuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Cel programu:

W ramach programu wsparcia udziela się:

 •  osobom niepełnosprawnym w wieku do 75 roku życia:
   • z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz
 • dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Adresatami Programu są gminy, których zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach programu gmina może otrzymać wsparcie finansowe do 50% kosztów realizacji usług opiekuńczych.

Sposób realizacji programu

Tryb naboru wniosków.

Ogłoszenie o naborze wniosków:

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłasza  nabór wniosków w ramach ww. Programu

Nabór wniosków o przystąpienie do Programu prowadzi Wojewoda.

Terminy naboru wniosków:
Gmina składa wniosek w terminie do dnia 29 marca 2019 r. (załącznik nr 1 do Programu).

Wnioski składamy na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 

Kategoria: Edycja 2019 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank Ogłoszenie o naborze wniosków do Programu.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
19-03-07 16:01
Mach Monika
16.58KB
format_pdf Program Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 720
19-03-08 13:10
Szerwiński Michał
5.52MB
format_blank Załącznik 1A wniosek dla Gmin o usługi opiekuńcze.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
19-03-07 16:02
Mach Monika
17.4KB
format_blank Załącznik 1B wniosek dla Gmin o specjalne usługi opiekuńcze.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
19-03-07 16:02
Mach Monika
17.08KB
Kategoria: Edycja 2019 - wyniki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Wyniki - rekomendowana wysokość kwot.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
19-05-23 07:51
Kędzior Joanna
279.62KB

Redakcja strony: Edycja 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 702

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”