Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ
W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO „RAZEM BEZPIECZNIEJ”
NA ROK 2020

 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomił kolejną edycję  rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. „Razem bezpieczniej”.

 W związku z powyższym zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego do składania wniosków o dofinansowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa.

W bieżącym roku, z uwagi na założenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach wyrażone w exposé Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, rezerwa zostanie w całości rozdysponowana na realizację projektów w poszczególnych województwach w celu szczegółowym nr 2 Programu "Bezpieczne przejścia dla pieszych". Maksymalna kwota dofinansowania na 1 projekt – 100.000 zł.

Wnioski należy składać do dnia 17 lutego br. (decyduje data stempla pocztowego).

W celu złożenia wniosku należy wypełnić specjalny formularz, którego wzór i instrukcja wypełnienia zamieszczone zostaną na portalu MSWiA przeznaczonym programowi „Razem bezpieczniej” pod poniższym linkiem:

 https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/procedura/procedury-wnioski-i-ins-4

Opracowane zgodnie z instrukcją wnioski należy przesyłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w ww. terminie za pośrednictwem poczty. Najwyżej ocenione  wnioski (max 20) zostaną zgłoszone do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu przyznania dofinansowania.

W razie pytań prosimy o kontakt z panią Magdaleną Walentynowicz, Koordynatorem Dyżurnej Służby Operacyjnej Wojewody Lubuskiego – nr telefonu 95 785 13 12, adres e-mail: magdalena.walentynowicz[at]lubuskie.uw.gov.pl

Redakcja strony: Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2020Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 154

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”