Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie nowej odsłony programu Razem Bezpieczniej

W dniu 5 stycznia br. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak ogłosił kolejną edycję rządowego programu Razem bezpieczniej. W tym roku, MSWiA przeznaczy na ten cel łącznie 5 milionów złotych.

Ogłoszenie kolejnej edycji programu "Razem Bezpieczniej" przez Ministra Mariusza Błaszczaka

 Tegoroczna edycja programu ma trzy główne cele:

  • bezpieczeństwo w miejscach publicznych,
  • przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także ochrona dzieci i młodzieży,
  • edukacja dla bezpieczeństwa.

Obecnie trwa nabór wniosków. Termin składania ofert przez jednostki samorządu terytorialnego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego upływa z dniem 3 lutego br. Następnie wytypowane wnioski, do końca lutego, przekazane zostaną do MSWiA, gdzie przejdą kolejny etap weryfikacji.

Wzór formularza, instrukcję oraz dokumenty pomocne przy wypełnianiu znależć można na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poświęconej programowi Razem Bezpieczniej.

Redakcja strony: Ogłoszenie nowej odsłony programu Razem BezpieczniejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 344

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”