Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Ostateczna lista rankingowa wniosków

W dniu 30 listopada 2017 roku Wojewoda Lubuski podpisał ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,  która zostanie przekazana do zatwierdzenia przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu zatwierdzenie przez Ministra ostatecznej listy rankingowej wniosków nastąpi do dnia 20 grudnia 2017 roku.
Jednocześnie informuje się, że Komisja podczas rozpatrywania złożonych zastrzeżeń w zakresie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu, dokonała ponownie weryfikacji wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w kryterium nr 2 w aspekcie poprawy dostępności czasowej na obszarach o najwyższym wskaźniku peryferyjności czasowej – na podstawie syntetycznego wskaźnika peryferyjności czasowej według Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ponowna ocena po weryfikacji została zawarta w kartach oceny merytorycznej oraz na ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu.

Kategoria: ostateczna lista rankingowa 2017-2018 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Ostateczna lista rankingowa wniosków 2017-2018.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 916
17-11-30 12:31
Zając Katarzyna
505.41KB

Redakcja strony: Ostateczna lista rankingowa wnioskówRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1388

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”