Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Pliki do pobrania

Kategoria: Pliki [ 14 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Lista zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 570
18-06-11 12:33
Zając Katarzyna
280.3KB
format_pdf UCHWAŁA NR 53 RADY MINISTRÓW z dnia 19.03.2018 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 442
18-03-22 13:08
Zając Katarzyna
0.99MB
format_blank wniosek o przyznanie dotacji.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 557
18-03-23 12:56
Zając Katarzyna
32.8KB
format_xls Załącznik nr 10 - końcowe rozliczenie finansowe na dzień 31.12.2018 r..xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-07-11 09:56
Zając Katarzyna
37.5KB
format_doc Załącznik nr 11 - informacja o stanie realizacji wskaźników, o których mowa w rozdziale 6 Programu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
18-07-11 09:56
Zając Katarzyna
31.5KB
format_doc Załącznik nr 12 - oświadczenie oraz ankieta dotycząca zachowania trwałości zadania.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
18-07-11 09:55
Zając Katarzyna
247.5KB
format_doc Załącznik nr 2 - oświadczenie Jednostki o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania zadania.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
18-07-11 09:58
Zając Katarzyna
37KB
format_doc Załącznik nr 3 - oświadczenie Jednostki o możliwości odzyskiwania podatku VAT.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
18-07-11 09:58
Zając Katarzyna
30KB
format_doc Załącznik nr 4 - oświadczenie Jednostki o spełnieniu przez zadanie wymogów wymienionych w rozdziale 4 Programu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
18-07-11 09:58
Zając Katarzyna
25KB
format_doc Załącznik nr 5 - oświadczenie Jednostki potwierdzające dopełnienie wszystkich wymogów prawnych, związanych z planowaną realizacją inwestycji.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
18-07-11 09:58
Zając Katarzyna
25KB
format_doc Załącznik nr 6 - powiadomienie o podpisaniu umów z wykonawca i inspektorem nadzoru inwestorskiego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
18-07-11 09:57
Zając Katarzyna
31.5KB
format_blank Załącznik nr 7 - wniosek o akceptację zmian w zakresie rzeczowym zadania.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
18-07-11 09:57
Zając Katarzyna
16.15KB
format_doc Załącznik nr 8 - wniosek o wypłatę dotacji.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
18-07-11 09:56
Zając Katarzyna
35KB
format_doc Załącznik nr_9 sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-07-17 11:48
Zając Katarzyna
36.5KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 2376

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – nabór uzupełniający wniosków o objęcie dopłatą           Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2019 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego