Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zespołu ds Programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 2019

Posiedzenie Zespołu ds. Programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego

 4 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”  im. Władysława Stasiaka na lata 2018- 2020.

Podczas spotkania Zespół zajął się wyborem wniosków składanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe, które przekazane zostaną do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i uczestniczyć będą w wyborze ofert do realizacji z terenu całego kraju. Do tut. Urzędu wpłynęło 38 wniosków z terenu województwa, z czego 25 wniosków spełniło wymogi formalne.

Po analizie i dyskusji na temat złożonej dokumentacji, Zespół ustalił, iż z obszaru województwa lubuskiego w Warszawie konkurować będą następujące wnioski:

 RAZEM BEZPIECZNIEJ – NABÓR NA 2019 r.

- RANKING WOJEWÓDZKI

obszar

Lp.

Składający ofertę

Data nadania/

Data wpływu

Dotacja/

Koszt całkowity

1 – Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa

(maks. 2 wnioski na województwo)

1

 

 

UG Drezdenko

 

 

 

21.12.2018

(wpływ, osobiście)

 

96.000/

120.000

2

UM Gorzów Wlkp.

21.12.2018

(wpływ, osobiście)

98.698,52/

108.698,52

1a – Budowa miasteczek ruchu drogowego

(maks. 1 wniosek na województwo)

1

UG Świebodzin

21.12.2018/

27.12.2018

100.000/

130.600

1 – mikroprojekt

(maks. 1 wniosek na województwo)

 

1

 

 

UM Skwierzyna

21.12.2018/

27.12.2018

14.580/

16.200

 

2 – Bezpieczne przejścia dla pieszych

(maks. 4 wnioski na województwo)

 

1

UG Drezdenko

21.12.2018

(wpływ, osobiście)

100.000/

155.674,35

2

UM Gorzów Wlkp.

21.12.2018

(wpływ, osobiście)

100.000/

140.000

3

UM Żagań

21.12.2018/

27.12.2018

90.000/

120.000

4

 

UG Szprotawa

 

21.12.2018/

27.12.2018

100.000/

186.421,46

2 – mikroprojekt

(maks. 2 wnioski)

 

1

 

 

UG Pszczew

 

15.01.2019/

16.01.2019

 

10.000/

13.284

3 – Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży

(maks. 2 wnioski na województwo)

 

1

 

UG Zwierzyn

 

21.12.2018/

27.12.2018

 

 

24.240/

30.700

2

UKS Sportowiec

21.12.2018/

27.12.2018

25.000/

33.100

3a – Przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży

(maks. 1 wniosek na województwo)

 

1

 

UM Gorzów Wlkp.

21.12.2018

(wpływ, osobiście)

35.898/

42.805,56

3b – Zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy

(maks. 1 wniosek na województwo)

1

UM Lubsko

20.12.2018/

21.12.2018

28.150/

35.580

 

3 – mikroprojekt

(maks. 1 wniosek na województwo)

 

1

Starostwo Powiatowe Nowa Sól

21.12.2018/

27.12.2018

17.085/

21.585

4 – Edukacja dla bezpieczeństwa

(maks. 2 wnioski na województwo)

 

1

 

UG Sulęcin

21.12.2018/

27.12.2018

46.777/

71.777

4b – Bezpieczeństwo nad wodą i w górach

(maks. 1 wniosek na województwo)

1

Czerwieńsk UG

11.01.2019/

14.01.2019

29.800/

31.200

4 – mikroprojekt

(maks. 1 wniosek na województwo)

1

UKS Sportowiec – 4b

 

21.12.2018/

27.12.2018

 

25.000/

27.500

 

łącznie: 17 wniosków

Redakcja strony: Posiedzenie Zespołu ds Programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 308

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”