Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie międzyresortowego Zespołu ds programu

W dniu 10 maja br. w Ministerstwie Sraw Wewnętrznych i Administracji zebrał się międzyresortowy Zespół ds. Programu, który analizował projekty przekazane przez Wojewodów w ramach rządowego programu Razem bezpieczniej.

Zadaniem Zespołu jest zarekomendowanie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji propozycji projektów do dofinansowania w roku bieżącym.

Listy rankingowe zostaną opublikowane na portalu poświęconym programowi Razem bezpieczniej niezwłocznie po ich akceptacji przez Ministra.

źródło: MSWiA

Redakcja strony: Posiedzenie międzyresortowego Zespołu ds programuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 354

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”