Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zespołów Eksperckich MSWiA

W dniach 22-24 marca br. w Ministerstwie Sraw Wewnętrznych i Administracji zebrały się eksperckie grupy robocze do oceny merytorycznej projektów w ramach rządowego programu Razem bezpieczniej, przekazanych przez Wojewodów.

Zadaniem wspomnianych grup roboczych jest również przygotowanie list rankingowych projektów, które będą następnie przekazane członkom Międzyresortowego Zespołu ds. Programu.

Obecnie w Departamencie Komunikacji Społecznej MSWiA trwa przygotowywanie list rankingowych na podstawie ocen eksperckich, które zostaną uśrednione i na tej podstawie utworzone listy rankingowe w poszczególnych celach szczegółowych, priorytetowych i obligatoryjnym.

Informacje o kolejnych etapach procedury ocennej i planowanym posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Programu będą zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej Wojewody Lubuskiego oraz na portalu MSWiA poświęconym programowi Razem bezpieczniej.

źródło: MSWiA

Redakcja strony: Posiedzenie Zespołów Eksperckich MSWiARejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 369

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”