Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Razem bezpieczniej - wynik naboru w 2020 roku

Posiedzenie Zespołu ds. Programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego

10 marca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”  im. Władysława Stasiaka na lata 2018- 2020.

Podczas spotkania Zespół zajął się wyborem wniosków składanych przez jednostki samorządu terytorialnego, które przekazane zostaną do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i uczestniczyć będą w wyborze ofert do realizacji z terenu całego kraju. Do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 27 wniosków, z czego 11 wniosków spełniło wymogi formalne.

Poniżej najczęstsze błędy formalne:

- niewypełnione pola,
- brak wszystkich niezbędnych danych (np. danych kontaktowych do osoby prowadzącej projekt po stronie wnioskodawcy),
- brak adresatów (instrukcja wymaga podania liczby),
- niewłaściwe obliczenia rachunkowe,
- brak określonych celów i/lub produktów i/lub rezultatów projektu.

Po analizie i dyskusji na temat złożonej dokumentacji, Zespół ustalił, iż z obszaru województwa lubuskiego w Warszawie konkurować będą następujące wnioski:

Obszar

Lp

Składający ofertę

Dotacja/

Koszt całkowity

 

 

 

 

 

 

 

2 – Bezpieczne przejścia dla pieszych

(maks. 20 wniosków na województwo)

 

1

UG Kłodawa

100.000/ 115.000

2

Starostwo Sulęcińskie

100.000/ 123.532

3

UMiG Sława

100.000/ 309.764

4

Starostwo Żarskie

100.000/ 139.954

5

UM Gorzów Wlkp.

100.000/ 200.000

6

UG Drezdenko

80.685/ 100.857

7

Starostwo Gorzowskie

100.000/ 120.565,81

8

UM Żary

100.000/ 114.600

9

UM Żagań

99.015/ 118.180

10

UM Nowa Sól

73.689/ 78.689

11

UM Gubin

100.000/ 133.086

Redakcja strony: Razem bezpieczniej - wynik naboru w 2020 rokuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 142

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”