Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych" jest realizacją Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 i ma sprzyjać osiągnięciu jej głównego celu, jakim jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski.

 Program ma status programu wieloletniego, co oznacza, że limit wydatków na jego realizację określała będzie corocznie ustawa budżetowa.

Nadzór na realizacją Programu sprawuje Minister Administracji i Cyfryzacji.

Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2014/2015

Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2013/2014

 Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2012/2013

Pliki do pobrania

Redakcja strony: Narodowy Program Przebudowy Dróg LokalnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 10810

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Oferta zatrudnienia w charakterze lekarza - orzecznika Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności           CUDZOZIEMCY - Nowe kryteria do postępowań o wydawanie zezwolenia na pracę oraz pobyt czasowy i pracę           Ogłoszenie o utworzeniu spisu biegłych rzeczoznawców majątkowych