Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020

Program  integracji społeczności romskiej w Polsce
na lata 2014 - 2020


                W dniu 7 października 2014r. mocą uchwały nr 202/2014 Rada Ministrów przyjęła wieloletni program pn. Program  integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Głównym celem Programu jest zwiększenie integracji społeczności romskiej w życiu społeczeństwa obywatelskiego dzięki wsparciu udzielanemu w czterech dziedzinach: edukacji (w tym edukacji kulturowej, historycznej i obywatelskiej), mieszkalnictwa, zdrowia oraz działaniach prozatrudnieniowych. Program ten jest kontynuacją Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, realizowanego w latach 2003-2013.

W realizacji Programu  uczestniczą, poza instytucjami rządowymi:

  1. przedstawiciele społeczności romskiej,

  2. jednostki samorządu terytorialnego,

  3. organizacje pozarządowe i instytucje którym bliskie są problemy społeczności romskiej.

              Środki na realizację zadań Programu pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Administracji i Cyfryzacji. Dotacje na dany rok kalendarzowy  przyznawane są  na podstawie zgłaszanych wniosków, które po zaopiniowaniu przez Komisję opiniującą wnioski (Komisja powołana jest przez Wojewodę), przekazywane są  do MAC  do rozpatrzenia i przyznania środków finansowych.

            Szczegółowe informacje na temat rządowego Programu znajdują się na stronie  internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Departament Wyznań Religijnych  oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Link: http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-spol/8490,Program-integracji-spolecznosci-romskiej-w-Polsce-w-roku-2015.html

 

Redakcja strony: Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3049

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”