Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki konkursu z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego

Gorzów Wlkp., dnia 14 lipca 2017 r.

 

Wojewoda Lubuski

informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na dofinansowanie zadania publicznego
z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego,

w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”
 w 2017 roku.

 

Zadanie pn. Komunikacja w służbie bezpieczeństwa publicznego, w ramach którego należało przeprowadzić następujące działania:

 • kampania informacyjno-promocyjna na temat pracy dzielnicowego oraz programów "Dzielnicowy bliżej nas" i "Razem bezpieczniej".
 • dwudniowe Seminarium Szkoleniowe pn. „Komunikacja w służbie Bezpieczeństwa Publicznego”,  oparte na wykładach i warsztatach dla dzielnicowych    mianowanych  i przewidywanych do mianowania na stanowisko „starszego dzielnicowego” dotyczących efektywnej komunikacji (ze szczególnym uwzględnieniem kanałów komunikacji z młodzieżą).
 • wydruk ulotek-wizytówek zawierających informacje o Programie „Dzielnicowy bliżej nas”, aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, Krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa”, danych teleadresowych dzielnicowego oraz zorganizować kolportaż tych ulotek-wizytówek.
 • spotkania z uczniami szkół gimnazjalnych, połączone z wręczaniem ulotek-wizytówek przybliżających nowy model funkcjonowania służby dzielnicowego oraz nowych kanałów komunikacji przy wykorzystaniu sieci Internet.
 • spotkania ze słuchaczami Uniwersytetów III Wieku i członkami Klubów Seniora, połączone z wręczaniem ulotek-wizytówek przybliżających nowy model funkcjonowania służby dzielnicowego.

 

Kwota 50 000 zł została przyznana niżej wymienionej fundacji:

Lp.

 

Nazwa organizacji pozarządowej

Przyznana kwota

1.

 

Fundacja Contra Crimen

50 000 zł

 

Redakcja strony: Wyniki konkursu z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 297

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”