Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rekomendacje - organizacja ostrych dyżurów

Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 399) wprowadzona została regulacja upoważniająca wojewodę, działającego w porozumieniu z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, na wniosek świadczeniodawców udzielających świadczeń na terenie tego oddziału, do ustalenia harmonogramu funkcjonowania jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, warunkach zwiększonej gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, uwzględniając konieczność właściwego zabezpieczenia do tych świadczeń.

Kategoria: Rekomendacje w zakresie organizacji harmonogramów funkcjonowania ostrych dyżurów [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Rekomendacje - organizacja ostrych dyżurów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
19-05-20 10:36
Zabiszak Tomasz
179.16KB

Redakcja strony: Rekomendacje - organizacja ostrych dyżurówRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 337

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”