Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Informacje archiwalne o Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne są dostępne pod adresem http://www.starybip.luw.pl/?mod=news&cID=281

Aktualizacje Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Kategoria: Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne [ 32 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf 01.04.2019 - Plan działania systemu PRM dla województwa lubuskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
19-01-17 13:28
Zabiszak Tomasz
1.36MB
format_pdf 01.04.2019 - Tabele do Planu działania systemu PRM.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
19-01-17 13:29
Zabiszak Tomasz
1.29MB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubuskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
18-08-24 12:02
Zabiszak Tomasz
5.11MB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Zał 01 Liczba wyjazdów w poszczególnych rejonach w latach 2010-2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
18-11-05 12:37
Zabiszak Tomasz
472.71KB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Zał 02 Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego - liczba wyjazdów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
18-11-05 12:37
Zabiszak Tomasz
407.26KB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Zał 03 Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w roku 2017 - czasy dotarcia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
18-11-05 12:38
Zabiszak Tomasz
418.27KB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Zał 04 Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa na obszarze województwa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
18-11-05 12:40
Zabiszak Tomasz
289.17KB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Zał 05 Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
18-11-05 12:40
Zabiszak Tomasz
699.25KB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Zał 06 Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-11-05 12:41
Zabiszak Tomasz
210.9KB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Zał 07 ZRM - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
18-11-05 12:41
Zabiszak Tomasz
617.4KB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Zał 08 Dysponenci ZRM zgodnie z zawartymi umowami o udzielanie św. med. czynności ratu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
18-11-05 12:41
Zabiszak Tomasz
416.19KB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Zał 09 ZRM - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
18-11-05 12:42
Zabiszak Tomasz
585.88KB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Zał 10 Szpitalne oddziały ratunkowe.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
18-11-05 12:42
Zabiszak Tomasz
384.79KB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Zał 11 Jednostki org. szpitali wysp. w zakr. udzielania św. zdrow. dla rat. med.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
18-11-05 12:43
Zabiszak Tomasz
710.85KB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Zał 12 Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
18-11-05 12:43
Zabiszak Tomasz
491.5KB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Zał 13 Stanowiska dyspozytorów medycznych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
18-11-05 12:44
Zabiszak Tomasz
534.34KB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Zał 14 Zarządzenie Wojewody Lubuskiego w sprawie WKRM.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
18-11-05 12:44
Zabiszak Tomasz
305.64KB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Zał 15 Wykaz danych kontaktowych podmiotów uczestniczących w działaniach ratowniczych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
18-11-05 12:46
Zabiszak Tomasz
707.02KB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Zał 16 Porozumienia o współpracy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
18-11-05 12:51
Zabiszak Tomasz
502KB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Zał 17 Współpraca z PSP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
18-11-05 12:52
Zabiszak Tomasz
759.06KB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Zał 18 Mapy obszarów działania PSP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
18-11-05 12:52
Zabiszak Tomasz
3.09MB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Zał 19 Podmioty, którym Wojewoda zatwierdził program kursu KPP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
18-08-10 14:47
Zabiszak Tomasz
3.09MB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Zał 20 Personel zatrudniony w jednostkach systemu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
18-11-05 12:53
Zabiszak Tomasz
413.03KB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Zał 21 Kalkulacja kosztów działalności ZRM oraz utrzymania stanowisk dyspozytorskich.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
18-11-05 12:54
Zabiszak Tomasz
644.48KB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Zał 22 Tabela kontakty LPR.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
18-11-05 12:55
Zabiszak Tomasz
298.73KB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Zał 23 Wykaz ośrodków leczenia oparzeń.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
18-11-05 12:55
Zabiszak Tomasz
196.49KB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Zał 24 Rozmieszczenie podstawowych i specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
18-11-05 13:03
Zabiszak Tomasz
414.34KB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Zał 25 Rozmieszczenie jednostek systemu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
18-11-05 12:56
Zabiszak Tomasz
333.2KB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Zał 26 Centra urazowe - liczba pacjentów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
18-11-05 12:57
Zabiszak Tomasz
336.79KB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Zał 27 Procedury awaryjne.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
18-11-05 12:58
Zabiszak Tomasz
199.23KB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Zał 28 Procedura o postawieniu w SPG podmiotów leczniczych oraz zwolnienia ich ze SPG.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
18-11-05 12:58
Zabiszak Tomasz
192.43KB
format_pdf Aktualizacja nr 13 - Zał 29 Jednostki systemu wzdłuż wojewódzkich granic administracyjnych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
18-11-05 12:59
Zabiszak Tomasz
253.14KB
Kategoria: Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - archiwum [ 175 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Aktualizacja nr 1 - Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubuskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3773
12-10-25 13:43
Ratajczak Jerzy
8.78MB
format_pdf Aktualizacja nr 1 - Załącznik do planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1511
12-10-25 13:45
Ratajczak Jerzy
9.25MB
format_pdf Aktualizacja nr 10 - Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubuskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 494
17-10-02 11:45
Zabiszak Tomasz
4.73MB
format_pdf Aktualizacja nr 10 - Załącznik 01 - Wyjazdy ZRM w latach 2010-2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
17-07-20 14:25
Zabiszak Tomasz
623.41KB
format_pdf Aktualizacja nr 10 - Załącznik 02 - Wyjazdy ZRM - liczba wyjazdów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
17-07-20 14:25
Zabiszak Tomasz
555.56KB
format_pdf Aktualizacja nr 10 - Załącznik 03 - Wyjazdy ZRM - czasy dotarcia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
17-07-20 14:25
Zabiszak Tomasz
542.12KB
format_pdf Aktualizacja nr 10 - Załącznik 04 - Wyloty LZRM na obszarze województwa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
17-07-20 14:26
Zabiszak Tomasz
387.78KB
format_pdf Aktualizacja nr 10 - Załącznik 05 - Liczba przyjęć pacjentów w SOR.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
17-07-20 14:26
Zabiszak Tomasz
491.74KB
format_pdf Aktualizacja nr 10 - Załącznik 06 - Liczba przyjęć pacjentów w IP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-07-20 14:26
Zabiszak Tomasz
239.97KB
format_pdf Aktualizacja nr 10 - Załącznik 07 - ZRM - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
17-07-20 14:27
Zabiszak Tomasz
601.28KB
format_pdf Aktualizacja nr 10 - Załącznik 08 - Dysponenci ZRM zgodnie z zawartymi umowami o udzielanie św. med. czynności ratu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
17-07-20 14:27
Zabiszak Tomasz
412.32KB
format_pdf Aktualizacja nr 10 - Załącznik 09 - Planowane rejony operacyjne i miejsca stacjonowania ZRM.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
17-07-20 14:28
Zabiszak Tomasz
681.74KB
format_pdf Aktualizacja nr 10 - Załącznik 10 - SOR - liczba, rozmieszczenie, struktura organizacyjna.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
17-07-20 14:28
Zabiszak Tomasz
106.5KB
format_pdf Aktualizacja nr 10 - Załącznik 11 - Jednostki org. szpitali wyspecjalizowane w zakr. udzielania św. zdrow. niezbędędnych dla rat med.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
17-07-20 14:28
Zabiszak Tomasz
701.88KB
format_pdf Aktualizacja nr 10 - Załącznik 12 - Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
17-07-20 14:29
Zabiszak Tomasz
491.58KB
format_pdf Aktualizacja nr 10 - Załącznik 13 - Stanowiska dyspozytorów medycznych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
17-07-20 14:29
Zabiszak Tomasz
535.87KB
format_pdf Aktualizacja nr 10 - Załącznik 14 - Zarządzenie Wojewody Lubuskiego w sprawie Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
17-07-20 14:29
Zabiszak Tomasz
344.44KB
format_pdf Aktualizacja nr 10 - Załącznik 15 - Wykaz danych kontaktowych podmiotów uczestniczących w działaniach ratowniczych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-07-20 14:29
Zabiszak Tomasz
704.32KB
format_pdf Aktualizacja nr 10 - Załącznik 16 - Analiza liczby i natężenia połączeń.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
17-07-20 14:30
Zabiszak Tomasz
1.96MB
format_pdf Aktualizacja nr 10 - Załącznik 17 - Porozumienia o współpracy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
17-07-20 14:30
Zabiszak Tomasz
502KB
format_pdf Aktualizacja nr 10 - Załącznik 18 - Współpraca z PSP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
17-07-20 14:30
Zabiszak Tomasz
564.23KB
format_pdf Aktualizacja nr 10 - Załącznik 19 - Mapy obszarów działania PSP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
17-07-20 14:31
Zabiszak Tomasz
3.09MB
format_pdf Aktualizacja nr 10 - Załącznik 20 - Wykaz jednostek współpracujących - stan na dzień 8 listopada 2016r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
17-07-20 14:31
Zabiszak Tomasz
348.28KB
format_pdf Aktualizacja nr 10 - Załącznik 21 - Podmioty, którym Wojewoda zatwierdził program kursu KPP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
17-07-20 14:31
Zabiszak Tomasz
269.66KB
format_pdf Aktualizacja nr 10 - Załącznik 22 - Personel zatrudniony w jednostkach systemu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
17-07-20 14:31
Zabiszak Tomasz
318.55KB
format_pdf Aktualizacja nr 10 - Załącznik 23 - Kalkulacja kosztów działalności ZRM oraz utrzymania stanowisk dyspozytorskich.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
17-07-20 14:32
Zabiszak Tomasz
683.56KB
format_pdf Aktualizacja nr 10 - Załącznik 24 - Zarządzenie WL w sprawie wdrożenia SWD PRM i zakończenia koncentracji dyspozytorni.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
17-07-20 14:32
Zabiszak Tomasz
289.09KB
format_pdf Aktualizacja nr 10 - Załącznik 25 - Tabela kontakty LPR.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
17-07-20 14:32
Zabiszak Tomasz
298.68KB
format_pdf Aktualizacja nr 11 - Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubuskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 476
17-12-08 13:39
Zabiszak Tomasz
5.11MB
format_pdf Aktualizacja nr 11 - Załącznik 01. Liczba wyjazdów w poszczególnych rejonach w latach 2010-2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
17-12-08 13:41
Zabiszak Tomasz
646.47KB
format_pdf Aktualizacja nr 11 - Załącznik 02. Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego - liczba wyjazdów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
17-12-08 13:43
Zabiszak Tomasz
555.56KB
format_pdf Aktualizacja nr 11 - Załącznik 03. Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego - czasy dotarcia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-12-08 13:43
Zabiszak Tomasz
542.48KB
format_pdf Aktualizacja nr 11 - Załącznik 04. Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa na obszarze województwa .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
17-12-08 13:44
Zabiszak Tomasz
280.76KB
format_pdf Aktualizacja nr 11 - Załącznik 05. Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
17-12-08 13:44
Zabiszak Tomasz
491.76KB
format_pdf Aktualizacja nr 11 - Załącznik 06. Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
17-12-08 13:44
Zabiszak Tomasz
239.96KB
format_pdf Aktualizacja nr 11 - Załącznik 07. ZRM - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
17-12-08 13:45
Zabiszak Tomasz
383.82KB
format_pdf Aktualizacja nr 11 - Załącznik 08. Dysponenci ZRM zgodnie z zawartymi umowami o udzielanie św. med. czynności ratu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
17-12-08 13:45
Zabiszak Tomasz
420.07KB
format_pdf Aktualizacja nr 11 - Załącznik 09. ZRM - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
17-12-08 13:45
Zabiszak Tomasz
341.37KB
format_pdf Aktualizacja nr 11 - Załącznik 10. Szpitalne oddziały ratunkowe - liczba, rozmieszczenie, struktura organizacyjna.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
17-12-08 13:46
Zabiszak Tomasz
317.81KB
format_pdf Aktualizacja nr 11 - Załącznik 11. Jednostki org. szpitali wysp. w zakr. udzielania św. zdrow. niezbędnych dla rat. med..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
17-12-08 13:47
Zabiszak Tomasz
710.33KB
format_pdf Aktualizacja nr 11 - Załącznik 12. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
17-12-08 13:47
Zabiszak Tomasz
558.06KB
format_pdf Aktualizacja nr 11 - Załącznik 13. Stanowiska dyspozytorów medycznych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
17-12-08 13:47
Zabiszak Tomasz
535.87KB
format_pdf Aktualizacja nr 11 - Załącznik 14. Zarządzenie Wojewody Lubuskiego w sprawie Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
17-12-08 13:48
Zabiszak Tomasz
344.44KB
format_pdf Aktualizacja nr 11 - Załącznik 15. Wykaz danych kontaktowych podmiotów uczestniczących w działaniach ratowniczych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
17-12-08 13:48
Zabiszak Tomasz
703.38KB
format_pdf Aktualizacja nr 11 - Załącznik 16. Analiza liczby i natężenia połączeń.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
17-12-08 13:49
Zabiszak Tomasz
2.06MB
format_pdf Aktualizacja nr 11 - Załącznik 17. Porozumienia o współpracy..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
17-12-08 13:49
Zabiszak Tomasz
502KB
format_pdf Aktualizacja nr 11 - Załącznik 18. Współpraca z PSP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
17-12-08 13:50
Zabiszak Tomasz
564.23KB
format_pdf Aktualizacja nr 11 - Załącznik 19. Mapy obszarów działania PSP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
17-12-08 13:50
Zabiszak Tomasz
3.09MB
format_pdf Aktualizacja nr 11 - Załącznik 20. Wykaz jednostek współpr. z sys. wpis. do rej. Woj. Lub - 8.11.2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
17-12-08 13:50
Zabiszak Tomasz
348.28KB
format_pdf Aktualizacja nr 11 - Załącznik 21. Podmioty, którym Wojewoda zatwierdził program kursu KPP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
17-12-08 13:51
Zabiszak Tomasz
269.66KB
format_pdf Aktualizacja nr 11 - Załącznik 22. Personel zatrudniony w jednostkach systemu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
17-12-08 13:51
Zabiszak Tomasz
318.55KB
format_pdf Aktualizacja nr 11 - Załącznik 23. Kalkulacja kosztów działalności ZRM oraz utrzymania stanowisk dyspozytorskich.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
17-12-08 13:52
Zabiszak Tomasz
683.56KB
format_pdf Aktualizacja nr 11 - Załącznik 24. Zarządzenie WL w sprawie wdrożenia SWD PRM i zakonczenia koncentracji dyspozytorni.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
17-12-08 13:52
Zabiszak Tomasz
289.09KB
format_pdf Aktualizacja nr 11 - Załącznik 25. Tabela kontakty LPR.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
17-12-08 13:52
Zabiszak Tomasz
298.68KB
format_pdf Aktualizacja nr 12 - Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. lubuskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
18-06-27 10:42
Zabiszak Tomasz
5.55MB
format_pdf Aktualizacja nr 12 - Zał 01 - Liczba wyjazdów w poszczególnych rejonach w latach 2010-2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
18-05-08 10:58
Zabiszak Tomasz
472.46KB
format_pdf Aktualizacja nr 12 - Zał 02 - Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego - liczba wyjazdów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
18-05-17 07:05
Zabiszak Tomasz
405.48KB
format_pdf Aktualizacja nr 12 - Zał 03 - Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w roku 2017 - czasy dotarcia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
18-05-08 11:02
Zabiszak Tomasz
416.12KB
format_pdf Aktualizacja nr 12 - Zał 04 - Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa na obszarze województwa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
18-05-08 11:02
Zabiszak Tomasz
287.75KB
format_pdf Aktualizacja nr 12 - Zał 05 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
18-05-08 11:02
Zabiszak Tomasz
513.64KB
format_pdf Aktualizacja nr 12 - Zał 06 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
18-05-08 11:02
Zabiszak Tomasz
210.9KB
format_pdf Aktualizacja nr 12 - Zał 07 ZRM - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-05-08 11:03
Zabiszak Tomasz
618.32KB
format_pdf Aktualizacja nr 12 - Zał 08 Dysponenci ZRM zgodnie z zawartymi umowami o udzielanie św. med. czynności ratu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
18-05-08 11:03
Zabiszak Tomasz
423.22KB
format_pdf Aktualizacja nr 12 - Zał 09 ZRM - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
18-05-17 07:05
Zabiszak Tomasz
499.21KB
format_pdf Aktualizacja nr 12 - Zał 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
18-05-08 11:04
Zabiszak Tomasz
383.39KB
format_pdf Aktualizacja nr 12 - Zał 11 Jednostki org. szpitali wysp. w zakr. udzielania św. zdrow. niezbędnych dla rat. med.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-05-08 11:04
Zabiszak Tomasz
709.8KB
format_pdf Aktualizacja nr 12 - Zał 12 Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
18-05-08 11:04
Zabiszak Tomasz
490.42KB
format_pdf Aktualizacja nr 12 - Zał 13 Stanowiska dyspozytorów medycznych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
18-06-27 10:57
Zabiszak Tomasz
531.59KB
format_pdf Aktualizacja nr 12 - Zał 14 Zarządzenie Wojewody Lubuskiego w sprawie Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
18-05-08 11:05
Zabiszak Tomasz
344.44KB
format_pdf Aktualizacja nr 12 - Zał 15 Wykaz danych kontaktowych podmiotów uczestniczących w działaniach ratowniczych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
18-05-08 11:05
Zabiszak Tomasz
703.56KB
format_pdf Aktualizacja nr 12 - Zał 16 Analiza liczby i natężenia połączeń.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
18-05-08 11:06
Zabiszak Tomasz
2.06MB
format_pdf Aktualizacja nr 12 - Zał 17 Porozumienia o współpracy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
18-05-08 11:06
Zabiszak Tomasz
502KB
format_pdf Aktualizacja nr 12 - Zał 18 Współpraca z PSP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
18-05-08 11:06
Zabiszak Tomasz
759.06KB
format_pdf Aktualizacja nr 12 - Zał 19 Mapy obszarów działania PSP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
18-05-08 11:06
Zabiszak Tomasz
3.09MB
format_pdf Aktualizacja nr 12 - Zał 20 Wykaz jednostek współpr. z sys. wpis. do rej. Woj. Lub.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
18-05-08 11:07
Zabiszak Tomasz
348.28KB
format_pdf Aktualizacja nr 12 - Zał 21 Podmioty, którym Wojewoda zatwierdził program kursu KPP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
18-05-08 11:07
Zabiszak Tomasz
278.18KB
format_pdf Aktualizacja nr 12 - Zał 22 Personel zatrudniony w jednostkach systemu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
18-05-08 11:08
Zabiszak Tomasz
411KB
format_pdf Aktualizacja nr 12 - Zał 23 Kalkulacja kosztów działalności ZRM oraz utrzymania stanowisk dyspozytorskich.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
18-05-08 11:08
Zabiszak Tomasz
643.78KB
format_pdf Aktualizacja nr 12 - Zał 24 Zarządzenie WL w sprawie wdrożenia SWD PRM i zakończenia koncentracji dyspozytorni.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
18-05-08 11:08
Zabiszak Tomasz
289.09KB
format_pdf Aktualizacja nr 12 - Zał 25 Tabela kontakty LPR.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
18-05-08 11:08
Zabiszak Tomasz
298.73KB
format_pdf Aktualizacja nr 2 (projekt) podpisany 19.01.2013r - Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubuskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
13-01-18 15:42
Ratajczak Jerzy
0.96MB
format_pdf Aktualizacja nr 2 (tekst jednolity) - Plan działania systemów Państowego Ratownictwa Medycznego dla województwa lubuskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1399
13-04-29 13:48
Ratajczak Jerzy
8.82MB
format_pdf Aktualizacja nr 2 z dnia 15.03.2013 r. - Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubuskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1785
13-03-19 09:10
Ratajczak Jerzy
0.95MB
format_pdf Aktualizacja nr 3 (projekt) - Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubuskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 761
13-09-02 16:13
Ratajczak Jerzy
1.67MB
format_pdf Aktualizacja nr 3 (tekst jednolity) - Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa lubuskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1742
13-10-22 15:18
Ratajczak Jerzy
8.6MB
format_pdf Aktualizacja nr 4 - Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubuskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 918
14-06-18 08:37
Ratajczak Jerzy
6.43MB
format_pdf Aktualizacja nr 4 (projekt 28.04.2014 r.) - Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 539
14-04-30 12:28
Ratajczak Jerzy
6.36MB
format_pdf Aktualizacja nr 4 (projekt) - Załącznik nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
14-04-30 12:29
Ratajczak Jerzy
1.87MB
format_pdf Aktualizacja nr 4 (projekt) - Załącznik nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
14-04-30 12:29
Ratajczak Jerzy
1.81MB
format_pdf Aktualizacja nr 4 (projekt) - Załącznik nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 543
14-04-30 12:29
Ratajczak Jerzy
564.23KB
format_pdf Aktualizacja nr 4 (projekt) - Załącznik nr 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 356
14-04-30 12:30
Ratajczak Jerzy
3.09MB
format_pdf Aktualizacja nr 4 (projekt) - Załącznik nr 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 418
14-04-30 12:30
Ratajczak Jerzy
547.22KB
format_pdf Aktualizacja nr 4 (projekt) - Załącznik nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 521
14-04-30 12:30
Ratajczak Jerzy
282.08KB
format_pdf Aktualizacja nr 5 - Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubuskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 644
15-03-12 11:30
Ratajczak Jerzy
4.97MB
format_pdf Aktualizacja nr 6 - Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubuskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 663
15-08-12 13:07
Maćkała Robert
4.7MB
format_pdf Aktualizacja nr 6 - Załącznik nr 1 - Zarządzenie Wojewody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
15-08-12 13:13
Maćkała Robert
344.44KB
format_pdf Aktualizacja nr 6 - Załącznik nr 2 - Porozumienia o współpracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
14-06-18 08:55
Ratajczak Jerzy
1.81MB
format_pdf Aktualizacja nr 6 - Załącznik nr 3 - Współpraca z PSP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2200
14-06-18 08:56
Ratajczak Jerzy
564.23KB
format_pdf Aktualizacja nr 6 - Załącznik nr 4 - Mapy działania PSP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
14-06-18 08:57
Ratajczak Jerzy
3.09MB
format_pdf Aktualizacja nr 6 - Załącznik nr 5 - Jednostki współpracujące
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
14-06-18 08:58
Ratajczak Jerzy
547.22KB
format_pdf Aktualizacja nr 6 - Załącznik nr 6 - Telefony kontaktowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 434
14-06-18 08:59
Ratajczak Jerzy
282.08KB
format_pdf Aktualizacja nr 7 - Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubuskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 444
16-11-09 12:19
Ratajczak Jerzy
3.36MB
format_pdf Aktualizacja nr 7 - Załącznik 01 - Wyjazdy ZRM w latach 2010-2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
16-11-09 12:33
Ratajczak Jerzy
129.53KB
format_pdf Aktualizacja nr 7 - Załącznik 02 - Wyjazdy ZRM - liczba wyjazdów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
16-11-09 12:33
Ratajczak Jerzy
206.21KB
format_pdf Aktualizacja nr 7 - Załącznik 03 - Wyjazdy ZRM - czasy dotarcia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
16-11-09 12:35
Ratajczak Jerzy
207.57KB
format_pdf Aktualizacja nr 7 - Załącznik 04 - Wyloty LZRM na obszarze województwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
16-11-09 12:36
Ratajczak Jerzy
73.85KB
format_pdf Aktualizacja nr 7 - Załącznik 05 - Liczba przyjęć pacjentów w SOR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
16-11-09 12:37
Ratajczak Jerzy
168.36KB
format_pdf Aktualizacja nr 7 - Załącznik 06 - Liczba przyjęć pacjentów w IP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
16-11-09 12:38
Ratajczak Jerzy
128.04KB
format_pdf Aktualizacja nr 7 - Załącznik 07 - ZRM - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
16-11-09 12:38
Ratajczak Jerzy
185.83KB
format_pdf Aktualizacja nr 7 - Załącznik 08 - Dysponenci ZRM zgodnie z zawartymi umowami o udzielanie świadczeń medycznych czynności ratunkowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
16-11-09 12:40
Ratajczak Jerzy
227.21KB
format_pdf Aktualizacja nr 7 - Załącznik 09 - Planowane rejony operacyjne i miejsca stacjonowania ZRM
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
16-11-09 12:41
Ratajczak Jerzy
239.96KB
format_pdf Aktualizacja nr 7 - Załącznik 10 - SOR - liczba, rozmieszczenie, struktura organizacyjna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
16-11-09 12:41
Ratajczak Jerzy
144.35KB
format_pdf Aktualizacja nr 7 - Załącznik 11 - Jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
16-11-09 12:42
Ratajczak Jerzy
252.99KB
format_pdf Aktualizacja nr 7 - Załącznik 12 - Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
16-11-09 12:43
Ratajczak Jerzy
200.65KB
format_pdf Aktualizacja nr 7 - Załącznik 13 - Stanowiska dyspozytorów medycznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
16-11-09 12:44
Ratajczak Jerzy
118.98KB
format_pdf Aktualizacja nr 7 - Załącznik 14 - Zarządzenie Wojewody Lubuskiego w sprawie Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
16-11-09 12:44
Ratajczak Jerzy
344.44KB
format_pdf Aktualizacja nr 7 - Załącznik 15 - Wykaz danych kontaktowych podmiotów uczestniczących w działaniach ratowniczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
16-11-09 12:46
Ratajczak Jerzy
184.18KB
format_pdf Aktualizacja nr 7 - Załącznik 16 - Analiza liczby i natężenia połączeń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
16-11-09 12:47
Ratajczak Jerzy
1.96MB
format_pdf Aktualizacja nr 7 - Załącznik 17 - Porozumienia o współpracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
16-11-09 12:48
Ratajczak Jerzy
502KB
format_pdf Aktualizacja nr 7 - Załącznik 18 - Współpraca z PSP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
16-11-09 12:48
Ratajczak Jerzy
564.23KB
format_pdf Aktualizacja nr 7 - Załącznik 19 - Mapy obszarów działania PSP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
16-11-09 12:49
Ratajczak Jerzy
3.09MB
format_pdf Aktualizacja nr 7 - Załącznik 20 - Wykaz jednostek współpracujących z systemem wpisanych do rejestru Wojewody Lubuskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
16-11-09 12:50
Ratajczak Jerzy
424.45KB
format_pdf Aktualizacja nr 7 - Załącznik 21 - Podmioty, którym Wojewoda zatwierdził program kursu KPP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
16-11-09 12:50
Ratajczak Jerzy
100.37KB
format_pdf Aktualizacja nr 7 - Załącznik 22 - Personel zatrudniony w jednostkach systemu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
16-11-09 12:51
Ratajczak Jerzy
142.5KB
format_pdf Aktualizacja nr 7 - Załącznik 23 - Kalkulacja kosztów działalności ZRM oraz utrzymania stanowisk dyspozytorskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
16-11-09 12:52
Ratajczak Jerzy
408.78KB
format_pdf Aktualizacja nr 8 - Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubuskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 432
17-01-05 14:55
Ratajczak Jerzy
3.82MB
format_pdf Aktualizacja nr 8 - Załącznik 01 - Wyjazdy ZRM w latach 2010-2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
17-01-05 14:57
Ratajczak Jerzy
144.25KB
format_pdf Aktualizacja nr 8 - Załącznik 02 - Wyjazdy ZRM - liczba wyjazdów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
17-01-05 14:57
Ratajczak Jerzy
219.91KB
format_pdf Aktualizacja nr 8 - Załącznik 03 - Wyjazdy ZRM - czasy dotarcia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
17-01-05 15:00
Ratajczak Jerzy
216.2KB
format_pdf Aktualizacja nr 8 - Załącznik 04 - Wyloty LZRM na obszarze województwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
17-01-05 15:01
Ratajczak Jerzy
73.91KB
format_pdf Aktualizacja nr 8 - Załącznik 05 - Liczba przyjęć pacjentów w SOR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
17-01-05 15:01
Ratajczak Jerzy
170.79KB
format_pdf Aktualizacja nr 8 - Załącznik 06 - Liczba przyjęć pacjentów w IP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
17-01-05 15:03
Ratajczak Jerzy
131.47KB
format_pdf Aktualizacja nr 8 - Załącznik 07 - ZRM - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
17-01-05 15:04
Ratajczak Jerzy
192.11KB
format_pdf Aktualizacja nr 8 - Załącznik 08 - Dysponenci ZRM zgodnie z zawartymi umowami o udzielanie świadczeń medycznych czynności ratunkowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
17-01-05 15:06
Ratajczak Jerzy
232.97KB
format_pdf Aktualizacja nr 8 - Załącznik 09 - Planowane rejony operacyjne i miejsca stacjonowania ZRM
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
17-01-05 15:07
Ratajczak Jerzy
245.52KB
format_pdf Aktualizacja nr 8 - Załącznik 10 - SOR- liczba, rozmieszczenie, struktura organizacyjna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
17-01-05 15:08
Ratajczak Jerzy
146.93KB
format_pdf Aktualizacja nr 8 - Załącznik 11 - Jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
17-01-05 15:10
Ratajczak Jerzy
265.13KB
format_pdf Aktualizacja nr 8 - Załącznik 12 - Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
17-01-05 15:11
Ratajczak Jerzy
208.25KB
format_pdf Aktualizacja nr 8 - Załącznik 13 - Stanowiska dyspozytorów medycznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
17-01-05 15:12
Ratajczak Jerzy
122.53KB
format_pdf Aktualizacja nr 8 - Załącznik 14 - Zarządzenie Wojewody Lubuskiego w sprawie Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
17-01-05 15:12
Ratajczak Jerzy
344.44KB
format_pdf Aktualizacja nr 8 - Załącznik 15 - Wykaz danych kontaktowych podmiotów uczestniczących w działaniach ratowniczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
17-01-05 15:13
Ratajczak Jerzy
187.61KB
format_pdf Aktualizacja nr 8 - Załącznik 16 - Analiza liczby i natężenia połączeń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
17-01-05 15:14
Ratajczak Jerzy
1.96MB
format_pdf Aktualizacja nr 8 - Załącznik 17 - Porozumienia o współpracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
17-01-05 15:15
Ratajczak Jerzy
502KB
format_pdf Aktualizacja nr 8 - Załącznik 18 - Współpraca z PSP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1968
17-01-05 15:16
Ratajczak Jerzy
564.23KB
format_pdf Aktualizacja nr 8 - Załącznik 19 - Mapy obszarów działania PSP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
17-01-05 15:16
Ratajczak Jerzy
3.09MB
format_pdf Aktualizacja nr 8 - Załącznik 20 - Jednostki współpracujące - stan na dzień 8 listopada 2016r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332
17-01-05 15:35
Ratajczak Jerzy
327.17KB
format_pdf Aktualizacja nr 8 - Załącznik 21 - Podmioty, którym Wojewoda zatwierdził program kursu KPP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
17-01-05 15:29
Ratajczak Jerzy
103.43KB
format_pdf Aktualizacja nr 8 - Załącznik 22 - Personel zatrudniony w jednostkach systemu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
17-01-05 15:30
Ratajczak Jerzy
148.69KB
format_pdf Aktualizacja nr 8 - Załącznik 23 - Kalkulacja kosztów działalności ZRM oraz utrzymania stanowisk dyspozytorskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
17-01-05 15:30
Ratajczak Jerzy
431.05KB
format_pdf Aktualizacja nr 9 - Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubuskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 676
17-06-30 14:40
Zabiszak Tomasz
4.24MB
format_pdf Aktualizacja nr 9 - Załącznik 01 - Wyjazdy ZRM w latach 2010-2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
17-04-06 14:35
Zabiszak Tomasz
623.41KB
format_pdf Aktualizacja nr 9 - Załącznik 02 - Wyjazdy ZRM - liczba wyjazdów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
17-04-06 14:36
Zabiszak Tomasz
555.56KB
format_pdf Aktualizacja nr 9 - Załącznik 03 - Wyjazdy ZRM - czasy dotarcia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
17-04-06 14:36
Zabiszak Tomasz
542.12KB
format_pdf Aktualizacja nr 9 - Załącznik 04 - Wyloty LZRM na obszarze województwa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
17-04-06 14:36
Zabiszak Tomasz
387.78KB
format_pdf Aktualizacja nr 9 - Załącznik 05 - Liczba przyjęć pacjentów w SOR.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
17-04-06 14:37
Zabiszak Tomasz
491.74KB
format_pdf Aktualizacja nr 9 - Załącznik 06 - Liczba przyjęć pacjentów w IP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
17-04-06 14:37
Zabiszak Tomasz
239.97KB
format_pdf Aktualizacja nr 9 - Załącznik 07 - ZRM - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
17-04-06 14:37
Zabiszak Tomasz
592.27KB
format_pdf Aktualizacja nr 9 - Załącznik 08 - Dysponenci ZRM zgodnie z zawartymi umowami o udzielanie św. med. czynności ratu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
17-04-06 14:37
Zabiszak Tomasz
410.94KB
format_pdf Aktualizacja nr 9 - Załącznik 09 - Planowane rejony operacyjne i miejsca stacjonowania ZRM.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
17-04-06 14:38
Zabiszak Tomasz
681.74KB
format_pdf Aktualizacja nr 9 - Załącznik 10 - SOR - liczba, rozmieszczenie, struktura organizacyjna.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
17-04-27 16:03
Zabiszak Tomasz
106.5KB
format_pdf Aktualizacja nr 9 - Załącznik 11 - Jednostki org. szpitali wyspecjalizowane w zakr. udzielania św. zdrow. niezbędędnych dla ratownictwa medycznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 595
17-04-27 16:07
Zabiszak Tomasz
701.88KB
format_pdf Aktualizacja nr 9 - Załącznik 12 - Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
17-04-06 14:38
Zabiszak Tomasz
491.58KB
format_pdf Aktualizacja nr 9 - Załącznik 13 - Stanowiska dyspozytorów medycznych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
17-04-06 14:39
Zabiszak Tomasz
535.87KB
format_pdf Aktualizacja nr 9 - Załącznik 14 - Zarządzenie Wojewody Lubuskiego w sprawie Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
17-04-06 14:39
Zabiszak Tomasz
344.44KB
format_pdf Aktualizacja nr 9 - Załącznik 15 - Wykaz danych kontaktowych podmiotów uczestniczących w działaniach ratowniczych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
17-04-06 14:39
Zabiszak Tomasz
704.32KB
format_pdf Aktualizacja nr 9 - Załącznik 16 - Analiza liczby i natężenia połączeń.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
17-04-06 14:39
Zabiszak Tomasz
1.96MB
format_pdf Aktualizacja nr 9 - Załącznik 17 - Porozumienia o współpracy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
17-04-06 14:40
Zabiszak Tomasz
502KB
format_pdf Aktualizacja nr 9 - Załącznik 18 - Współpraca z PSP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
17-04-06 14:40
Zabiszak Tomasz
564.23KB
format_pdf Aktualizacja nr 9 - Załącznik 19 - Mapy obszarów działania PSP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
17-04-06 14:40
Zabiszak Tomasz
3.09MB
format_pdf Aktualizacja nr 9 - Załącznik 20 - Wykaz jednostek współpracujących - stan na dzień 8 listopada 2016r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
17-04-06 14:40
Zabiszak Tomasz
348.28KB
format_pdf Aktualizacja nr 9 - Załącznik 21 - Podmioty, którym Wojewoda zatwierdził program kursu KPP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
17-04-06 14:41
Zabiszak Tomasz
269.66KB
format_pdf Aktualizacja nr 9 - Załącznik 22 - Personel zatrudniony w jednostkach systemu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
17-04-06 14:41
Zabiszak Tomasz
318.55KB
format_pdf Aktualizacja nr 9 - Załącznik 23 - Kalkulacja kosztów działalności ZRM oraz utrzymania stanowisk dyspozytorskich.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
17-04-06 14:41
Zabiszak Tomasz
683.56KB
format_pdf Aktualizacja nr 9 - Załącznik 24 - Zarządzenie Wojewody Lubuskiego w sprawie wdrożenia SWD PRM i zakończenia koncentracji dyspozytorni.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
17-04-06 14:42
Zabiszak Tomasz
289.09KB
format_pdf Aktualizacja nr 9 - Załącznik 25 - Tabela kontakty LPR.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
17-04-06 14:42
Zabiszak Tomasz
298.68KB

Redakcja strony: Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo MedyczneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 10901

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”