Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych

1.
Centralny rejestr zamówień publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

Do użytku wewnętrznego, dostępny na stanowisku ds. zamówień publicznych i logistyki zaopatrzenia.

Osoba do kontaktu: Paweł Lechowicz

2.

Ewidencja majątku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

Do użytku wewnętrznego, dostępny w Oddziale Administracyjnym.

Osoba do kontaktu: Bożena Krystkiewicz

Redakcja strony: Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów InformatycznychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2068

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”