Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Infrastruktury

Oddział Infrastruktury i Transportu

1. Zbiór protokołów egzaminacyjnych na prawo jazdy z lat 1951-1998

na wniosek przy zastosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych.
osoba do kontaktu Maciej Dotka

2. Rejestr ośrodków szkolenia

na wniosek
osoba do kontaktu Maciej Dotka

3. Rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy

na wniosek
osoba do kontaktu Maciej Dotka

4. Ewidencja instruktorów techniki jazdy

na wniosek przy zastosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych.
osoba do kontaktu Maciej Dotka

5. Archiwum nadanych uprawnień budowlanych oraz tytułu rzeczoznawcy budowlanego

na wniosek przy zastosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych.
osoba do kontaktu Sławiomir Banasiak

Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlanej

6. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę na wniosek
osoba do kontaktu Danuta Rajchel
7. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę na wniosek
osoba do kontaktu Danuta Rajchel
8. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych na wniosek
osoba do kontaktu Danuta Rajchel
9. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych na wniosek
osoba do kontaktu Danuta Rajchel
10. Rejestr wniosków o pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych na wniosek
osoba do kontaktu Danuta Rajchel
11. Rejestr decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych na wniosek
osoba do kontaktu Danuta Rajchel
12. Rejestr zgłoszeń zamiaru wykonywania robót budowlanych, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części na wniosek
osoba do kontaktu Danuta Rajchel
13. Rejestr wniosków o zezwoleniu na realizację inwestycji: dróg, lotnisk, budowli przeciwpowodziowych na wniosek
osoba do kontaktu Danuta Rajchel
14. Rejestr decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji: dróg, lotnisk, budowli przeciwpowodziowych na wniosek
osoba do kontaktu Danuta Rajchel
15. Rejestr dzienników budowy na wniosek
osoba do kontaktu Danuta Rajchel
Oddział Orzecznictwa Administracji Architektoniczno - Budowlanej
16. Rejestr zażaleń na postanowienia wydane przez podległe organy na wniosek
osoba do kontaktu Katarzyna Zając
17. Rejestr odwołań od decyzji wydanych przez podległe organy i wniosków dotyczących postępowań nadzwyczajnych na wniosek
osoba do kontaktu Katarzyna Zając
18. Rejestr odwołań od zezwoleń na realizację inwestycji drogowych wydanych przez podległe organy na wniosek
osoba do kontaktu Katarzyna Zając
Oddział Gospodarki Przestrzennej
19. Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych na wniosek 
osoba do kontaktu Inga Witt

Redakcja strony: Wydział InfrastrukturyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2413

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”