Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Zdrowia

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

dostępny na stronie internetowej CSIOZ: www.rpwdl.csioz.gov.pl
osoby do kontaktu: Stanisława Armata, Lilianna Maciaszek, Urszula Sołtysiak

Rejestr lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne

dostępny w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych
osoba do kontaktu: Beata Duszyńska-Porada

Wykaz konsultantów wojewódzkich w dziedzinach medycyny

dostępny na stronie internetowej BIP LUW: www.bip.lubuskie.uw.gov.pl/ochrona_zdrowia/konsultanci.html
osoba do kontaktu: Renata Czetowicz

Redakcja strony: Wydział ZdrowiaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1740

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”