Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

1. Rejestr upoważnień do wykonywania czynności służbowych. Do użytku wewnętrznego, dostępny w sekretariacie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Osoba do kontaktu: Joanna Wiśniewska
2. Rejest skarg i wniosków. Do użytku wewnętrznego, dostępny w sekretariacie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Osoba do kontaktu: Joanna Wiśniewska
3. Zestawienie punktów kontaktowych do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa - gospodarza (PK HNS) na obszarze województwa lubuskiego. Do użytku wewnętrznego, dostępny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Oddział Spraw Obronnych.
Osoba do kontaktu: Jarosław Asztemborski

Redakcja strony: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1703

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”