Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Spolki wodne

Informacja  dotycząca podziału dotacji podmiotowej dla gminnych spółek wodnych w 2019 roku.                                                                                  

Niniejszym informuję, że na podstawie  art. 443 ust.1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ) i w związku z  ustawą budżetową na rok 2019  z dnia 16 stycznia 2019 r. ( Dz. U. 2019 r.  poz. 198) Wojewoda Lubuski przystępuje do podziału dotacji podmiotowej przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności  spółek wodnych, których podstawowym zadaniem  jest utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych. W ustawie budżetowej na 2019 rok określona jest dotacja podmiotowa dla spółek wodnych działających na terenie województwa lubuskiego  w wysokości 50 tysięcy złotych. Ponadto  z dotacji celowej MRiRW przewidziana jest kwota na ten cel w wysokości 1.151 tys. złotych.

 W związku z powyższym jednostki zainteresowane uzyskaniem dotacji mogą w terminie do dnia 29 maja 2019 r., składać wnioski o jej przyznanie. Wnioski należy  przesłać na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki  Wydział Gospodarki Nieruchomościami  Oddział Rolnictwa  i Rozwoju Wsi,  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8.

Jednocześnie informuję, że składany wniosek musi być potwierdzony przez właściwego miejscowo starostę, który w myśl art. 446 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ), sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością spółek wodnych.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię uchwały walnego zgromadzenia delegatów spółki wodnej dotyczącą planu pracy spółki  oraz jej budżetu na 2019 rok.

          Jednocześnie informujemy, że dotacje podobnie jak w latach ubiegłych, przyznawane będą komisyjnie według przyjętego kryterium, a wysokość ich uzależniona będzie od długości rowów w obszarze działania spółki, wysokości składek członkowskich i ilości zebranych składek za 2018 rok. Dotacja przyznawana będzie na podstawie zawartej umowy pomiędzy spółką a Wojewodą na dofinansowanie określonego zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych i zostanie przekazana spółce po dostarczeniu protokołu końcowego odbioru robót.


Kategoria: Spólki Wodne [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_doc Wniosek o dotację dla Spółek Wodnych 2019 r..doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
19-05-17 11:21
Markow Sławomir
30KB
format_doc Wzór protokołu odbioru robót Spółki Wodne.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
19-05-17 11:17
Markow Sławomir
26KB

Redakcja strony: Spolki wodneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2294

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”