• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Nieruchomości, rolnictwo, mienie zabużańskie/Mienie zabużańskie - informacja o naruszeniu danych (..)

Mienie zabużańskie - informacja o naruszeniu danych osobowych

24 marca br. na terenie nieruchomości należącej do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego miał miejsce pożar pomieszczania, w którym przechowywane były akta prowadzonych spraw. W wyniku pożaru doszło do spalenia lub zniszczenia dokumentów, które związane są z postępowaniami w zakresie rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w trybie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Akta, o których mowa zawierały wnioski wraz z załącznikami W wyniku zdarzenia niemożliwe lub utrudnione może być przywrócenie dokumentacji w postaci sprzed jej utraty, co stanowi przeszkodę mającą istotny wpływ na przebieg postępowania.
W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszania praw i wolności osób, których dane dotyczą tut. urząd niezwłocznie podjął następujące działania:
1. zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, niniejsze zdarzenie zgłoszono do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. w zakresie dokumentacji zalanej w wyniku prowadzonej akcji ratowniczej przyjęto zasady postępowania zgodnie z instrukcją Archiwum Państwowego,
3. przeprowadzono skontrum (kontrolę zbiorów w oparciu o spis spraw),
4. w zakresie spalonych akt niezwłocznie po stwierdzenie zniszczenia wszczęto z urzędu postepowania w indywidualnych sprawach mające na celu odtworzenie (zrekonstruowanie) zniszczonej dokumentacji.
Wynikiem postępowania w zakresie odtworzenia akt sprawy będzie rozstrzygnięcie w postaci postanowienia administracyjnego, w którym ustalone strony postępowania zostaną poinformowanie m. in. o zakresie odtworzenia, rodzajach czynności rekonstrukcyjnych, sposobie odtwarzania lub brak możliwości odtwarzania.
Wszelkie pytania dotyczące indywidualnych spraw można kierować do p. Mariusza Stefanowicza - Kierownika Oddziału Mienia Zabużańskiego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. Kontakt możliwy jest osobiście w siedzibie Urzędu, za pośrednictwem telefonu pod numerem 957 851 720 lub mailowo pod adresem mariusz.stefanowicz@lubuskie.uw.gov.pl. Ponadto w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pytania można kierować do p. Przemysława Pikuły - inspektora ochrony danych. Kontakt możliwy jest osobiście w siedzibie Urzędu, za pośrednictwem telefonu pod numerem 957 851 139 lub mailowo pod adresem iod@lubuskie.uw.gov.pl.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Maciążek Konrad 2021-07-01 14:28
Aktualizacja publikacji
Maciążek Konrad 2021-07-06 07:21
Wytworzenie publikacji
Dajczak Władysław 2021-07-01 07:20
Zatwierdzenie
Dłubek Grzegorz 2021-07-06 07:20
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry