Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

PEŁNOMOCNICTWO

 Uwaga! 

Jedno postępowanie - jedno pełnomocnictwo


Od stycznia 2020 r. do wnioksów o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca, w których strona ustanowiła pełnomocnika należy dołączyć ORYGINAŁ PEŁNOMOCNICTWA niezależnie od liczby składanych wniosków. Nie będą brane pod uwagę dokumenty złożone we wcześniejszych postępowaniach administracyjnych. 

Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.

Również w przypadku przedłożenia notarialnego wypisu pełnomocnictwa do każdej sprawy należy dołączyć oryginał wypisu pełnomocnictwa niezależnie od liczby składanych wniosków.  W tym przypadku nie ma konieczności uiszczania po raz kolejny opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, gdyż została ona zapłacona w momencie pobierania wypisu.

W przypadku ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika, należy wskazać osobę właściwą do doręczeń. W celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia postępowania administracyjnego nie należy zapominać o wskazaniu właściwego adresu do doręczeń pełnomocnika.

Pełnomocnictwo - wzór.doc

Redakcja strony: PEŁNOMOCNICTWORejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1442

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”