Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE

 

  KARTA USŁUGI  
Wymiana lub uzyskanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE

Co chcę załatwić?

Wymienić lub uzyskać nowe zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE

Kogo dotyczy?

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE podlega wymianie w przypadku:

 • Zmiany danych w nich zamieszczonych
 • Zniszczenia

W przypadku utraty zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej wydaje się nowe zaświadczenie.

Co przygotować?

 1. Ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
 2. Kopię poprzedniego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu -  w przypadku wymiany dokumentu,
 3. Potwierdzenie zameldowania – w przypadku zmiany adresu zamieszkania.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o wymianę/wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej.
ue_rejestr_pobytu.pdf

Formularz można też pobrać w Oddziale Paszportów i Migracji w sali obsługi klientów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Jagiellończyka 8 lub w Oddziale Paszportów w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

WAŻNE – wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu.

Jak wypełnić dokumenty?

Czytelnie, drukowanymi literami, w języku polskim. W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu wniosku poproś o pomoc pracownika Oddziału Paszportów i Migracji w Gorzowie Wlkp. lub w Oddziale Paszportów w Zielonej Górze.

Ile muszę zapłacić?

Za złożenie wniosku nic nie zapłacisz. Wnioski obywateli Unii Europejskiej nie podlegają opłacie skarbowej. Nie będziesz musiał również płacić za pełnomocnictwo składane w sprawie.

Gdzie załatwię sprawę?

W Oddziale Paszportów i Migracji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Jagiellończyka 8 oraz w Oddziale Paszportów w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

 WAŻNE – wniosek złóż osobiście!

Co zrobi urząd?

Wydamy nowe zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu. Zaświadczenie możesz odebrać w urzędzie osobiście lub upoważnić kogoś do jego odbioru.

Jaki jest czas realizacji?

Jeśli do wniosku dołączysz wszystkie wymagane dokumenty zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu wydamy niezwłocznie. Zazwyczaj wydajemy zaświadczenia w ciągu 2 tygodni.

Jak się odwołać?

W przypadku negatywnej decyzji możesz odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 293) wraz z aktami wykonawczymi.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.).

Redakcja strony: Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UERejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4241

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”